30. maaliskuuta 2012

Eurooppaoikeus muuttaa

Bloggerin (Googlen) uusi tyyli esti kappalejaon. Ei sellaista tekstiä jaksa lukea. Jatkan osoitteessa Grahnlaw Suomi Finland kunnes ongelma on ratkaistu.

29. maaliskuuta 2012

Asetus eurooppalaisista riskipääomarahastoista

EU:n sisämarkkinat uudistuvat kokosi viime aikojen suomenkieliset kirjoitukset sisämarkkinoiden toimenpidepaketin muotoutumisesta. Artikkeleita löytyy myös ruotsiksi (Grahnblawg) ja englanniksi (Grahnlaw). Etenemme nyt komission tiedonantoon, joka löytyy 22 virallisella EU-kielellä; suomeksi: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen Pk-yritysten rahoituksen saanti Kahdentoista viputekijän joukossa ensimmäinen on pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saanti. Useimpien kohdalla mainitaan muutama kaavailtu uudistus, mutta jokaisen osalta on valikoitu erityisen kiireelliseksi tai tärkeäksi katsottu avaintoimi. Pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi tämä on (sivu 5):
Avaintoimi: Annetaan lainsäädäntöä, jolla pyritään helpottamaan jäsenvaltioihin sijoittautuneiden riskipääomarahastojen mahdollisuuksia sijoittaa missä tahansa muussa jäsenvaltiossa ilman niiden toimintaa haittaavia esteitä ja lisävaatimuksia. Tavoitteena on, että pk-yritykset, jotka haluavat käyttää riskipääomaa, voivat kääntyä sellaisten rahastojen puoleen, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta kyseisten pk-yritysten erityisalalta ja joilla on kapasiteettia tarjota niille pääomaa houkuttelevaan hintaan.
Eurooppalaiset riskipääomarahastot Tältä pohjalta komissio julkisti joulukuussa lainsäädäntöehdotuksen, joka on saatavissa 23 kielellä. Tämä Euroopan talousalueen (ETA) kannalta merkityksellinen teksti suomeksi: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisista riskipääomarahastoista; Bryssel 7.12.2011 KOM(2011) 860 lopullinen Lainsäädäntömenettelyä voi seurata tunnisteella 2011/0417 (COD). Syitä ehdotukseen ovat muun muassa Euroopan markkinoiden kehittymättömyys ja pirstaleisuus Yhdysvaltoihin verrattuna sekä uusien ja innovatiivisten yritysten heikommat mahdollisuudet riskirahoituksen saamiseen (sivu 1):
Vuosina 2003–2010 Yhdysvallat suuntasi riskipääomarahastoihin noin 131 miljardia euroa, mutta eurooppalaiset riskipääomarahastot onnistuivat samalla jaksolla kokoamaan vain 28 miljardia euroa.
Ehdotuksen pääkohdat Komissio kuvaa asetusehdotuksen tarkoituksen, siis mitä eurooppalainen riskipääomarahasto on (sivu 3):
Ehdotetulla asetuksella puututaan mainittuihin ongelmiin. Siinä otetaan käyttöön yhtenäiset vaatimukset, jotka koskevat eurooppalaisen riskipääomarahaston nimellä toimivien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajia. Siinä otetaan käyttöön myös sijoitussalkkua, sijoitustekniikoita sekä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoituskohteeksi soveltuvia yrityksiä koskevia vaatimuksia. Lisäksi siinä otetaan käyttöön yhtenäisiä sääntöjä siitä, millaisille sijoittajille vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto voidaan suunnata, sekä siitä, millainen kyseisiä rahastoja markkinoivan hoitajan sisäisen organisaation on oltava. Koska eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikkeellä toimiviin yhteissijoitusyritysten hoitajiin sovelletaan jatkossa sisällöltään samoja sääntöjä koko EU:ssa, hoitajat hyötyvät yhtenäisistä rekisteröintivaatimuksista sekä koko EU:n alueella voimassa olevasta passista, mikä auttaa osaltaan luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille riskipääomamarkkinoiden osapuolille.
Käsittely Puheenjohtajamaa Tanskan laatimassa asiakirjassa on seurattu uudistusten etenemistä Eurooppa-neuvosto – Neuvoston jatkotoimet; Bryssel, 19. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7824/12. Pk-yritysten rahoitusta koskevaa lainsäädäntöehdotusta luvataan käsitellä ripeästi:
3. Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 30. tammikuuta 2012 esitetyn pyynnön mukaisesti kilpailukykyneuvosto raportoi toukokuussa Euroopan tasolla toteutettavista toimenpiteistä pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. Samassa yhteydessä kilpailukykyneuvosto keskustelee COSME-ohjelmasta, ja EU:n laajuisen pääomasijoitusjärjestelyn luomiseksi esitetyn lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä viedään ripeästi eteenpäin (osana sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kahtatoista viputekijää).
Asetuksen hyväksymiseen tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtäpitävät kannat (tavallinen lainsäädäntömenettely). Pyrkimyksenä näyttää olevan asetuksen antaminen ennen kesälomien alkua. Ralf Grahn EU-politiikan ja eurooppaoikeuden asiantuntija, puhuja ja luennoitsija J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 950 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Nicolas Gros-Verheyde on EU:n puolustus-, turvallisuus- ja ulkopolitiikkaan erikoistunut lehtimies, jonka asiantunteva ja aktiivinen ranskankielinen blogi Bruxelles2 on arvokas lähde. Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista. Olen aktiivinen myös seuraavissa sosiaalisissa medioissa: Twitter, Facebook ja Google+

28. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinat uudistuvat

Kun EU:n 27 jäsenmaahan Euroopan talousalueen (ETA) kautta liitetään EFTA-maat Islanti, Liechtenstein ja Norja, sisämarkkinoiden uudistaminen koskettaa yrityksiä ja kuluttajia noin 507 miljoonan asukkaan markkina-alueella.

Suomeksi olen viime aikoina kuvannut Euroopan unionin sisämarkkinoiden uudistuksen etenemistä lähteineen seuraavissa kirjoituksissa:

EU:n sisämarkkinoiden uudistusprosessi
EU pohjustamassa uudistuksia: Sinunkin sisämarkkinasi?
EU: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: ”Luovuuden edistäminen ja suojeleminen”
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: julkinen kuuleminen
EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ”12 viputekijää”
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti KOM(2011) 206
Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutus
EU:n kasvu- ja talousuudistusten toteutus

***

Kirjoituksia aiheesta löytyy myös ruotsiksi (Grahnblawg) ja englanniksi (Grahnlaw).

Tältä pohjalta voimme lähteä tarkastelemaan edistystä kahdentoista ”viputekijän” ja avaintoimen sekä muiden uudistustoimien kohdalta.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden asiantuntija, käytettävissä puhujana ja luennoitsijana

26. maaliskuuta 2012

EU:n rahoituskehys 2014-2020 livenä

EU:n koordinoiva yleisten asioiden neuvosto kokoontuu tänään, maanantaina 26. maaliskuuta 2012, keskustelemaan monivuotisesta budjettikehyksestä (Multiannual Financial Framework MFF) vuosiksi 2014-2020 sekä Eurooppa-neuvoston viime aikojen kokousten seurannasta (agenda, background note).

Avoimuus tulee hiipimällä. Tänä aamuna rahoituskehyksen osalta löytyy asiakirja-aineistoa, jopa suomeksi, vaikka lukijalle avautuu lähinnä rakenne varovaisin painotuksin:

Monivuotinen rahoituskehys (2014–2020) – Otsakkeisiin 1 (lukuun ottamatta koheesiota ja verkkojen Eurooppa -välinettä), 3, 4, ja 5 sekä horisontaalisiin kysymyksiin liittyvät neuvottelupaketin osat; Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (23.03) (OR. en) 8057/12

Monivuotinen rahoituskehys (2014–2020) – Otsakkeisiin 1 (lukuun ottamatta koheesiota ja verkkojen Eurooppa -välinettä), 3, 4, ja 5 sekä horisontaalisiin kysymyksiin liittyvät neuvottelupaketin osat; Bryssel, 22. maaliskuuta 2012 (23.03) (OR. en) 8057/12 ADD 1

Asiakirjat voivat helpottaa käsittelyn seuraamista, sillä neuvosto keskustelee julkisesti talousarviokehyksestä. Keskustelua voi seurata suorana Internetin välityksellä kello 10 jälkeen paikallista aikaa.

Yleisten asioiden neuvoston toisena pääaiheena on siis Eurooppa-neuvoston päätösten toteuttaminen, josta löytyy puheenjohtajamaa Tanskan laatima muistio: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012, asiakirja 7824/12. Keskustelu ei ole julkinen.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumaton puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 946 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Regards-citoyens on erittäin tuottelias ranskankielinen euroblogi, jossa yhdistyvät omat kirjoitukset, valikoidut kirjoitukset muista medioista ja EU:n toimielinten tiedotteet.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

Olen aktiivinen myös seuraavissa sosiaalisissa medioissa: Twitter, Facebook ja Google+

23. maaliskuuta 2012

Suomi ja muut budjettikapinalliset EU:n yleisten asioiden neuvostossa 26.3.2012

Kirjoitus EU:n kasvu- ja talousuudistusten toteutus tarjosi linkit euro- ja EU-maiden johtajien viime kuukausien lausuntoihin sekä puheenjohtajamaa Tanskan laatimaan seurantakatsaukseen: European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012; asiakirja 7824/12 (8 sivua)


Yleisten asioiden neuvosto

Tässä vaiheessa löytyy koordinoivan yleisten asioiden neuvoston maanantaina 26. maaliskuuta 2012 pidettävän kokouksen esityslista.

Ruotsin hallituksen esityslistan kommentit (kommenterad dagordning) hahmottavat tällä kertaa EU:n tulevan monivuotisen rahoituskehyksen (Multiannual Financial Framework MFF) käsittelyä, mutta eivät anna lisävalaistusta kasvu- ja talousuudistusten jatkokäsittelyyn Eurooppa-neuvoston viime kuukausien kokoontumisten jäljiltä.


Ruotsi – budjettikapina

Muutenkin Ruotsin hallitus keskittyy pitkän aikavälin budjettikehykseen: Förhandlingar om EU:s långtidsbudget inleds.

Europaportalen.se kuvaa kyllästyneiden maksajien kapinaa hieman värikkäämmin: Sverige vill banta EU-budget med 900 miljarder. Suomi on mukana kymmenen maan leikkausryhmässä, joka kokoontuu ennen neuvostoa maanantaina. Jäsenet ovat tosin erimielisiä kohteista.

Tanskan pääministeri Helle Thorning-Schmidt kannatti ainakin päällisin puolin Ruotsin linjaa, joka painottaa EU:n talousarvion kohdentamista talouskasvun edistämiseen maatalous- ja aluepolitiikan pönkittämisen sijaan.

Euroopan parlamentin puhemies Martin Schulz toivoo käytännönläheistä ratkaisua pitkän aikavälin budjettiin ideologisen sodankäynnin [leikkausinnon?] sijaan (The Parliament).

Komission puheenjohtaja José Manuel Barroso näkee finanssitransaktioveron (financial transaction tax FTT) ratkaisuna EU:n rahoitusongelmiin joka samalla voisi jopa puolittaa jäsenmaiden maksuosuudet (European Voice).

Robin Hood -verosta tai Tobinin verosta kertoo myös EUobserver.


Tanska – virallistieto

Folketinget (Tanskan kansankäräjät) tarjoaa tavalliseen tapaan parhaan kootun julkisen tiedon yleisten asioiden kokouksen esityslistasta tausta-asiakirjoineen: Dagsorden for mødet i Europaudvalget d. 23. marts 2012 (26.3. pidettävän neuvoston kokouksen aineisto sivun loppupäässä).

Erikseen kannattaa mainita yleisten asioiden neuvoston 26.3.2012 pidettävää kokousta koskeva muistio (Samlenotat), jossa esitellään budjettikehys 2014-2020 varsin yksityiskohtaisesti (sivulta 2), mutta Eurooppa-neuvoston seuranta vain ylimalkaisesti (sivulta 14).

Suomen EU-ministerivaliokunta kokoontuu yleensä perjantaisin, joten ei ole vielä tiedottanut yleisten asioiden kokouksesta.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumaton puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 946 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Electronic Communications Regulation Update seuraa sähköisen viestinnän oikeutta koskevaa uutisvirtaa Euroopassa.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

EU:n kasvu- ja talousuudistusten toteutus

Kirjoitus Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutus nosti esille tuoreen välitilinpäätöksen sisämarkkinauudistusten avaintoimien etenemisestä.

Tässä haluan mainita vielä tuoreemman, täydentävän katsauksen talousuudistusten nykytilanteesta ja seuraavista vaiheista.


Yleisten asioiden neuvosto

Koordinoiva yleisten asioiden neuvosto kokoontuu maanantaina 26. maaliskuuta 2012 puimaan EU:n tulevaa monivuotista rahoituskehystä (Multiannual Financial Framework MFF) ja keskustelemaan Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen päätösten toteuttamisesta (esityslista).

Seurantakokouksen edellä neuvoston puheenjohtajamaa Tanska on laatinut muistion Eurooppa-neuvoston linjausten toteuttamisesta:

European Council - Follow-up by the Council; Brussels, 19 March 2012; asiakirja 7824/12 (8 sivua)

Käsiteltävät aiheet ovat: talouskasvu, talouspolitiikka, monivuotinen rahoituskehys, oikeus- ja sisäasiat, ilmasto, kauppapolitiikka sekä laajentuminen.

Katsauksen esitystapa on tiivis.


Seurattavat kokoontumiset

Kohteena ovat valtioiden ja hallitusten päämiesten vuoden 2011 joulukuun ja tämän vuoden tammikuun väliset viralliset ja epäviralliset kokoontumiset. Hienotunteisesti euroaluetta koskevia lausuntoja ei mainita Tanskan katsauksessa, mutta linkitän niihinkin.

Kahdessa kuudesta asiakirjasta on virallisen Eurooppa-neuvoston kannanotot; neljä muuta perustuvat epäviralliseen kokoukseen tai ryhmään.


Joulukuu 2011

Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten julkilausuma; Bryssel, 9. joulukuuta 2011
Eurooppa-neuvosto 9. joulukuuta 2011 Päätelmät; Bryssel 25. tammikuuta 201[2] (EUCO 139/1/11 REV 1)


Tammikuu 2012

Euroalueen jäsenvaltioiden sovitut viestit; Bryssel, 30. tammikuuta 2012
Eurooppa-neuvoston jäsenten julkilausuma 30. tammikuuta 2012: Kohti kasvua tukevaa vakauttamista ja työllisyyttä edistävää kasvua; Bryssel, 30. tammikuuta 2012


Maaliskuu 2012

Euroalueen valtion- tai hallitusten päämiesten julkilausuma; Bryssel, 2. maaliskuuta 2012
Eurooppa-neuvosto 1. ja 2. maaliskuuta 2012 Päätelmät; Bryssel, 2. maaliskuuta 2012 (EUCO 4/12)Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden riippumation puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 946 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Brysselissä toimiva kansainvälisen talouden ajatuspaja Bruegel ohjaa haasteiden kohtaamiseen. Eräänä kanavana on englanninkielinen Bruegel blog.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.

20. maaliskuuta 2012

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutus

Euroopan komission Varoitusmekanismia koskeva kertomus 14.2.2012 COM(2012) 68 kertoo karusti siitä, kuinka paljon EU-maat ovat menettäneet hintakilpailukykyä ja vientiosuuksia maailmanmarkkinoilla. Kirjoituksessa Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti KOM(2011) 206 esitettiin miksi komissio piti 12 viputekijän ohjelman toteuttamista tärkeänä. Ehkä muidenkin pitäisi.


Välitilinpäätös SWD(2012) 21

Hiljan komissio on julkaissut selvityksen sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteutuksesta (vain englanniksi):

COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT: Delivering the Single Market Act: State of Play; Brussels, 15.2.2012 SWD(2012) 21 final (18 sivua)

Kunkin viputekijän (teeman) osalta kuvataan etusijalle asetetun avaintoimen eteneminen. Sivulla 13 alkavassa yhteenvedossa kuvataan tiiviisti myös muiden toimien edistyminen.

Tuore välitilinpäätös on hyödyllinen väline sisämarkkinauudistusten seurantaan.Ralf Grahn
EU-politiikan ja eurooppaoikeuden puhuja ja luennoitsija

J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 941 euroblogin kirjoitukset. Kehittyvään eurooppalaiseen verkkokeskusteluun yli maan- ja kielirajojen on vastikään liittynyt LSE:n blogi European Politics and Policy EUROPP, jossa Gareth Harding hiljattain kuvasi miksi Euroopan unioni on menettämässä kansalaisten luottamuksen, mutta hän neuvoi myös parannuskeinoja.

Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista.