7. maaliskuuta 2012

Mitä Van Rompuy kertoi Eurooppa-neuvostolle?

Kirjoittaessani Herman Van Rompuyn uudelleenvalinnasta Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi ja valinnasta eurohuippukokousten puheenjohtajaksi arvostelin sitä, että puheenjohtajan kirjettä valtioiden ja hallitusten päämiehille kasvusta ja työllisyydestä ei julkistettu yleisölle.

Eilen neuvoston lehdistötoimiston @Dana_Council reagoi tähän hyväntahtoisesti toimittamalla linkin Van Rompuyn kirjeeseen: Issues Paper (29 February 2012).

Jaan sen mielelläni eteenpäin, sillä talouskasvun ja kilpailukyvyn hiipuminen sekä työllisyyden huonontuminen koskettavat kaikkia EU:n kansalaisia.


Lähtökohdat

Aluksi Van Rompuy muistuttaa että Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen tehtävänä on antaa suuntaviivoja jäsenmaiden kansallisille uudistusohjelmille sekä vakaus- tai lähentymisohjelmille (käsitteistä täällä).

Pohjana on komission vuotuinen kasvuselvitys 2012, julkaistu 23.11.2011 KOM(2011) 815 liitteineen, joskin julkistaminen muilla kuin komission työkielillä ontui eikä tilanne korjaantunut aivan heti.

Neuvoston puheenjohtajamaa Tanska oli laatinut synteesiraportin: Talouspolitiikan eurooppalaisen ohjausjakson toteuttaminen – Yhteenveto (22. helmikuuta 2012, neuvoston asiakirja 6662/12). Siihen Van Rompuy viittaa kirjeessään todetessaan että uudistuspolitiikan toteutus laahaa tavoitteista jäljessä avainkohdissa.

Van Rompuy viittaa myös komission varoitusmekanismia koskevaan kertomukseen 14.2.2012 KOM(2012) 68. Kertomuksessa kerrattiin tunnetut talouden epätasapainot, kuten kasvun tyrehtyminen, julkinen ja yksityinen velkaantuminen, huojuvat pankit sekä työttömyyden lisääntyminen. Minulle mieleen jäi erityisesti EU-maiden merkittävästi huonontunut kansainvälinen kilpailukyky, joka on johtanut vientiosuuksien huolestuttavaan kutistumiseen maailmankaupassa. Tämä perustekijä on vaikuttanut muiden talousongelmien syvenemiseen.

Edelleen Van Rompuy viittasi komission tuoreimpaan väliennusteeseen, joka povaa nollakasvua vuodelle 2012 (tiedote suomeksi): Interim Forecast February 2012 (julkistettu 23. helmikuuta 2012). Tämäkin osoittaa Van Rompuyn mukaan vakavien uudistustoimien tarpeen kasvun käynnistämiseksi.

***

Kirjeen tiivis ensimmäinen kappale muistutti Eurooppa-neuvoston kevätkokouksen tehtävästä. Samalla se avasi oven pieneen kirjastoon, josta löytyvät tuoreet asiakirjat Euroopan unionin ja sen jäsenmaiden talouspolitiikan haasteista.

Haiku-runoa pitempi, mutta silti tiivis johdanto. Kirjeen jatko käsittelee tiiviisti muutamia ydinhaasteita strategisella silmällä.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. Tällä hetkellä aktiivisen blogikolmikkoni muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni koti Grahnblawg. Niiden ja yli 900 muun euroblogin kirjoitukset kokoaa monikielinen Bloggingportal.eu, joka on osa eurooppalaista verkkokeskustelua.

Ei kommentteja: