31. joulukuuta 2009

Palvelujen vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa: Uusi laki voimaan

Laki palvelujen tarjoamisesta 1166/2009 on julkaistu, ja se tuli voimaan 28 päivänä joulukuuta 2009.Laki perustuu hallituksen esitykseen 216/2009 vp (80 sivua).

Lailla toteutetaan Euroopan unionin palveludirektiivi 2006/123, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, EUVL 27.12.2006 L 376/36:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla


Näin palveluiden vapaa liikkuvuus Euroopan unionissa (Euroopan talousalueella) on edistynyt askeleen verran.

Englanninkielinen ja ruotsinkielinen blogini tarjoavat jonkin verran täydentävää tietoa, mm:Grahnlaw (in English): EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20. joulukuuta 2009)EUdirektivet: Tjänstedirektivet i Sverige (20. joulukuuta 2009)
Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 497 euroblogin tuoreet kirjoitukset samaan osoitteeseen.

Myös suomalaiset EU-aiheiset blogit voivat lisätä näkyvyyttään liittymällä.

22. joulukuuta 2009

EU:n palveludirektiivi voimaan Suomessa

Tasavallan presidentin esittelyssä 22.12.2009 vahvistettiin mm. seuraava laki:

Laki palvelujen tarjoamisesta, laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun lain 1 pykälän muuttamisesta ja laki Kuluttajavirastosta annetun lain 1 pykälän muuttamisesta (HE 216/2009 vp). Laki palvelujen tarjoamisesta edistää palvelujen tarjoamisen vapautta. Laki koskee sekä sellaisia palveluntarjoajia, jotka sijoittautuvat Suomeen että sellaisia palveluntarjoajia, joilla on asuin- tai kotipaikka toisessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa ja jotka sijoittautumatta Suomeen tarjoavat täällä tilapäisesti palveluja. Kuluttajien oikeuksien vahvistamiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi lakiin otetaan säännökset, joiden mukaan palveluntarjoajien on pidettävä palvelujen vastaanottajien saatavilla määrätyt tiedot itsestään ja toiminnastaan. Laissa säädetään myös uusista hallinnollisista menettelyistä, jotka koskevat viranomaisten käsittelemiä lupa-asioita. Rajat ylittävästä kieltomenettelystä annettuun lakiin ja Kuluttajavirastosta annettuun lakiin lisätään viittaukset palveludirektiiviin. Lait tulevat voimaan 28.12.2009. (TEM vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti 010 60 63537)
Ennen lain julkaisemista Finlex-tietokannassa, saatavana on Eduskunnan vastaus (Eduskunnan vastaus 213/2009 – HE 216/2009 vp).Laki perustuu hallituksen esitykseen 216/2009 vp (80 sivua).

Lailla toteutetaan Euroopan unionin palveludirektiivi 2006/123, joka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, EUVL 27.12.2006 L 376/36:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/123/EY, annettu 12 päivänä joulukuuta 2006, palveluista sisämarkkinoilla


Täydentävää tietoa mm:Grahnlaw (in English): EU Services Directive: Transposition (Sweden and Finland) (20. joulukuuta 2009)EUdirektivet: Tjänstedirektivet i Sverige (20. joulukuuta 2009)
Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 495 euroblogin tuoreet kirjoitukset samaan osoitteeseen.

21. joulukuuta 2009

Euroblogit yhteiskunnan huipulta

Euroopan blogikartalla pohjoismaiset päättäjät ovat olleet edelläkävijöitä ja esimerkin antajia kollegoilleen.


Carl BildtEi Helsingin vierailua ilman käyntiä Akateemisessa Kirjakaupassa, hehkutti Ruotsin ulkoministeri Carl Bildt euroblogien aateliin kuuluvassa nettipäiväkirjassaan Alla Dessa Dagar: Besök på Akademen (20. joulukuuta 2009). Suomen historian ja politiikan tuntijana Bildt tarjosi lukuvinkkejä omille lukijoilleen.

Bildt on blogimaailman konkari. Ulkoministeriksi tultuaan hän on kirjoittanut pääosin ruotsiksi, ja Ruotsin kausi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana nosti EU:n ulkopolitiikan haasteet keskiöön yleisempien kansainvälisten aiheiden ohella. Ahkerasti matkustava ulkoministeri on tuottelias nettipäiväkirjan pitäjä: keskimäärin pari merkintää päivässä. Lukijoita riittää.


Alex StubbMyös Suomen ulkoministeri Alexander Stubb pitää yhteyttä kansalaisiin suomenkielisen bloginsa välityksellä, normaaliaikoina lähes päivittäin. Lukijoiden kommentit tarjoavat suoraa (usein myönteistä) palautetta ministerille.


David MilibandUlkoministerisarjan kolmas on Britannian David Miliband, joka viime aikoina on päivittänyt blogiaan varsin ahkerasti. Tosin blogi on suoraan ulkoministeriön eli FCO:n (Foreign and Commonwealth Office) ylläpitämä ja sävykin virallisempi kuin Bildtin ja Stubbin.


Cecilia MalmströmPuheenjohtajamaana Ruotsi tiedotti runsaammin, monipuolisemmin ja vuorovaikutteisemmin kuin yksikään EU:n jäsenmaa tähän mennessä. Osana tätä Eurooppaministeri Cecilia Malmström piti englanniksi nettipäiväkirjaa EU Minister’s Blog, jossa hän kommentoi tapahtumia. Jäähyväiskirjoituksensa Malmström julkaisi eilen, mutta häntä odottavat uudet tehtävät EU:n komission jäsenenä. Toivottavasti hän ryhtyy pitämään nettipäiväkirjaa EU:n sisäasioista vastaavana komissaarina.


Margot Wallström


Komissiossa viestinnästä vastaava varapuheenjohtaja Margot Wallström ehti jo luoda perinteitä blogillaan. Hän sai myös muutaman muun komission jäsenen ryhtymään blogin pitäjäksi.

Komissaarikausiensa päätteeksi Wallström kirjoitti mielenkiintoisen muistelon omista kokemuksistaan blogin pitäjänä ja katsauksen euroblogien maailmaan merkinnässään Blogging (15. joulukuuta 2009), ennen jäähyväiskirjoitusta Goodbye (16. joulukuuta 2009).


Bloggingportal.euMonet Wallströmin mainitsemat kansalaisyhteiskunnan euroblogit ja muut Eurooppa-aiheiset nettipäiväkirjat löytyvät yhdestä osoitteesta. Monikielinen Bloggingportal.eu haravoi jo 495 EU-aiheisen blogin kirjoitukset. Silti on luultavaa että Suomessa ja muissa jäsenmaissa on Eurooppaa käsitteleviä blogeja, jotka eivät vielä ole löytäneet tietään Bloggingportal.eu:hun.Ralf Grahn