8. maaliskuuta 2012

Näin Van Rompuy paimensi EU-maiden johtajia

Tämän blogikirjoituksen omistan Rovaniemellä Arktista puskurikapasiteettia puhkuvalle Antti Liikkaselle, joka oitis oivalsi Van Rompuyn mestarinäytteen.

Puheenjohtaja Herman Van Rompuyn kirje EU-maiden johtajille pohjautui siis vankkaan asiakirja-aineistoon, jonka asetin tarjolle lukijoille.

Tämän jälkeen karkauspäivän kirje, Issues Paper, toisti Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen tarkoituksen: tunnistaa ydinasiat, joihin jäsenmaiden tulee keskittyä kansallisen uudistusohjelman (EU2020) ja vakaus- tai lähentymisohjelman (vakaus- ja kasvusopimus) valmistelussa 2012.

Tiiviisti ja selkeästi kirje esitteli budjettitasapainon parantamisen rinnalla menojen kohdentamisen kasvun tukemiseksi. Julkistalouksien kestävyyden lujittamiseksi eläkejärjestelmät nousivat keskeiselle sijalle. Veropohjan laajentaminen ja varsinkin matalapalkkatyön verotuksen keventäminen esitettiin, kuten verojen perinnän tehostaminen ja veronkierron kitkeminen.

Kasvun ja kilpailukyvyn osalta Van Rompuyn kirje tarttui suljettujen palvelualojen avaamiseen ja julkisen hallinnon tehostamiseen, innovaatioiden edistämiseen ja uuden yritystoiminnan helpottamiseen.

Työllisyyden avainkysymyksinä mainittiin palkkakehityksen sopeuttaminen tuottavuuden kasvuun, työvoiman liikkuvuuden parantaminen ja varhaiseläkejärjestelyjen rajoittaminen. Erityismaininnan saivat nuorisotyöttömyyden vähentäminen ja köyhyyden torjunta.

Ihailtavan vähin sanoin, mutta samalla vertailevin taulukoin Van Rompuy ojensi Eurooppa-neuvoston jäsenille tietopaketin, joka kertoi olennaisen kunkin maan sijoittumisesta ”Euroopan liigassa”.

Tyylikäs kahdeksan sivun strategiapaketti kaikille, joita talouspolitiikka (tai taloustiedon esittely) kiinnostaa.


EU2020 puuttuu

Muuten mestarillinen suoritus jättää tässäkin tapauksessa parannettavaa. Paperiin jäi mantereen kokoinen aukko, mainitsematta jäänyt Eurooppa 2020 -kasvustrategia (EU2020), jonka pitäisi olla EU-tason ja jäsenmaiden yhteinen, synergiaetuja tuottava laaja-alainen päästrategia kasvun, kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseksi.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J. K. Yli 900 euroblogin kirjoitukset kokoaa monikielinen Bloggingportal.eu, joka on osa eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni koti Grahnblawg.

Ei kommentteja: