14. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: ”Luovuuden edistäminen ja suojeleminen”

EU-patentti, tekijänoikeus sekä väärentämisen ja piratismin torjunta olivat komission toivomuslistan kärjessä yritysten vahvan, kestävän ja tasapuolisen kasvun edistämiseksi uudistamalla sisämarkkinoita.


Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti (kuulemisasiakirja)

Kirjoituksessa EU: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti esittelin joitakin käsitteitä sekä lähtökohtia markkinoiden toimivuuden parantamiselle.

Julkisen kuulemisen pohjaksi laadittu komission tiedonanto:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta - 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi; 27.10.2010 KOM(2010) 608 (48 sivua). Löytyy 22 EU-kielellä.


”Luovuuden edistäminen ja suojeleminen”

Konkreettiset ehdotukset sisämarkkinoiden kehittämiseksi alkoivat jaksolla 1.1. Luovuuden edistäminen ja suojeleminen. Perustelut ja ehdotukset esitetään sivuilla 7-9 ja esitykset luettelomaisesti sivulla 39.

Kärkeen nostetut hankkeet koskevat teollis- ja tekijänoikeuksia.


EU-patentti

Ehdotus nro 1 (Viipymättä – Innovaatiounioni)

Euroopan parlamentin ja neuvoston olisi toteutettava tarvittavat toimet Euroopan unionin patenttia, sen kielijärjestelmää ja yhdistettyä patenttioikeudenkäyntijärjestelmää koskevien ehdotusten hyväksymiseksi. Tavoitteena on, että ensimmäiset EU-patentit annetaan vuonna 2014.

Tekijänoikeus

Ehdotus nro 2 (2011 – Euroopan digitaalistrategia)

Komissio aikoo esittää vuonna 2011 ehdotuksen tekijänoikeuksien hallintaa koskevaksi puitedirektiiviksi verkkosisältöjen käyttömahdollisuuksien laajentamiseksi. Tavoitteena on parantaa tekijänoikeuksien hallintaa, avoimuutta ja sähköistä hallinnointia. Komissio aikoo esittää myös orpoja teoksia koskevan direktiiviehdotuksen.


Väärentämisen ja piratismin torjunta

Ehdotus nro 3 (2010-2011 – Yhdennetty teollisuuspolitiikka)

Komissio aikoo esittää vuonna 2010 ehdotuksen väärentämisen ja piratismin torjuntaa koskevaksi toimintasuunnitelmaksi, joka sisältää sekä lainsäädännöllisiä että muita toimenpiteitä. Lisäksi komissio aikoo esittää vuonna 2011 säädösehdotuksia, joiden tavoitteena on muun muassa lainsäädäntökehyksen mukauttaminen internetin kehittämisen myötä syntyneisiin tarpeisiin ja tullin toiminnan lujittaminen tällä alalla, sekä tarkastella uudelleen strategiaansa, joka koskee immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa kolmansissa maissa.

***

Varsinkin perusteluiden lukeminen auttaa hahmottamaan komission ajatusmaailmaa ja tähän mennessä harmonisoitua lainsäädäntöä immateriaalioikeuksien alalla.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja


J. K. Jo 940 euroblogin kirjoitukset kokoava monikielinen Bloggingportal.eu on osa kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden blogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni tyyssija Grahnblawg. Ylätason demokratian ja politiikan sekä EU:n toimielinten elämän ohella puhun ja kirjoitan nykyisin erityisesti Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä haasteista ja hankkeista.

Ei kommentteja: