10. maaliskuuta 2012

EU:n sisämarkkinoiden uudistusprosessi

Käynnistäjänä toimi Mario Monti (joka nykyään on Italian pääministeri) linjaamalla Euroopan unionin sisämarkkinoiden syventämistä ja laajentamista uusille aloille. Selvitystyönsä aikana Monti kävi muun muassa Suomessa. Ehdotuksensa hän kirjasi raporttiin:
Uusi sisämarkkinastrategia Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyväksi (9. toukokuuta 2010)

Vetovastuu siirtyi tämän jälkeen Euroopan komissiolle, jossa Michel Barnier vastaa sisämarkkinoista ja palveluista. Olemme seuranneet komission suunnitelmia uudistusten kynnyksellä.

Vuoden 2010 lokakuun loppupuolella ilmestyi sitten komission hahmotelma:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta - 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi; Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen (48 sivua)

Eurooppaoikeus-blogi on keskustellut sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (englanniksi Single Market Act, SMA) käännösongelmana muidenkin kielten kuin suomen osalta täällä ja täällä. Blogissa esiteltiin EU:n neuvoston alustavat päätelmät ja viitattiin yksityiskohtaisempiin: Conclusions on the Single Market Act (Competitiveness Council 10 December 2010).

Periaatemietinnön 50 ehdotuksen tarkoituksena oli herättää keskustelua tulevista markkinauudistuksista kaupan sujuvoittamiseksi Euroopassa.



Ralf Grahn
EU-politiikan ja -juridiikan puhuja, jota kasvun avaimet ja digitaalinen tulevaisuutemme kiehtovat

J. K. Jo 940 euroblogin kirjoitukset kokoava monikielinen Bloggingportal.eu on osa kehittyvää eurooppalaista verkkokeskustelua yli maan- ja kielirajojen. Näiden blogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi äsken neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä ruotsinkielisten kirjoitusteni tyyssija Grahnblawg.

Ei kommentteja: