9. kesäkuuta 2014

EU:n puheenjohtajapelistä

Eurooppa-neuvoston viivytys ja ristiriitaiset vuodot suljettujen ovien takana käytävistä neuvotteluista havainnollistavat hallitusten välistä yhteistyötä. Ei ihme että kansalaiset kokevat EU:n etäiseksi ja vaikeaselkoiseksi. Komission puheenjohtajan uudesta vaalitavasta lyhyehkö lainaus, josta ilmenee uudistuksen tarkoitus ja sisältö. Lue EU:n puheenjohtajapelistä

8. kesäkuuta 2014

Parlamentaarisempi valintatapa EU:n komission puheenjohtajalle

Komission puheenjohtajan demokraattisen hyväksyttävyyden lisääminen perustuu vuosien 2002-2003 perustuslakikonventin työhön, vastapainona ratkaisulle joka vahvisti hallitustenvälisen Eurooppa-neuvoston asemaa (viralliseksi toimielimeksi, uusia toimivaltuuksia, pysyvä puheenjohtaja). Lue Parlamentaarisempi valintatapa EU:n komission puheenjohtajalle

7. kesäkuuta 2014

EU-komission puheenjohtajan valinta solmussa

Viisi europuoluetta lähti tavoittelemaan Euroopan komission puheenjohtajan paikkaa toukokuun eurovaaleissa. Ensi kertaa asetetut kärkiehdokkaat kampanjoivat ja väittelivät eri EU-maissa. Suurimmaksi puolueeksi selvisi alustavien tietojen mukaan Euroopan kansanpuolueen (EPP) ryhmä 214 edustajalla. Lue EU-komission puheenjohtajan valinta solmussa

30. maaliskuuta 2012

Eurooppaoikeus muuttaa

Bloggerin (Googlen) uusi tyyli esti kappalejaon. Ei sellaista tekstiä jaksa lukea. Jatkan osoitteessa Grahnlaw Suomi Finland kunnes ongelma on ratkaistu.

29. maaliskuuta 2012

Asetus eurooppalaisista riskipääomarahastoista

EU:n sisämarkkinat uudistuvat kokosi viime aikojen suomenkieliset kirjoitukset sisämarkkinoiden toimenpidepaketin muotoutumisesta. Artikkeleita löytyy myös ruotsiksi (Grahnblawg) ja englanniksi (Grahnlaw). Etenemme nyt komission tiedonantoon, joka löytyy 22 virallisella EU-kielellä; suomeksi: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen Pk-yritysten rahoituksen saanti Kahdentoista viputekijän joukossa ensimmäinen on pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saanti. Useimpien kohdalla mainitaan muutama kaavailtu uudistus, mutta jokaisen osalta on valikoitu erityisen kiireelliseksi tai tärkeäksi katsottu avaintoimi. Pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi tämä on (sivu 5):
Avaintoimi: Annetaan lainsäädäntöä, jolla pyritään helpottamaan jäsenvaltioihin sijoittautuneiden riskipääomarahastojen mahdollisuuksia sijoittaa missä tahansa muussa jäsenvaltiossa ilman niiden toimintaa haittaavia esteitä ja lisävaatimuksia. Tavoitteena on, että pk-yritykset, jotka haluavat käyttää riskipääomaa, voivat kääntyä sellaisten rahastojen puoleen, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta kyseisten pk-yritysten erityisalalta ja joilla on kapasiteettia tarjota niille pääomaa houkuttelevaan hintaan.
Eurooppalaiset riskipääomarahastot Tältä pohjalta komissio julkisti joulukuussa lainsäädäntöehdotuksen, joka on saatavissa 23 kielellä. Tämä Euroopan talousalueen (ETA) kannalta merkityksellinen teksti suomeksi: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisista riskipääomarahastoista; Bryssel 7.12.2011 KOM(2011) 860 lopullinen Lainsäädäntömenettelyä voi seurata tunnisteella 2011/0417 (COD). Syitä ehdotukseen ovat muun muassa Euroopan markkinoiden kehittymättömyys ja pirstaleisuus Yhdysvaltoihin verrattuna sekä uusien ja innovatiivisten yritysten heikommat mahdollisuudet riskirahoituksen saamiseen (sivu 1):
Vuosina 2003–2010 Yhdysvallat suuntasi riskipääomarahastoihin noin 131 miljardia euroa, mutta eurooppalaiset riskipääomarahastot onnistuivat samalla jaksolla kokoamaan vain 28 miljardia euroa.
Ehdotuksen pääkohdat Komissio kuvaa asetusehdotuksen tarkoituksen, siis mitä eurooppalainen riskipääomarahasto on (sivu 3):
Ehdotetulla asetuksella puututaan mainittuihin ongelmiin. Siinä otetaan käyttöön yhtenäiset vaatimukset, jotka koskevat eurooppalaisen riskipääomarahaston nimellä toimivien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajia. Siinä otetaan käyttöön myös sijoitussalkkua, sijoitustekniikoita sekä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoituskohteeksi soveltuvia yrityksiä koskevia vaatimuksia. Lisäksi siinä otetaan käyttöön yhtenäisiä sääntöjä siitä, millaisille sijoittajille vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto voidaan suunnata, sekä siitä, millainen kyseisiä rahastoja markkinoivan hoitajan sisäisen organisaation on oltava. Koska eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikkeellä toimiviin yhteissijoitusyritysten hoitajiin sovelletaan jatkossa sisällöltään samoja sääntöjä koko EU:ssa, hoitajat hyötyvät yhtenäisistä rekisteröintivaatimuksista sekä koko EU:n alueella voimassa olevasta passista, mikä auttaa osaltaan luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille riskipääomamarkkinoiden osapuolille.
Käsittely Puheenjohtajamaa Tanskan laatimassa asiakirjassa on seurattu uudistusten etenemistä Eurooppa-neuvosto – Neuvoston jatkotoimet; Bryssel, 19. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7824/12. Pk-yritysten rahoitusta koskevaa lainsäädäntöehdotusta luvataan käsitellä ripeästi:
3. Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 30. tammikuuta 2012 esitetyn pyynnön mukaisesti kilpailukykyneuvosto raportoi toukokuussa Euroopan tasolla toteutettavista toimenpiteistä pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. Samassa yhteydessä kilpailukykyneuvosto keskustelee COSME-ohjelmasta, ja EU:n laajuisen pääomasijoitusjärjestelyn luomiseksi esitetyn lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä viedään ripeästi eteenpäin (osana sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kahtatoista viputekijää).
Asetuksen hyväksymiseen tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtäpitävät kannat (tavallinen lainsäädäntömenettely). Pyrkimyksenä näyttää olevan asetuksen antaminen ennen kesälomien alkua. Ralf Grahn EU-politiikan ja eurooppaoikeuden asiantuntija, puhuja ja luennoitsija J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 950 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Nicolas Gros-Verheyde on EU:n puolustus-, turvallisuus- ja ulkopolitiikkaan erikoistunut lehtimies, jonka asiantunteva ja aktiivinen ranskankielinen blogi Bruxelles2 on arvokas lähde. Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista. Olen aktiivinen myös seuraavissa sosiaalisissa medioissa: Twitter, Facebook ja Google+

28. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinat uudistuvat

Kun EU:n 27 jäsenmaahan Euroopan talousalueen (ETA) kautta liitetään EFTA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja, sisämarkkinoiden uudistaminen koskettaa yrityksiä ja kuluttajia noin 507 miljoonan asukkaan markkina-alueella.

Suomeksi olen viime aikoina kuvannut Euroopan unionin sisämarkkinoiden uudistuksen etenemistä lähteineen seuraavissa kirjoituksissa:

EU:n sisämarkkinoiden uudistusprosessi
EU pohjustamassa uudistuksia: Sinunkin sisämarkkinasi?
EU: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: ”Luovuuden edistäminen ja suojeleminen”
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: julkinen kuuleminen
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ”12 viputekijää”
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti KOM(2011) 206
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutus
EU:n kasvu- ja talousuudistusten toteutus

***

Kirjoituksia aiheesta löytyy myös ruotsiksi (Grahnblawg) ja englanniksi (Grahnlaw).

Tältä pohjalta voimme lähteä tarkastelemaan edistystä kahdentoista ”viputekijän” ja avaintoimen sekä muiden uudistustoimien kohdalta.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden asiantuntija, käytettävissä puhujana ja luennoitsijana

26. maaliskuuta 2012

EU:n rahoituskehys 2014-2020 livenä

EU:n koordinoiva yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tänään, maanantaina 26. maaliskuuta 2012, keskustelemaan monivuotisesta budjettikehyksestä (Multiannual Financial Framework MFF) vuosiksi 2014-2020 sekä Eurooppa-neuvoston viime aikojen kokousten seurannasta (agenda, background note).

Avoimuus tulee hiipimällä. Tänä aamuna rahoituskehyksen osalta löytyy asiakirja-aineistoa, jopa suomeksi, vaikka lukijalle avautuu lähinnä rakenne varovaisin painotuksin:

Monivuotinen rahoituskehys (2014–2020) – Otsakkeisiin 1 (lukuun ottamatta koheesiota ja verkkojen Eurooppa -välinettä), 3, 4, ja 5 sekä horisontaalisiin kysymyksiin liittyvät neuvottelupaketin osat; Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (23.03) (OR. en) 8057/12

Monivuotinen rahoituskehys (2014–2020) – Otsakkeisiin 1 (lukuun ottamatta koheesiota ja verkkojen Eurooppa -välinettä), 3, 4, ja 5 sekä horisontaalisiin kysymyksiin liittyvät neuvottelupaketin osat; Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (23.03) (OR. en) 8057/12 ADD 1

Asiakirjat voivat helpottaa käsittelyn seuraamista, sillä neuvosto keskustelee julkisesti talousarviokehyksestä. Keskustelua voi seurata suorana Internetin välityksellä kello 10 jälkeen paikallista aikaa.

Yleisten asioiden neuvoston toisena pääaiheena on siis Eurooppa-neuvoston päätösten toteuttaminen, josta löytyy puheenjohtajamaa Tanskan laatima muistio: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012, asiakirja 7824/12. Keskustelu ei ole julkinen.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumaton puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 946 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Regards-citoyens on erittäin tuottelias ranskankielinen euroblogi, jossa yhdistyvät omat kirjoitukset, valikoidut kirjoitukset muista medioista ja EU:n toimielinten tiedotteet.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

Olen aktiivinen myös seuraavissa sosiaalisissa medioissa: Twitter, Facebook ja Google+