17. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ”12 viputekijää”

Edellinen pysäkki oli EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: julkinen kuuleminen, josta on hyvä siirtyä viimeistellyn toimenpidepaketin suuntaan.


Pikakatsaus

Kuulemisen jälkeen Euroopan komissio julkaisi 13. huhtikuuta 2011 tiedotteen 22 kielellä (IP/11/469), jossa kuvattiin 50 ehdotuksen muuntuminen 12 viputekijäksi kaupan ja talouden kasvattamiseksi.

Tässä nämä viputekijät otsikkotason maininnoin, mutta tiedotteessa kerrotaan pääkohdat:

1. Pk-yritysten rahoituksen saanti
2. Työntekijöiden liikkuvuus sisämarkkinoilla
3. Teollis- ja tekijänoikeudet
4. Kuluttajat sisämarkkinoiden toimijoina
5. Palveluille tiukemmat standardit
6. Entistä lujemmat eurooppalaiset verkot
7. Digitaaliset sisämarkkinat
8. Sosiaalinen yrittäjyys
9. Verotus
10. Sisämarkkinoille lisää sosiaalista yhteenkuuluvuutta
11. Yritysten sääntely-ympäristö
12. Julkiset hankinnat

Täydentävää tietoa

Hieman historian kertausta ja taustatietoa tarjoaa vain englanniksi julkaistu muistio Single Market Act – Frequently Asked Questions (MEMO/11/239).

Vuoden 2012 loppuun mennessä komissio haluaa Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksynnän esityksille, jotka kuvataan korkeimman prioriteetin saaneiksi ”viputekijöiksi” (12). Lisäksi komissio esittää yli 60 muun toimen toteuttamista vaihtelevilla aikatauluilla.

Vaikka puhutaan yli 500 miljoonan asukkaan EU:n sisämarkkinoista, olisi mielestäni kohdallaan muistaa että sisämarkkinoihin kuuluvat Euroopan talousalueen (ETA) kautta myös kolme vaurasta EFTA-maata: Islanti, Liechtenstein ja Norja.

Kolmella kielellä löytyy kirjanen, jossa tiiviisti kuvataan etusijalle asetettujen ehdotusten toteutus: Single Market Act – Together for new growth ja Acte pour le marché unique – Ensemble pour une nouvelle croissance sekä Die Binnenmarktakte – Gemeinsam für neues Wachstum.


KOM(2011) 206

Parasta on tietysti paneutua alkuperäisiin lähteisiin. Tavalliseen tapaan komission tiedonanto löytyy 22 EU-kielellä; näistä suomeksi:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi - ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen (26 sivua)

Tämä on siis viimeistelty sisämarkkinoiden toimenpidepaketti, jonka perusteella komissio syöttää sekä kärkihankkeita koskevia että muita ehdotuksia Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

Tiedonannon kannessa mainittu asiakirja on samana päivänä julkaistu yhteenveto kuulemisen tuloksista:

Overview of responses to the public consultation on the Communication ‘Towards a Single Market Act'; Brussels, 13.4.2011 SEC(2011) 467 final (32 sivua; julkaistu vain englanniksi)Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 941 euroblogin kirjoitukset. Kehittyvään eurooppalaiseen verkkokeskusteluun yli maan- ja kielirajojen on vastikään liittynyt LSE:n blogi European Politics and Policy (EUROPP), jossa Ronny Patz rohkaisi tutkijoita ja asiantuntijoita osallistumaan EU-keskusteluun nykyistä laajemmin.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä haasteista ja hankkeista.

Ei kommentteja: