11. maaliskuuta 2012

EU pohjustamassa uudistuksia: Sinunkin sisämarkkinasi?

Kirjoituksessa EU:n sisämarkkinoiden uudistusprosessi mainittiin Mario Montin Uusi sisämarkkinastrategia ja komission tiedonanto Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti 27.10.2010 KOM(2010) 608, joka löytyy 22 kielellä.


Pikasilmäys

Komissio julkaisi 27. lokakuuta 2010 tavanomaisen tiedotteen (IP/10/1390) sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, tosin yhdistettynä EU-kansalaisuutta koskevan katsauksen kanssa. Englanniksi julkaistiin lisäksi hieman yksityiskohtaisempi muistio Single Market Act – Frequently Asked Questions (MEMO/10/528), joka käynnisti julkisen kuulemisen:

For four months, the Single Market Act will be put up for debate throughout Europe – in Parliaments, regions, with civil society, trade unions, business federations etc. Are these 50 measures the right measures? Are there alternatives? Are there issues we have forgotten? Following a wide-ranging European public debate, the Commission will agree the final set of measures to focus on so that the 20th anniversary of the Single Market in 2012 can be celebrated with renewed dynamism.


Sinunkin sisämarkkinasi?

Komissio julkaisi myös esitteen Sinunkin sisämarkkinasi? (Single Market Act Booklet) keskustelun virittämiseksi. Kirjanen jakoi toimenpiteet kolmeen ryhmään (sivu 5):

* vahvan, kestävän ja tasapuolisen kasvun käynnistäminen uudelleen
* kansalaisten etujen ottaminen huomioon sisämarkkinoilla
* hyvän hallintotavan ja vuoropuhelun edistäminen sisämarkkinoilla

Digitaalisten sisämarkkinoiden toimimattomuus nousi näkyvästi esille. Komissio esitti toimia verkkokaupan sääntöjen ja eurooppalaisen tekijänoikeusjärjetelmän kehittämiseksi sekä väärentämisen ja piratismin torjumiseksi.

Palvelumarkkinoiden kehittymättömyys vaati komission mielestä korjaavia toimia ja tuotestandardien hyväksymistä piti nopeuttaa.

Pienten ja keskisuurten yritysten pääomien saantia piti parantaa.

Suuria eurooppalaisia infrastruktuurihankkeita voitaisiin edistää yleisölle myytävillä hankeobligaatioilla (project bonds).

Julkisten hankintojen kilpailuttamista komissio kehui, mutta halusi muutoksia hankintojen ympäristöystävällisyyden ja innovatiivisuuden parantamiseksi sekä pk-yritysten mahdollisuuksien parantamiseksi.

Yrityksille komissio toivoi yhtenäistä veropohjaa ja veromenettelyä vain yhden valtion taholta. Arvonlisäveroa tulisi kehittää selkeämpään suuntaan, mutta samalla kitkeä väärinkäytöksiä.

Maailmankaupassa EU:n yrityksille tulisi saada tasavertaiset kilpailuasetelmat, muun muassa julkisiin hankintoihin osallistumiseksi.

Puolalaisen putkiasentajan pelästyttämä tai viisastuttama Euroopan komissio haki selkeästi laajaa poliittista tukea sisämarkkinoiden kehittämiselle (sivu 20):

Palauttaakseen kansalaisten luottamuksen Euroopan on osoitettava, että sen tavoitteina ovat erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous ja Euroopan kansalaisia palvelevat sisämarkkinat. Luotettava sosiaaliturvajärjestelmä, toimiva koulutusjärjestelmä ja tehokkaat julkiset terveydenhuoltojärjestelmät ovat osa eurooppalaista arvomaailmaa. Ne lievensivät myös äskettäisen kriisin pahimpia vaikutuksia.

Julkiset palvelut ja palveluvelvoitteet sekä liikenne- ja energiaverkkojen parantaminen, tuulivoimaa unohtamatta, esitettiin siksi etuina kansalaisille.

Lissabonin sopimuksen määrittelemä ”erittäin kilpailukykyinen sosiaalinen markkinatalous” edellytti toimivaa tasapainoa taloudellisten ja sosiaalisten oikeuksien välille, muun muassa ulkomaankomennukselle lähetettyjen työntekijöiden oikeuksien turvaamiseksi.

Vaikka työntekijöiden ja ammatinharjoittajien liikkumisvapaus tunnustetaan, ammattipätevyyden hyväksyminen muissa jäsenmaissa kohtaa käytännössä usein ongelmia. Näiden ongelmien lieventämiseen komissio harkitsi ”ammattikorttia” pätevyyden osoittamiseksi.

Sosiaalisen yrittäjyyden edistäminen oli myös komission työlistalla, julkiset hankinnat mukaan lukien.

Asuntolainojen saamista rajojen yli piti helpottaa ja kiinteistön ostoon toisesta EU-maasta piti saada lainaa nykyistä paremmin.

Kuluttajien kannalta pankkitilin avaaminen toisessa EU-maassa sekä pankkipalveluiden vaihtelevat kustannukset ovat ongelmia, joihin komissio halusi puuttua.

Kuluttajariitojen ratkaisuun piti löytää nykyistä halvempia ja joustavampia menettelyjä.

EU-maiden viranomaisten yhteydenpitoa ja yhteistyötä tuli kehittää kansalaisten ja yritysten oikeuksien toteuttamiseksi.

***

Suhteellisen helppolukuisella 40 sivun kirjasella Sinunkin sisämarkkinasi? Euroopan komissio halusi virittää keskustelua sisämarkkinoiden uudistamisesta, mutta erityisesti laajentaa hankkeiden kannatusta.Ralf Grahn
EU-politiikan ja -juridiikan puhuja

J. K. Jo 940 euroblogin kirjoitukset kokoava monikielinen Bloggingportal.eu on osa kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden blogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni tyyssija Grahnblawg. Ylätason demokratian ja politiikan sekä toimielinten elämän ohella käsittelen nykyisin erityisesti talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyviä haasteita ja hankkeita.

Ei kommentteja: