30. maaliskuuta 2012

Eurooppaoikeus muuttaa

Bloggerin (Googlen) uusi tyyli esti kappalejaon. Ei sellaista tekstiä jaksa lukea. Jatkan osoitteessa Grahnlaw Suomi Finland kunnes ongelma on ratkaistu.

29. maaliskuuta 2012

Asetus eurooppalaisista riskipääomarahastoista

EU:n sisämarkkinat uudistuvat kokosi viime aikojen suomenkieliset kirjoitukset sisämarkkinoiden toimenpidepaketin muotoutumisesta. Artikkeleita löytyy myös ruotsiksi (Grahnblawg) ja englanniksi (Grahnlaw). Etenemme nyt komission tiedonantoon, joka löytyy 22 virallisella EU-kielellä; suomeksi: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen Pk-yritysten rahoituksen saanti Kahdentoista viputekijän joukossa ensimmäinen on pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saanti. Useimpien kohdalla mainitaan muutama kaavailtu uudistus, mutta jokaisen osalta on valikoitu erityisen kiireelliseksi tai tärkeäksi katsottu avaintoimi. Pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi tämä on (sivu 5):
Avaintoimi: Annetaan lainsäädäntöä, jolla pyritään helpottamaan jäsenvaltioihin sijoittautuneiden riskipääomarahastojen mahdollisuuksia sijoittaa missä tahansa muussa jäsenvaltiossa ilman niiden toimintaa haittaavia esteitä ja lisävaatimuksia. Tavoitteena on, että pk-yritykset, jotka haluavat käyttää riskipääomaa, voivat kääntyä sellaisten rahastojen puoleen, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta kyseisten pk-yritysten erityisalalta ja joilla on kapasiteettia tarjota niille pääomaa houkuttelevaan hintaan.
Eurooppalaiset riskipääomarahastot Tältä pohjalta komissio julkisti joulukuussa lainsäädäntöehdotuksen, joka on saatavissa 23 kielellä. Tämä Euroopan talousalueen (ETA) kannalta merkityksellinen teksti suomeksi: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisista riskipääomarahastoista; Bryssel 7.12.2011 KOM(2011) 860 lopullinen Lainsäädäntömenettelyä voi seurata tunnisteella 2011/0417 (COD). Syitä ehdotukseen ovat muun muassa Euroopan markkinoiden kehittymättömyys ja pirstaleisuus Yhdysvaltoihin verrattuna sekä uusien ja innovatiivisten yritysten heikommat mahdollisuudet riskirahoituksen saamiseen (sivu 1):
Vuosina 2003–2010 Yhdysvallat suuntasi riskipääomarahastoihin noin 131 miljardia euroa, mutta eurooppalaiset riskipääomarahastot onnistuivat samalla jaksolla kokoamaan vain 28 miljardia euroa.
Ehdotuksen pääkohdat Komissio kuvaa asetusehdotuksen tarkoituksen, siis mitä eurooppalainen riskipääomarahasto on (sivu 3):
Ehdotetulla asetuksella puututaan mainittuihin ongelmiin. Siinä otetaan käyttöön yhtenäiset vaatimukset, jotka koskevat eurooppalaisen riskipääomarahaston nimellä toimivien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajia. Siinä otetaan käyttöön myös sijoitussalkkua, sijoitustekniikoita sekä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoituskohteeksi soveltuvia yrityksiä koskevia vaatimuksia. Lisäksi siinä otetaan käyttöön yhtenäisiä sääntöjä siitä, millaisille sijoittajille vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto voidaan suunnata, sekä siitä, millainen kyseisiä rahastoja markkinoivan hoitajan sisäisen organisaation on oltava. Koska eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikkeellä toimiviin yhteissijoitusyritysten hoitajiin sovelletaan jatkossa sisällöltään samoja sääntöjä koko EU:ssa, hoitajat hyötyvät yhtenäisistä rekisteröintivaatimuksista sekä koko EU:n alueella voimassa olevasta passista, mikä auttaa osaltaan luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille riskipääomamarkkinoiden osapuolille.
Käsittely Puheenjohtajamaa Tanskan laatimassa asiakirjassa on seurattu uudistusten etenemistä Eurooppa-neuvosto – Neuvoston jatkotoimet; Bryssel, 19. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7824/12. Pk-yritysten rahoitusta koskevaa lainsäädäntöehdotusta luvataan käsitellä ripeästi:
3. Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 30. tammikuuta 2012 esitetyn pyynnön mukaisesti kilpailukykyneuvosto raportoi toukokuussa Euroopan tasolla toteutettavista toimenpiteistä pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. Samassa yhteydessä kilpailukykyneuvosto keskustelee COSME-ohjelmasta, ja EU:n laajuisen pääomasijoitusjärjestelyn luomiseksi esitetyn lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä viedään ripeästi eteenpäin (osana sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kahtatoista viputekijää).
Asetuksen hyväksymiseen tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtäpitävät kannat (tavallinen lainsäädäntömenettely). Pyrkimyksenä näyttää olevan asetuksen antaminen ennen kesälomien alkua. Ralf Grahn EU-politiikan ja eurooppaoikeuden asiantuntija, puhuja ja luennoitsija J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 950 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Nicolas Gros-Verheyde on EU:n puolustus-, turvallisuus- ja ulkopolitiikkaan erikoistunut lehtimies, jonka asiantunteva ja aktiivinen ranskankielinen blogi Bruxelles2 on arvokas lähde. Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista. Olen aktiivinen myös seuraavissa sosiaalisissa medioissa: Twitter, Facebook ja Google+

28. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinat uudistuvat

Kun EU:n 27 jäsenmaahan Euroopan talousalueen (ETA) kautta liitetään EFTA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja, sisämarkkinoiden uudistaminen koskettaa yrityksiä ja kuluttajia noin 507 miljoonan asukkaan markkina-alueella.

Suomeksi olen viime aikoina kuvannut Euroopan unionin sisämarkkinoiden uudistuksen etenemistä lähteineen seuraavissa kirjoituksissa:

EU:n sisämarkkinoiden uudistusprosessi
EU pohjustamassa uudistuksia: Sinunkin sisämarkkinasi?
EU: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: ”Luovuuden edistäminen ja suojeleminen”
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: julkinen kuuleminen
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ”12 viputekijää”
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti KOM(2011) 206
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutus
EU:n kasvu- ja talousuudistusten toteutus

***

Kirjoituksia aiheesta löytyy myös ruotsiksi (Grahnblawg) ja englanniksi (Grahnlaw).

Tältä pohjalta voimme lähteä tarkastelemaan edistystä kahdentoista ”viputekijän” ja avaintoimen sekä muiden uudistustoimien kohdalta.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden asiantuntija, käytettävissä puhujana ja luennoitsijana

26. maaliskuuta 2012

EU:n rahoituskehys 2014-2020 livenä

EU:n koordinoiva yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tänään, maanantaina 26. maaliskuuta 2012, keskustelemaan monivuotisesta budjettikehyksestä (Multiannual Financial Framework MFF) vuosiksi 2014-2020 sekä Eurooppa-neuvoston viime aikojen kokousten seurannasta (agenda, background note).

Avoimuus tulee hiipimällä. Tänä aamuna rahoituskehyksen osalta löytyy asiakirja-aineistoa, jopa suomeksi, vaikka lukijalle avautuu lähinnä rakenne varovaisin painotuksin:

Monivuotinen rahoituskehys (2014–2020) – Otsakkeisiin 1 (lukuun ottamatta koheesiota ja verkkojen Eurooppa -välinettä), 3, 4, ja 5 sekä horisontaalisiin kysymyksiin liittyvät neuvottelupaketin osat; Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (23.03) (OR. en) 8057/12

Monivuotinen rahoituskehys (2014–2020) – Otsakkeisiin 1 (lukuun ottamatta koheesiota ja verkkojen Eurooppa -välinettä), 3, 4, ja 5 sekä horisontaalisiin kysymyksiin liittyvät neuvottelupaketin osat; Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (23.03) (OR. en) 8057/12 ADD 1

Asiakirjat voivat helpottaa käsittelyn seuraamista, sillä neuvosto keskustelee julkisesti talousarviokehyksestä. Keskustelua voi seurata suorana Internetin välityksellä kello 10 jälkeen paikallista aikaa.

Yleisten asioiden neuvoston toisena pääaiheena on siis Eurooppa-neuvoston päätösten toteuttaminen, josta löytyy puheenjohtajamaa Tanskan laatima muistio: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012, asiakirja 7824/12. Keskustelu ei ole julkinen.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumaton puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 946 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Regards-citoyens on erittäin tuottelias ranskankielinen euroblogi, jossa yhdistyvät omat kirjoitukset, valikoidut kirjoitukset muista medioista ja EU:n toimielinten tiedotteet.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

Olen aktiivinen myös seuraavissa sosiaalisissa medioissa: Twitter, Facebook ja Google+

23. maaliskuuta 2012

Suomi ja muut budjettikapinalliset EU:n yleisten asioiden neuvostossa 26.3.2012

Kirjoitus EU:n kasvu- ja talousuudistusten toteutus tarjosi linkit euro- ja EU-maiden johtajien viime kuukausien lausuntoihin sekä puheenjohtajamaa Tanskan laatimaan seurantakatsaukseen: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012; asiakirja 7824/12 (8 sivua)


Yleisten asioiden neuvosto

Tässä vaiheessa löytyy koordinoivan yleisten asioiden neuvoston maanantaina 26. maaliskuuta 2012 pidettävän kokouksen esityslista.

Ruotsin hallituksen esityslistan kommentit (kommenterad dagordning) hahmottavat tällä kertaa EU:n tulevan monivuotisen rahoituskehyksen (Multiannual Financial Framework MFF) käsittelyä, mutta eivät anna lisävalaistusta kasvu- ja talousuudistusten jatkokäsittelyyn Eurooppa-neuvoston viime kuukausien kokoontumisten jäljiltä.


Ruotsi – budjettikapina

Muutenkin Ruotsin hallitus keskittyy pitkän aikavälin budjettikehykseen: Förhandlingar om EU:s långtidsbudget inleds.

Europaportalen.se kuvaa kyllästyneiden maksajien kapinaa hieman värikkäämmin: Sverige vill banta EU-budget med 900 miljarder. Suomi on mukana kymmenen maan leikkausryhmässä, joka kokoontuu ennen neuvostoa maanantaina. Jäsenet ovat tosin erimielisiä kohteista.

Tanskan pääministeri Helle Thorning-Schmidt kannatti ainakin päällisin puolin Ruotsin linjaa, joka painottaa EU:n talousarvion kohdentamista talouskasvun edistämiseen maatalous- ja aluepolitiikan pönkittämisen sijaan.

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz toivoo käytännönläheistä ratkaisua pitkän aikavälin budjettiin ideologisen sodankäynnin [leikkausinnon?] sijaan (The Parliament).

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso näkee finanssitransaktioveron (financial transaction tax FTT) ratkaisuna EU:n rahoitusongelmiin joka samalla voisi jopa puolittaa jäsenmaiden maksuosuudet (European Voice).

Robin Hood -verosta tai Tobinin verosta kertoo myös EUobserver.


Tanska – virallistieto

Folketinget (Tanskan kansankäräjät) tarjoaa tavalliseen tapaan parhaan kootun julkisen tiedon yleisten asioiden kokouksen esityslistasta tausta-asiakirjoineen: Dagsorden for mødet i Europaudvalget d. 23. marts 2012 (26.3. pidettävän neuvoston kokouksen aineisto sivun loppupäässä).

Erikseen kannattaa mainita yleisten asioiden neuvoston 26.3.2012 pidettävää kokousta koskeva muistio (Samlenotat), jossa esitellään budjettikehys 2014-2020 varsin yksityiskohtaisesti (sivulta 2), mutta Eurooppa-neuvoston seuranta vain ylimalkaisesti (sivulta 14).

Suomen EU-ministerivaliokunta kokoontuu yleensä perjantaisin, joten ei ole vielä tiedottanut yleisten asioiden kokouksesta.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumaton puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 946 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Electronic Communications Regulation Update seuraa sähköisen viestinnän oikeutta koskevaa uutisvirtaa Euroopassa.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

EU:n kasvu- ja talousuudistusten toteutus

Kirjoitus Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutus nosti esille tuoreen välitilinpäätöksen sisämarkkinauudistusten avaintoimien etenemisestä.

Tässä haluan mainita vielä tuoreemman, täydentävän katsauksen talousuudistusten nykytilanteesta ja seuraavista vaiheista.


Yleisten asioiden neuvosto

Koordinoiva yleisten asioiden neuvosto kokoontuu maanantaina 26. maaliskuuta 2012 puimaan EU:n tulevaa monivuotista rahoituskehystä (Multiannual Financial Framework MFF) ja keskustelemaan Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen päätösten toteuttamisesta (esityslista).

Seurantakokouksen edellä neuvoston puheenjohtajamaa Tanska on laatinut muistion Eurooppa-neuvoston linjausten toteuttamisesta:

European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012; asiakirja 7824/12 (8 sivua)

Käsiteltävät aiheet ovat: talouskasvu, talouspolitiikka, monivuotinen rahoituskehys, oikeus- ja sisäasiat, ilmasto, kauppapolitiikka sekä laajentuminen.

Katsauksen esitystapa on tiivis.


Seurattavat kokoontumiset

Kohteena ovat valtioiden ja hallitusten päämiesten vuoden 2011 joulukuun ja tämän vuoden tammikuun väliset viralliset ja epäviralliset kokoontumiset. Hienotunteisesti euroaluetta koskevia lausuntoja ei mainita Tanskan katsauksessa, mutta linkitän niihinkin.

Kahdessa kuudesta asiakirjasta on virallisen Eurooppa-neuvoston kannanotot; neljä muuta perustuvat epäviralliseen kokoukseen tai ryhmään.


Joulukuu 2011

Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten julkilausuma; Bryssel, 9. joulukuuta 2011
Eurooppa-neuvosto 9. joulukuuta 2011 Päätelmät; Bryssel 25. tammikuuta 201[2] (EUCO 139/1/11 REV 1)


Tammikuu 2012

Euroalueen jäsenvaltioiden sovitut viestit; Bryssel, 30. tammikuuta 2012
Eurooppa-neuvoston jäsenten julkilausuma 30. tammikuuta 2012: Kohti kasvua tukevaa vakauttamista ja työllisyyttä edistävää kasvua; Bryssel, 30. tammikuuta 2012


Maaliskuu 2012

Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten julkilausuma; Bryssel, 2. maaliskuuta 2012
Eurooppa-neuvosto 1. ja 2. maaliskuuta 2012 Päätelmät; Bryssel, 2. maaliskuuta 2012 (EUCO 4/12)Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumation puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 946 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Brysselissä toimiva kansainvälisen talouden ajatuspaja Bruegel ohjaa haasteiden kohtaamiseen. Eräänä kanavana on englanninkielinen Bruegel blog.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

20. maaliskuuta 2012

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutus

Euroopan komission Varoitusmekanismia koskeva kertomus 14.2.2012 COM(2012) 68 kertoo karusti siitä, kuinka paljon EU-maat ovat menettäneet hintakilpailukykyä ja vientiosuuksia maailmanmarkkinoilla. Kirjoituksessa Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti KOM(2011) 206 esitettiin miksi komissio piti 12 viputekijän ohjelman toteuttamista tärkeänä. Ehkä muidenkin pitäisi.


Välitilinpäätös SWD(2012) 21

Hiljan komissio on julkaissut selvityksen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutuksesta (vain englanniksi):

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final (18 sivua)

Kunkin viputekijän (teeman) osalta kuvataan etusijalle asetetun avaintoimen eteneminen. Sivulla 13 alkavassa yhteenvedossa kuvataan tiiviisti myös muiden toimien edistyminen.

Tuore välitilinpäätös on hyödyllinen väline sisämarkkinauudistusten seurantaan.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 941 euroblogin kirjoitukset. Kehittyvään eurooppalaiseen verkkokeskusteluun yli maan- ja kielirajojen on vastikään liittynyt LSE:n blogi European Politics and Policy EUROPP, jossa Gareth Harding hiljattain kuvasi miksi Euroopan unioni on menettämässä kansalaisten luottamuksen, mutta hän neuvoi myös parannuskeinoja.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

19. maaliskuuta 2012

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti KOM(2011) 206

Kirjoitus EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ”12 viputekijää” esitteli aineistoa, joka johdattaa aiheeseen. Varsinainen lähde on kuitenkin 22 kielellä julkaistu komission tiedonanto:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi - ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen (26 sivua)


Kilpailukyvyn palauttaminen

Olemme aiemmin todenneet kuinka merkittävästi Euroopan unioni ja sen jäsenmaat ovat menettäneet kansainvälistä kilpailukykyä ja osuuksia vientimarkkinoilla. Katso tarkemmin komission Varoitusmekanismia koskeva kertomus 14.2.2012 COM(2012) 68.

Kilpailukyvyn palauttaminen oli siksi komission mielestä tärkeää (sivu 23):

Kansalaiset ja yritykset voivat saada täyden hyödyn sisämarkkinoista vain siinä tapauksessa, että sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja siinä yksilöidyt ensisijaiset toimenpiteet toteutetaan nopeasti ja tarmokkaasti. Tämä toimintasuunnitelma vaikuttaa olennaisesti Euroopan talouden kilpailukyvyn parantamiseen, ja se onkin ehdottomasti nostettava ehdottoman ensisijaisten tavoitteiden joukkoon. Tämä edellyttää EU:n kaikkien toimielinten, jäsenvaltioiden ja intressitahojen mobilisointia.

Kohti parempaa huomista...

Näin ollen Euroopan komissio esitti listan toivomuksia siitä, kuinka sisämarkkinoiden toimenpidepaketti pitäisi saada liikkeelle ja täytäntöön (sivu 23).

Tämän perusteella komissio

– kehottaa Euroopan parlamenttia, Eurooppa-neuostoa, neuvostoa, Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaa sekä alueiden komiteaa antamaan tukensa sisämarkkinoiden toimenpidepaketille;

– kehottaa Eurooppa-neuvostoa tukemaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa vahvistettujen 12 ensisijaisen toimenpiteen toteuttamista ensisijaisina;

– kehottaa Euroopan parlamenttia ja neuvostoa sopimaan, että sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin sisältyvät avaintoimet käsitellään lainsäädäntömenettelyssä nopeasti, viimeistään vuoden 2012 lopussa;

– antaa Euroopan parlamentille, Eurooppa-neuvostolle ja neuvostolle kertomuksen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin täytäntöönpanon edistymisestä eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa, jotta kertomusta voidaan käsitellä kevään Eurooppaneuvostossa;

– toimii yhdessä jäsenvaltioiden kanssa helpottaakseen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin ja sen avaintoimien nopeaa täytäntöönpanoa;

– kehottaa jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia ja paikallisia viranomaisia huolehtimaan sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpanosta ja noudattamisesta;

– kehottaa kaikkia intressitahoja, Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien jäseniä, kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten edustajia sekä kaikkia asianomaisia osapuolia osallistumaan aktiivisesti nk. sisämarkkinapäivään, jonka aikana käydään keskusteluja (kansallisella ja Euroopan tasolla, erityisesti sisämarkkinafoorumilla) toimenpiteiden edistymisestä ja tulevista haasteista.
Lyhyellä tähtäimellä tarkoituksena on saada 12 viputekijän (teeman) osalta ainakin kunkin nimetty avaintoimenpide toteutettua vuosien 2011-2012 kuluessa.

Avainhankkeiden lisäksi komissio esittää noin 60 muuta tointa vaihtelevalla aikataululla.

Vajaa vuosi on kulunut toimenpidepaketin julkaisemisesta. Tiedonanto viputekijöineen ja avaintoimineen säilyy karttana kun rupeamme seuraamaan yksittäisiä ehdotuksia.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumation puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 941 euroblogin kirjoitukset. Kehittyvään eurooppalaiseen verkkokeskusteluun yli maan- ja kielirajojen on vastikään liittynyt LSE:n blogi European Politics and Policy EUROPP, jossa Gareth Harding hiljattain kuvasi miksi Euroopan unioni on menettämässä kansalaisten luottamuksen, mutta hän neuvoi myös parannuskeinoja.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

17. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ”12 viputekijää”

Edellinen pysäkki oli EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: julkinen kuuleminen, josta on hyvä siirtyä viimeistellyn toimenpidepaketin suuntaan.


Pikakatsaus

Kuulemisen jälkeen Euroopan komissio julkaisi 13. huhtikuuta 2011 tiedotteen 22 kielellä (IP/11/469), jossa kuvattiin 50 ehdotuksen muuntuminen 12 viputekijäksi kaupan ja talouden kasvattamiseksi.

Tässä nämä viputekijät otsikkotason maininnoin, mutta tiedotteessa kerrotaan pääkohdat:

1. Pk-yritysten rahoituksen saanti
2. Työntekijöiden liikkuvuus sisämarkkinoilla
3. Teollis- ja tekijänoikeudet
4. Kuluttajat sisämarkkinoiden toimijoina
5. Palveluille tiukemmat standardit
6. Entistä lujemmat eurooppalaiset verkot
7. Digitaaliset sisämarkkinat
8. Sosiaalinen yrittäjyys
9. Verotus
10. Sisämarkkinoille lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta
11. Yritysten sääntely-ympäristö
12. Julkiset hankinnat

Täydentävää tietoa

Hieman historian kertausta ja taustatietoa tarjoaa vain englanniksi julkaistu muistio Single Market Act – Frequently Asked Questions (MEMO/11/239).

Vuoden 2012 loppuun mennessä komissio haluaa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän esityksille, jotka kuvataan korkeimman prioriteetin saaneiksi ”viputekijöiksi” (12). Lisäksi komissio esittää yli 60 muun toimen toteuttamista vaihtelevilla aikatauluilla.

Vaikka puhutaan yli 500 miljoonan asukkaan EU:n sisämarkkinoista, olisi mielestäni kohdallaan muistaa että sisämarkkinoihin kuuluvat Euroopan talousalueen (ETA) kautta myös kolme vaurasta EFTA-maata: Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Kolmella kielellä löytyy kirjanen, jossa tiiviisti kuvataan etusijalle asetettujen ehdotusten toteutus: Single Market Act – Together for new growth ja Acte pour le marché unique – Ensemble pour une nouvelle croissance sekä Die Binnenmarktakte – Gemeinsam für neues Wachstum.


KOM(2011) 206

Parasta on tietysti paneutua alkuperäisiin lähteisiin. Tavalliseen tapaan komission tiedonanto löytyy 22 EU-kielellä; näistä suomeksi:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi - ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen (26 sivua)

Tämä on siis viimeistelty sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, jonka perusteella komissio syöttää sekä kärkihankkeita koskevia että muita ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tiedonannon kannessa mainittu asiakirja on samana päivänä julkaistu yhteenveto kuulemisen tuloksista:

Overview of responses to the public consultation on the Communication ‘Towards a Single Market Act'; Brussels, 13.4.2011 SEC(2011) 467 final (32 sivua; julkaistu vain englanniksi)Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 941 euroblogin kirjoitukset. Kehittyvään eurooppalaiseen verkkokeskusteluun yli maan- ja kielirajojen on vastikään liittynyt LSE:n blogi European Politics and Policy (EUROPP), jossa Ronny Patz rohkaisi tutkijoita ja asiantuntijoita osallistumaan EU-keskusteluun nykyistä laajemmin.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä haasteista ja hankkeista.

EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: julkinen kuuleminen

Kirjoituksessa EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: ”Luovuuden edistäminen ja suojeleminen” mainitsin komission hahmottelemat aloitteet, jotka koskivat EU-patenttia, tekijänoikeutta sekä väärentämisen ja piratismin torjuntaa.

Kaikkiaan komission tiedonanto sisälsi 50 kaavailtua ehdotusta markkinoiden toimivuuden parantamiseksi:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta - 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi; 27.10.2010 KOM(2010) 608 (48 sivua). Tiedonanto löytyy 22 EU-kielellä.


Julkinen kuuleminen

Neljän kuukauden kuulemisaikana komissaari Michel Barnier osallistui moniin tilaisuuksiin, joissa keskusteltiin tulevasta sisämarkkinoiden toimenpidepaketista.

Julkisen kuulemisen tulokset löytyvät täältä ja kahdeksan sivun pikakatsaus yhteensä 840 vastaukseen täältä.


SEC(2011) 467

Keskitien kaikkien vastausten kahlaamisen ja pikakatsauksen välillä tarjoaa komission yksiköiden valmisteluasiakirja, joka tarkastelee vastauksia ja prioriteetteja vastaajaryhmittäin:

Overview of responses to the public consultation on the Communication ‘Towards a Single Market Act'; Brussels, 13.4.2011 SEC(2011) 467 final (32 sivua; julkaistu vain englanniksi)Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 941 euroblogin kirjoitukset. Osaksi kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen on vastikään liittynyt LSE:n blogi European Politics and Policy (EUROPP), jossa Ronny Patz rohkaisi tutkijoita osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun nykyistä laajemmin.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja politiikasta sekä EU:n toimielinten elämästä, mutta nykyään entistä useammin Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä haasteista ja hankkeista.

15. maaliskuuta 2012

Ojasta allikkoon: EU:n avoimuus ja demokratia eurokriisin puristuksessa

Kuinka avoimuus ja demokratia toimivat Euroopan unionissa kaksi vuotta Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen? Miten vaikuttavat euroalueen kriisi ja vakausunionia koskeva sopimus (virallisesti: talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta)?

Vajaan 20 minuutin videossa puhun englanniksi EU:n ja euroalueen avoimuudesta ja demokratiasta (YouTube), teemalla EU transparency and democracy: From bad to worse.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja

J. K. Jo 940 euroblogin kirjoitukset kokoava monikielinen Bloggingportal.eu on osa kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Ronny Patz kirjoitti äsken erityisesti tutkijoiden osallistumisesta tähän keskusteluun.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen, ruotsiksi kirjoitettu Grahnblawg. Ylätason demokratian ja politiikan sekä EU:n toimielinten elämän ohella puhun ja kirjoitan nykyisin erityisesti Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä haasteista ja hankkeista.

14. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: ”Luovuuden edistäminen ja suojeleminen”

EU-patentti, tekijänoikeus sekä väärentämisen ja piratismin torjunta olivat komission toivomuslistan kärjessä yritysten vahvan, kestävän ja tasapuolisen kasvun edistämiseksi uudistamalla sisämarkkinoita.


Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (kuulemisasiakirja)

Kirjoituksessa EU: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti esittelin joitakin käsitteitä sekä lähtökohtia markkinoiden toimivuuden parantamiselle.

Julkisen kuulemisen pohjaksi laadittu komission tiedonanto:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta - 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi; 27.10.2010 KOM(2010) 608 (48 sivua). Löytyy 22 EU-kielellä.


”Luovuuden edistäminen ja suojeleminen”

Konkreettiset ehdotukset sisämarkkinoiden kehittämiseksi alkoivat jaksolla 1.1. Luovuuden edistäminen ja suojeleminen. Perustelut ja ehdotukset esitetään sivuilla 7-9 ja esitykset luettelomaisesti sivulla 39.

Kärkeen nostetut hankkeet koskevat teollis- ja tekijänoikeuksia.


EU-patentti

Ehdotus nro 1 (Viipymättä – Innovaatiounioni)

Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi toteutettava tarvittavat toimet Euroopan unionin patenttia, sen kielijärjestelmää ja yhdistettyä patenttioikeudenkäyntijärjestelmää koskevien ehdotusten hyväksymiseksi. Tavoitteena on, että ensimmäiset EU-patentit annetaan vuonna 2014.

Tekijänoikeus

Ehdotus nro 2 (2011 – Euroopan digitaalistrategia)

Komissio aikoo esittää vuonna 2011 ehdotuksen tekijänoikeuksien hallintaa koskevaksi puitedirektiiviksi verkkosisältöjen käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi. Tavoitteena on parantaa tekijänoikeuksien hallintaa, avoimuutta ja sähköistä hallinnointia. Komissio aikoo esittää myös orpoja teoksia koskevan direktiiviehdotuksen.


Väärentämisen ja piratismin torjunta

Ehdotus nro 3 (2010-2011 – Yhdennetty teollisuuspolitiikka)

Komissio aikoo esittää vuonna 2010 ehdotuksen väärentämisen ja piratismin torjuntaa koskevaksi toimintasuunnitelmaksi, joka sisältää sekä lainsäädännöllisiä että muita toimenpiteitä. Lisäksi komissio aikoo esittää vuonna 2011 säädösehdotuksia, joiden tavoitteena on muun muassa lainsäädäntökehyksen mukauttaminen internetin kehittämisen myötä syntyneisiin tarpeisiin ja tullin toiminnan lujittaminen tällä alalla, sekä tarkastella uudelleen strategiaansa, joka koskee immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa kolmansissa maissa.

***

Varsinkin perusteluiden lukeminen auttaa hahmottamaan komission ajatusmaailmaa ja tähän mennessä harmonisoitua lainsäädäntöä immateriaalioikeuksien alalla.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja


J. K. Jo 940 euroblogin kirjoitukset kokoava monikielinen Bloggingportal.eu on osa kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden blogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni tyyssija Grahnblawg. Ylätason demokratian ja politiikan sekä EU:n toimielinten elämän ohella puhun ja kirjoitan nykyisin erityisesti Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä haasteista ja hankkeista.

13. maaliskuuta 2012

EU: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Kirjoituksessa EU pohjustamassa uudistuksia: Sinunkin sisämarkkinasi? aloitimme tiedonannon tarkastelun helppolukuisesta päästä. Ensikäden lähteiden käyttö on kuitenkin kannatettava periaate, joten siirrymme käsittelemään kuulemispaperia (joka löytyy 22 kielellä); suomeksi:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta - 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi; 27.10.2010 KOM(2010) 608 (48 sivua).


Vapaa liikkuvuus

Alkuun tiedonanto mainitsee historian saatossa käytetyt käsitteet, mutta hieman oudossa järjestyksessä jota käännösongelmat hankaloittavat (sivu 2). Rooman sopimuksen (EEC) pohjalta syntyivät yhteismarkkinat (common market). Virallisesti EU:lla on sisämarkkinat (internal market). ”Single market” on pikemmin tavoitteellinen, saumattomien markkinoiden haavekuva, josta muutamassa asiakirjassa käytettiin suomalaista vastinetta ”yhtenäismarkkinat”. Vaikka englanniksi sekä Montin raportti että tiedonanto englanniksi käyttävät käsitettä ”single market”, suomeksi on ikäänkuin palattu ”sisämarkkinoihin”, täällä ja täällä:

Yhteismarkkinat, yhtenäismarkkinat, sisämarkkinat – laajoista eurooppalaisista markkinoista käytetyn nimityksen muuttuminen ajan mittaan on osoitus niiden syventymisestä ja rikastumisesta.

Tiedonanto muistuttaa Euroopan unionin sisämarkkinoiden neljästä taloudellisesta perusvapaudesta (sivu 2), mutta laajentaa käsitettä yhdentymistä tukeville politiikka-aloille:

Näitä neljään perusvapauteen – henkilöiden, tavaroiden, palvelujen ja pääomien vapaaseen liikkuvuuteen – tukeutuvia markkinoita on täydennetty ja laajennettu myös lujittamalla taloudellista yhdentymistä, luomalla yhteinen raha ja kehittämällä koheesiopolitiikkaa. Sisämarkkinoita on täydennettävä koheesiopolitiikalla, jotta kaikki kansalaiset voivat maantieteellisestä sijaintipaikastaan riippumatta hyötyä niistä ja antaa panoksensa niihin.

Ydinkohta on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 26.2 artikla, joskin tarkkaavainen lukija huomaa järjestyksessä pienen eron poliittisen tiedonannon ja virallisen sopimustekstin välillä:

2. Sisämarkkinat käsittävät alueen, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan perussopimusten määräysten mukaisesti.


Sosiaalinen markkinatalous

EU-sopimuksen 3 artiklan päätavoitteiden joukossa on ”erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous”, jolta pohjalta tiedonanto pyrkii keräämään laajaa tukea sisämarkkinoiden kehittämiselle (sivut 3-4):

Tämän toteamuksen perusteella sisämarkkinoille voidaan asettaa uusi kunnianhimoinen tavoite: siitä on tehtävä ”erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous”. Keskeneräinen yhdentymisprosessi on käynnistettävä uudelleen ja inhimillistä kehitystä edistävä kasvupotentiaali realisoitava. Luottamus Euroopan sosiaaliseen markkinatalousmalliin on palautettava asettamalla painopiste Euroopan kansalaisiin. On tarjottava kaikille markkinatoimijoille suunnattu uusi kokonaisvaltainen lähestymistapa sisämarkkinoihin. Näiden sääntöjen ymmärtämiseen ja noudattamiseen unionissa sekä niiden konkreettiseen soveltamiseen jokapäiväisessä elämässä on paneuduttava syvällisemmin.

Sisämarkkinoita on lähestyttävä sosiaalisen markkinatalouden näkökulmasta. Niiden on tukeuduttava kaikkiin markkinatoimijoihin: yrityksiin, kuluttajiin ja työntekijöihin. Tätä kautta sisämarkkinat antavat Euroopalle valmiudet kollektiivisen kilpailukykynsä parantamiseen.

50 ehdotusta

Johdannon ja yleisesittelyn jälkeen tiedonanto hahmotti 50 ehdotusta sisämarkkinoiden kehittämiseksi. Ne tarjoavat varsin kattavan kuvan hankkeista, joita yritysten on syytä seurata.

Kustakin hankkeesta esitetään perusteluja ja suuntaviivoja, mutta otsikkotason pikasilmäyksen voi luoda sivuilla 39-48 olevan luettelon avulla.


Julkinen kuuleminen

Komissio varasi julkiselle kuulemiselle neljän kuukauden määräajan, ja lupasi sen perusteella viimeistellyn toimenpidepaketin (sivu 37):

Kannanotot on toimitettava komissiolle viimeistään 28. helmikuuta 2011. Komissio ehdottaa muille toimielimille sitoutumista esitettyjen kannanottojen perusteella viimeisteltävän toimenpidepaketin lopullisen version tavoitteisiin.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja

J. K. Jo 940 euroblogin kirjoitukset kokoava monikielinen Bloggingportal.eu on osa kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden blogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni tyyssija Grahnblawg. Ylätason demokratian ja politiikan sekä EU:n toimielinten elämän ohella puhun ja kirjoitan nykyisin erityisesti talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä haasteista ja hankkeista.

11. maaliskuuta 2012

EU pohjustamassa uudistuksia: Sinunkin sisämarkkinasi?

Kirjoituksessa EU:n sisämarkkinoiden uudistusprosessi mainittiin Mario Montin Uusi sisämarkkinastrategia ja komission tiedonanto Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 27.10.2010 KOM(2010) 608, joka löytyy 22 kielellä.


Pikasilmäys

Komissio julkaisi 27. lokakuuta 2010 tavanomaisen tiedotteen (IP/10/1390) sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, tosin yhdistettynä EU-kansalaisuutta koskevan katsauksen kanssa. Englanniksi julkaistiin lisäksi hieman yksityiskohtaisempi muistio Single Market Act – Frequently Asked Questions (MEMO/10/528), joka käynnisti julkisen kuulemisen:

For four months, the Single Market Act will be put up for debate throughout Europe – in Parliaments, regions, with civil society, trade unions, business federations etc. Are these 50 measures the right measures? Are there alternatives? Are there issues we have forgotten? Following a wide-ranging European public debate, the Commission will agree the final set of measures to focus on so that the 20th anniversary of the Single Market in 2012 can be celebrated with renewed dynamism.


Sinunkin sisämarkkinasi?

Komissio julkaisi myös esitteen Sinunkin sisämarkkinasi? (Single Market Act Booklet) keskustelun virittämiseksi. Kirjanen jakoi toimenpiteet kolmeen ryhmään (sivu 5):

* vahvan, kestävän ja tasapuolisen kasvun käynnistäminen uudelleen
* kansalaisten etujen ottaminen huomioon sisämarkkinoilla
* hyvän hallintotavan ja vuoropuhelun edistäminen sisämarkkinoilla

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimimattomuus nousi näkyvästi esille. Komissio esitti toimia verkkokaupan sääntöjen ja eurooppalaisen tekijänoikeusjärjetelmän kehittämiseksi sekä väärentämisen ja piratismin torjumiseksi.

Palvelumarkkinoiden kehittymättömyys vaati komission mielestä korjaavia toimia ja tuotestandardien hyväksymistä piti nopeuttaa.

Pienten ja keskisuurten yritysten pääomien saantia piti parantaa.

Suuria eurooppalaisia infrastruktuurihankkeita voitaisiin edistää yleisölle myytävillä hankeobligaatioilla (project bonds).

Julkisten hankintojen kilpailuttamista komissio kehui, mutta halusi muutoksia hankintojen ympäristöystävällisyyden ja innovatiivisuuden parantamiseksi sekä pk-yritysten mahdollisuuksien parantamiseksi.

Yrityksille komissio toivoi yhtenäistä veropohjaa ja veromenettelyä vain yhden valtion taholta. Arvonlisäveroa tulisi kehittää selkeämpään suuntaan, mutta samalla kitkeä väärinkäytöksiä.

Maailmankaupassa EU:n yrityksille tulisi saada tasavertaiset kilpailuasetelmat, muun muassa julkisiin hankintoihin osallistumiseksi.

Puolalaisen putkiasentajan pelästyttämä tai viisastuttama Euroopan komissio haki selkeästi laajaa poliittista tukea sisämarkkinoiden kehittämiselle (sivu 20):

Palauttaakseen kansalaisten luottamuksen Euroopan on osoitettava, että sen tavoitteina ovat erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous ja Euroopan kansalaisia palvelevat sisämarkkinat. Luotettava sosiaaliturvajärjestelmä, toimiva koulutusjärjestelmä ja tehokkaat julkiset terveydenhuoltojärjestelmät ovat osa eurooppalaista arvomaailmaa. Ne lievensivät myös äskettäisen kriisin pahimpia vaikutuksia.

Julkiset palvelut ja palveluvelvoitteet sekä liikenne- ja energiaverkkojen parantaminen, tuulivoimaa unohtamatta, esitettiin siksi etuina kansalaisille.

Lissabonin sopimuksen määrittelemä ”erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous” edellytti toimivaa tasapainoa taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien välille, muun muassa ulkomaankomennukselle lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Vaikka työntekijöiden ja ammatinharjoittajien liikkumisvapaus tunnustetaan, ammattipätevyyden hyväksyminen muissa jäsenmaissa kohtaa käytännössä usein ongelmia. Näiden ongelmien lieventämiseen komissio harkitsi ”ammattikorttia” pätevyyden osoittamiseksi.

Sosiaalisen yrittäjyyden edistäminen oli myös komission työlistalla, julkiset hankinnat mukaan lukien.

Asuntolainojen saamista rajojen yli piti helpottaa ja kiinteistön ostoon toisesta EU-maasta piti saada lainaa nykyistä paremmin.

Kuluttajien kannalta pankkitilin avaaminen toisessa EU-maassa sekä pankkipalveluiden vaihtelevat kustannukset ovat ongelmia, joihin komissio halusi puuttua.

Kuluttajariitojen ratkaisuun piti löytää nykyistä halvempia ja joustavampia menettelyjä.

EU-maiden viranomaisten yhteydenpitoa ja yhteistyötä tuli kehittää kansalaisten ja yritysten oikeuksien toteuttamiseksi.

***

Suhteellisen helppolukuisella 40 sivun kirjasella Sinunkin sisämarkkinasi? Euroopan komissio halusi virittää keskustelua sisämarkkinoiden uudistamisesta, mutta erityisesti laajentaa hankkeiden kannatusta.Ralf Grahn
EU-politiikan ja -juridiikan puhuja

J. K. Jo 940 euroblogin kirjoitukset kokoava monikielinen Bloggingportal.eu on osa kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden blogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni tyyssija Grahnblawg. Ylätason demokratian ja politiikan sekä toimielinten elämän ohella käsittelen nykyisin erityisesti talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyviä haasteita ja hankkeita.

10. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinoiden uudistusprosessi

Käynnistäjänä toimi Mario Monti (joka nykyään on Italian pääministeri) linjaamalla Euroopan unionin sisämarkkinoiden syventämistä ja laajentamista uusille aloille. Selvitystyönsä aikana Monti kävi muun muassa Suomessa. Ehdotuksensa hän kirjasi raporttiin:
Uusi sisämarkkinastrategia Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyväksi (9. toukokuuta 2010)

Vetovastuu siirtyi tämän jälkeen Euroopan komissiolle, jossa Michel Barnier vastaa sisämarkkinoista ja palveluista. Olemme seuranneet komission suunnitelmia uudistusten kynnyksellä.

Vuoden 2010 lokakuun loppupuolella ilmestyi sitten komission hahmotelma:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta - 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi; Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen (48 sivua)

Eurooppaoikeus-blogi on keskustellut sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (englanniksi Single Market Act, SMA) käännösongelmana muidenkin kielten kuin suomen osalta täällä ja täällä. Blogissa esiteltiin EU:n neuvoston alustavat päätelmät ja viitattiin yksityiskohtaisempiin: Conclusions on the Single Market Act (Competitiveness Council 10 December 2010).

Periaatemietinnön 50 ehdotuksen tarkoituksena oli herättää keskustelua tulevista markkinauudistuksista kaupan sujuvoittamiseksi Euroopassa.Ralf Grahn
EU-politiikan ja -juridiikan puhuja, jota kasvun avaimet ja digitaalinen tulevaisuutemme kiehtovat

J. K. Jo 940 euroblogin kirjoitukset kokoava monikielinen Bloggingportal.eu on osa kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden blogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni tyyssija Grahnblawg.

8. maaliskuuta 2012

Näin Van Rompuy paimensi EU-maiden johtajia

Tämän blogikirjoituksen omistan Rovaniemellä Arktista puskurikapasiteettia puhkuvalle Antti Liikkaselle, joka oitis oivalsi Van Rompuyn mestarinäytteen.

Puheenjohtaja Herman Van Rompuyn kirje EU-maiden johtajille pohjautui siis vankkaan asiakirja-aineistoon, jonka asetin tarjolle lukijoille.

Tämän jälkeen karkauspäivän kirje, Issues Paper, toisti Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen tarkoituksen: tunnistaa ydinasiat, joihin jäsenmaiden tulee keskittyä kansallisen uudistusohjelman (EU2020) ja vakaus- tai lähentymisohjelman (vakaus- ja kasvusopimus) valmistelussa 2012.

Tiiviisti ja selkeästi kirje esitteli budjettitasapainon parantamisen rinnalla menojen kohdentamisen kasvun tukemiseksi. Julkistalouksien kestävyyden lujittamiseksi eläkejärjestelmät nousivat keskeiselle sijalle. Veropohjan laajentaminen ja varsinkin matalapalkkatyön verotuksen keventäminen esitettiin, kuten verojen perinnän tehostaminen ja veronkierron kitkeminen.

Kasvun ja kilpailukyvyn osalta Van Rompuyn kirje tarttui suljettujen palvelualojen avaamiseen ja julkisen hallinnon tehostamiseen, innovaatioiden edistämiseen ja uuden yritystoiminnan helpottamiseen.

Työllisyyden avainkysymyksinä mainittiin palkkakehityksen sopeuttaminen tuottavuuden kasvuun, työvoiman liikkuvuuden parantaminen ja varhaiseläkejärjestelyjen rajoittaminen. Erityismaininnan saivat nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja köyhyyden torjunta.

Ihailtavan vähin sanoin, mutta samalla vertailevin taulukoin Van Rompuy ojensi Eurooppa-neuvoston jäsenille tietopaketin, joka kertoi olennaisen kunkin maan sijoittumisesta ”Euroopan liigassa”.

Tyylikäs kahdeksan sivun strategiapaketti kaikille, joita talouspolitiikka (tai taloustiedon esittely) kiinnostaa.


EU2020 puuttuu

Muuten mestarillinen suoritus jättää tässäkin tapauksessa parannettavaa. Paperiin jäi mantereen kokoinen aukko, mainitsematta jäänyt Eurooppa 2020 -kasvustrategia (EU2020), jonka pitäisi olla EU-tason ja jäsenmaiden yhteinen, synergiaetuja tuottava laaja-alainen päästrategia kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J. K. Yli 900 euroblogin kirjoitukset kokoaa monikielinen Bloggingportal.eu, joka on osa eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni koti Grahnblawg.

7. maaliskuuta 2012

Mitä Van Rompuy kertoi Eurooppa-neuvostolle?

Kirjoittaessani Herman Van Rompuyn uudelleenvalinnasta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi ja valinnasta eurohuippukokousten puheenjohtajaksi arvostelin sitä, että puheenjohtajan kirjettä valtioiden ja hallitusten päämiehille kasvusta ja työllisyydestä ei julkistettu yleisölle.

Eilen neuvoston lehdistötoimiston @Dana_Council reagoi tähän hyväntahtoisesti toimittamalla linkin Van Rompuyn kirjeeseen: Issues Paper (29 February 2012).

Jaan sen mielelläni eteenpäin, sillä talouskasvun ja kilpailukyvyn hiipuminen sekä työllisyyden huonontuminen koskettavat kaikkia EU:n kansalaisia.


Lähtökohdat

Aluksi Van Rompuy muistuttaa että Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen tehtävänä on antaa suuntaviivoja jäsenmaiden kansallisille uudistusohjelmille sekä vakaus- tai lähentymisohjelmille (käsitteistä täällä).

Pohjana on komission vuotuinen kasvuselvitys 2012, julkaistu 23.11.2011 KOM(2011) 815 liitteineen, joskin julkistaminen muilla kuin komission työkielillä ontui eikä tilanne korjaantunut aivan heti.

Neuvoston puheenjohtajamaa Tanska oli laatinut synteesiraportin: Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson toteuttaminen – Yhteenveto (22. helmikuuta 2012, neuvoston asiakirja 6662/12). Siihen Van Rompuy viittaa kirjeessään todetessaan että uudistuspolitiikan toteutus laahaa tavoitteista jäljessä avainkohdissa.

Van Rompuy viittaa myös komission varoitusmekanismia koskevaan kertomukseen 14.2.2012 KOM(2012) 68. Kertomuksessa kerrattiin tunnetut talouden epätasapainot, kuten kasvun tyrehtyminen, julkinen ja yksityinen velkaantuminen, huojuvat pankit sekä työttömyyden lisääntyminen. Minulle mieleen jäi erityisesti EU-maiden merkittävästi huonontunut kansainvälinen kilpailukyky, joka on johtanut vientiosuuksien huolestuttavaan kutistumiseen maailmankaupassa. Tämä perustekijä on vaikuttanut muiden talousongelmien syvenemiseen.

Edelleen Van Rompuy viittasi komission tuoreimpaan väliennusteeseen, joka povaa nollakasvua vuodelle 2012 (tiedote suomeksi): Interim Forecast February 2012 (julkistettu 23. helmikuuta 2012). Tämäkin osoittaa Van Rompuyn mukaan vakavien uudistustoimien tarpeen kasvun käynnistämiseksi.

***

Kirjeen tiivis ensimmäinen kappale muistutti Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen tehtävästä. Samalla se avasi oven pieneen kirjastoon, josta löytyvät tuoreet asiakirjat Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden talouspolitiikan haasteista.

Haiku-runoa pitempi, mutta silti tiivis johdanto. Kirjeen jatko käsittelee tiiviisti muutamia ydinhaasteita strategisella silmällä.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. Tällä hetkellä aktiivisen blogikolmikkoni muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni koti Grahnblawg. Niiden ja yli 900 muun euroblogin kirjoitukset kokoaa monikielinen Bloggingportal.eu, joka on osa eurooppalaista verkkokeskustelua.

4. maaliskuuta 2012

EU-keskustelun matka lähteille

Ovatko ohueksi ja kotikutoiseksi jäänyt julkinen EU-keskustelu Suomessa ja suomalaisten laimea osallistuminen eurooppalaiseen keskusteluun maanosamme tulevaisuudesta kohtalon sanelemia?

Joitakin valopilkkuja toki löytyy julkisen viestinnän puolelta. Valtioneuvoston EU-asioiden tiedotus ja EU-ministerivaliokunnan tiedotus toimivat kohtuullisesti, vaikka mielestäni Tanska ja Ruotsi ovat edellä ja Euroopan ulkopuolella pysyvä Norja on vähintään Suomen rinnalla.

Vaikka eduskunnassa käydään myös laajempaa poliittista keskustelua Euroopan unionin asioista, lakiehdotusten ja neuvoston kokousten kattava puinti tahtoo jäädä laajemman yleisön huomion ulkopuolelle.

Ministeriöiden EU-sivut ja -tiedotteet, verkkoon siirtynyt Eurooppatiedotus ja Suomen Brysselissä sijaitseva EU-edustusto täydentävät. Oman lisänsä tuovat myös Euroopan unionin (komission) edustusto ja Euroopan parlamentin Suomen tiedotustoimisto Helsingissä.

Ulkopoliittisen instituutin Euroopan unioni -tutkimusohjelma osallistuu eurooppalaiseen keskusteluun mielenkiintoisilla puheenvuoroilla ja tilaisuuksilla. Tuoreimmat julkaisut käsittelevät arabikevättä, Euroopan hiipumista G20-maiden joukossa ja vahvemman Saksan tarvetta EU:n rakennustyössä.

Vaikka monet erityisjulkaisut tuotetaan vain englanniksi tai muutamilla kielillä, Euroopan unioni julkaisee häkellyttävän määrän tietoa unionin 22 tai jopa 23 kielellä. Virallisen tiedon rungon muodostaa oikeusportaali Eur-Lex ja ennen pitkää lähes kaikki tärkeät päätökset ilmestyvät Euroopan unionin viralliseen lehteen (EUVL).

Ajankohtaisista aiheista tiedottavat Euroopan komissio, Eurooppa-neuvosto, (ministeri)neuvosto, Euroopan parlamentti, Euroopan keskuspankki, Euroopan unionin tuomioistuin, Alueiden komitea ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitea, tärkeimmät viralliset elimet mainitakseni.

Kirjakauppa EU Bookshop tarjoaa selvityksiä, kertomuksia ja esitteitä lähes kaikilta politiikan aloilta. Verkkojulkaisut ovat yleensä ilmaisia ja paperijulkaisujen hinnat kohtuullisia.

Valistuneen kansalaiskeskustelun ensimmäinen matka käy lähteille.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. Tällä hetkellä aktiivisen blogikolmikkoni muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni koti Grahnblawg. Niiden ja yli 900 muun euroblogin kirjoitukset kokoaa monikielinen Bloggingportal.eu, joka on osa eurooppalaista verkkokeskustelua.

Eurooppa-neuvosto ja viestintä: yläkerroksen väelle

EU-maiden päämiehet (presidentti tai pääministeri kustakin) kokoontuivat tänäkin vuonna Eurooppa-neuvoston maaliskuiseen kevätkokoukseen, joka perinteisesti linjaa unionin ja jäsenmaiden talouspolitiikkaa.

Suomalainen valtamedia seuraa asioita varsin hyvin, joten politiikasta ja taloudesta kiinnostuneet kansalaiset saavat asiallisen kuvan pääkohdista. Seuraavassa vain muutama poiminta:

EU-johtajat allekirjoittivat sopimuksen budjettikurista, kertoi YLE. Talouskurisopimus oli HS.fi:n käyttämä ilmaisu. Herman Van Rompuyn jatkopestistä Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana ja sivutoimesta eurohuippukokousten puuheenjohtajana raportoi HS.fi.

Luonnollisesti kotimainen näkökulma kiinnostaa, joten Hesari julkaisi pääministeri Jyrki Kataisen kommentit euromaiden palomuurien lujittamisesta. Suomalaisia luonnollisesti kiinnostaa, että Katainen on esillä spekulaatioissa euroryhmän uudesta puheenjohtajasta, kun Luxemburgin pääministeri Jean-Claude Juncker jättää tehtävän (HS.fi).


Yläkerroksen väelle

Vaikka uutistarjontaa täydentävät median pääkirjoitukset, ajankohtaisohjelmat, mielipidekirjoitukset ja asiantuntiojoiden haastattelut, varsin monet kaipaavat (tai ainakin tarvitsisivat) syventävää tietoa ja ajatusten vaihtoa.

Näitä ovat opiskelijat, opettajat, tutkijat ja lehtimiehet. Samoin joukkoon kuuluisivat valtion, maakuntien ja kuntien poliitikot ja virkamiehet sekä erilaisissa EU-hankkeissa työskentelevät ja yritysten johtohenkilöt asiantuntijoineen. Heille ei riitä myöskään myöskään nettipalstojen mölyäminen kellarikerroksissa.

Maamme on mukana Euroopan unionissa ja sen ytimissä, kuten euroalueessa ja Schengenissä. EU-taso ja kansallinen politiikka ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa. Euromaiden keskinäinen riippuvuus on ilmeinen tosiasia.

Olen siksi huolissani siitä, kuinka ohueksi ja kotikutoiseksi julkinen EU-keskustelu on jäänyt Suomessa ja varsinkin kuinka laimeasti suomalaiset osallistuvat eurooppalaiseen keskusteluun Euroopan tulevaisuudesta.

Mistä kipinä? Millaisin keinoin?Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. Joko olet tutustunut muihin blogeihini, joilla pyrin edistämään keskustelua Euroopan tulevaisuudesta ja EU:n politiikka-aloista? Tällä hetkellä aktiivisen kolmikon muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni koti Grahnblawg.

2. maaliskuuta 2012

Vakausunionia koskeva sopimus suomeksi

Vakausunionia koskeva sopimus, virallisemin sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta löytyy nyt myös suomeksi.

Eurooppa-neuvoston verkkosivuilla on julkaistu 25 EU-maan äsken allekirjoittama sopimus, josta löytyy 22 kieliversiota.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. Joko olet tutustunut muihin blogeihini? Tällä hetkellä aktiivisen kolmikon muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw, jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa, sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni koti Grahnblawg.

1. maaliskuuta 2012

Eurooppa-neuvosto kadonneen kasvun metsästyksessä

Pääministeri Jyrki Katainen ja muiden EU-maiden poliittiset johtajat kokoontuvat jälleen Brysselissä 1.-2. maaliskuuta 2012. Perinteiseen tapaan talous, kasvu ja työllisyys ovat Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen asialistalla. Paineet talouskasvun käynnistämiseksi ja uusien työpaikkojen luomiseksi ovat kasvaneet entisestään, samalla kun taannoisen elvytyspolitiikan mahdollisuudet ovat kaventuneet. Talouspolitiikan vaikeusaste on siis noussut euroalueen ja EU:n kriisien myötä.

Kirjoitin eilen englanniksi tämän Euroopan unionin tärkeimmän virallisen toimielimen ompeluseuraa vastaavasta julkisesta valmistelusta ja kaivoin neuvoston asiakirjoista yhteenvedon (synteesiraportin) talouspoliittisten linjausten pohjustamisesta kevätkokouksen alla.

Päivän mittaan saatiin puheenjohtaja Herman Van Rompuy eilen päiväämä kutsukirje valtioneuvoston verkkosivuille. Kirje löytyy nyt myös suomeksi, komission verkkosivulta. Hallitus julkaisi myös EU-sihteeristön laatiman muistion kokouksen keskeisistä asioista.

EU-ministerivaliokunnalle valmisteltu kuuden sivun muistio kertoo tiivisti ja samalla havainnollisesti sekä asioiden taustat että Suomen hallituksen painotukset.


Kasvukirje

Kahdentoista EU-maan johtajan kirje talouskasvusta (A plan for growth in Europe) oli turhan häveliäästi piilotettu yleisten asioiden neuvoston kokousta koskevan tiedotteen liitteeksi.

Britannian pääministeri David Cameron oli järjestänyt ”puhtoisen tusinan” kirjeen löytämisen helpommaksi: Joint letter to President Van Rompuy and President Barroso (Monday 20 February 2012).

Viimevuotiseen malliin johtajat lisäsivät pökköä pesään tietyillä painopistealueilla. Kahdeksan prioreteettia olivat:

* sisämarkkinoiden tehostaminen, erityisesti palvelumarkkinoilla
* todellisten digitaalisten sisämarkkinoiden luominen vuoteen 2015 mennessä
* energian sisämarkkinoiden aikaansaaminen vuoteen 2014
* innovaatioiden tehostaminen Euroopan tutkimusalueen luomisella
* vapaakaupan edistäminen moneen suuntaan
* yritysten sääntelytaakan keventäminen
* työmarkkinoiden toimivuuden kehittäminen
* rahoitusmarkkinoiden kilpailukyvn vahvistaminen

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso oli huomannut Eurooppa-neuvoston surkean valmistelun tarjoaman suhdetoiminta-aukon. Hän on viime päivinä esiintynyt hyvin aktiivisesti julkisuudessa talouskasvun lähettiläänä (The Lisbon Council SPEECH/12/125, Euroopan parlamentti SPEECH/12/126) ja hän julkaisi myös vastauksen päämiesten kasvukirjeeseen: Time to deliver on growth: letter from President Barroso ahead of the European Council (MEMO/12/146). Barroso järjesti eilen tiedotustilaisuuden sanomiensa levittämiseen (SPEECH/12/135).

Näin ollen puutteelliseen valmisteluun on tullut hieman täydennystä ja ripaus uutta dynamiikkaa, kun johtotason toimijat markkinoivat omia painotuksiaan Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen kynnyksellä.

Löytävätkö Euroopan poliittiset johtajat talouskasvun kadonneen kaavan? Jäämme odottamaan konkreettisia toimia.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. Joko olet tutustunut muihin blogeihini? Tällä hetkellä aktiivisen kolmikon muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw, jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa, sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni koti Grahnblawg.