31. tammikuuta 2011

EU:n yleisten asioiden neuvosto 31 tammikuuta 2011

Tänään, maanantaina 31. tammikuuta 2011 Euroopan unionin yleisten asioiden neuvosto kokoontuu Brysselissä valmistelemaan Eurooppa-neuvostoa, eli valtioiden ja hallitusten päämiesten kokousta 4. helmikuuta 2011. Valmisteleva, yhteensovittava ja täytäntöönpanoa valvova yleisten asioiden kokoonpano on potentiaalisesti hyvin tärkeä muiden neuvostokokoonpanojen ja Eurooppa-neuvoston välissä.

Vielä itsenäistyttyään Lissabonin sopimuksen perusteella, yleisten asioiden neuvosto on jäänyt lapsipuolen asemaan. Ennakkotiedottaminen on ollut heikkoa ja päätelmät sataneet lähinnä Eurooppa-neuvoston laariin. Lisäksi ulkoministerit ovat edelleen monien jäsenmaiden edustajina yleisten asioiden neuvostossa, vaikka EU on aikoja sitten kasvanut ulos ulkopolitiikan pakkopaidasta. Arvojärjestyksessä eurooppaministerit ovat yleensä heikompia ja useissa maissa ulkoministerin alaisia.


Neuvosto

EU:n neuvoston taholta löytyy tavanomaista ennakkoaineistoa englanniksi (ja ranskaksi): lyhyt päiväjärjestys ja hieman yksityiskohtaisempi taustamuistio. Hyvä että yleisten asioiden kokoonpanosta tiedotetaan muiden kokoonpanojen tapaan.


Puheenjohtajamaa Unkari

Neuvoston puheenjohtajamaana toimiva Unkari on sitävastoin panostanut totuttua enemmän yleisten asioiden nevoston ennakkoinformaatioon. Tämän päivän kokousta koskeva pääsivu on suppea, mutta linkkien kautta saa varsin paljon tietoa yleisten asioiden neuvostosta ja Unkarin prioriteeteista, eurooppaministereiden ja valtiosihteerien epävirallisesta tapaamisesta, talouspolitiikan tehostetusta yhteensovittamisesta (”European Semester”), romaniväestöä koskevan politiikan hahmottamisesta (”Roma Policy”) ja Tonavan aluetta koskevan alueellisen yhteistyön kehittämisestä (”Danube Region Strategy”).

Tässä linkki komission Tonava-tiedonantoon suomeksi:

Tonavan aluetta koskeva EU:n strategia; Bryssel 8.12.2010 KOM(2010) 715 lopullinen

Unkarin hallitus näyttää oivaltaneen, että Eurooppa-neuvostolla on nykyään pysyvä puheenjohtaja (Herman Van Rompuy), samoin ulkoasiainneuvostolla (Catherine Ashton). Näin ollen yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajuuden arvo on noussut kiertävän puheenjohtajamaan kannalta.

Vielä emme tosin ole siinä, mistä olen joskus spekuloinut, että kiertävän puheenjohtajan näkyvyyttä menettänyt pääministeri ottaisi yleisten asioiden neuvoston puheenjohtajuuden itselleen, kun kerran joka tapauksessa vastaa maansa EU-politiikan koordinoinnista.Ralf GrahnJ.K. A while ago, A bit more complicated reflected on the United Kingdom, New Zealand and Europe in a readable blog post I sadly missed at the time of publishing: Britain outside the EU? Why not just head Down Under?

J.K. 2: Lähiaikoina käsittelen ensi sijassa aiheita jotka koskevat yrityksiä, työpaikkoja, kuluttajia ja kansalaisia Euroopassa. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti ja Eurooppa 2020 -kasvustrategia kuuluvat näihin. Olen iloinen jos haluat seurata euroblogejani, jotka pyrkivät valistamaan. Ne ovat: yläjuoksulla Grahnlaw (englanniksi), Grahnblawg (ruotsiksi) och Eurooppaoikeus (suomeksi) sekä alajuoksulla kolmikielinen Grahnlaw Suomi Finland. Voimme myös tutustua Facebookissa ja Twitterissä @RalfGrahn.

29. tammikuuta 2011

EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti suomeksi

Euroopan komission verkkosivu Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti auttaa löytämään suomenkielistä aineistoa kaavailluista uudistuksista. Äskettäin huomasin tämän sivun kautta, että Mario Montin laatima raportti löytyy nyt myös suomeksi: Uusi sisämarkkinastrategia Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyväksi (9. toukokuuta 2010; 108 sivua).

Suomeksi löytyvät myös Euroopan parlamentin päätöslauselma kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetuista yhtenäismarkkinoista, esite Sinunkin sisämarkkinasi? (noin 40 sivua) ja julkistamiseen liittyvä tiedote IP/10/1390 Ryhtiä sisämarkkinoihin talouskasvun ja kansalaisoikeuksien voimalla.


KOM(2010) 608

Keskeinen asiakirja on komission tiedonanto. Kuten (lainsäädäntö)ehdotukset yleensä, tämäkin löytyy suomeksi Eur-Lexistä:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti - Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta - 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi; Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen (noin 48 sivua)


Kilpailukykyneuvosto

Neuvoston 3057. istunto, Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus),
Brysselissä 10. joulukuuta 2010, hyväksyi päätelmät sisämarkkinoiden kehittämisestä (neuvoston asiakirja 17668/1/10 REV 1). Yleinen teksti löytyy sivulta 7:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi päätelmät sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, joka on kaksivuotissuunnitelma (2011–2012), johon sisältyy 50 aloitetta. Niillä pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden optimaalinen toiminta myös vastaisuudessa ja edistämään Eurooppa 2020 -strategian työllisyyden ja talouskasvun elvyttämistavoitteiden täytäntöönpanoa.

Päätelmien teksti on kokonaisuudessaan TÄÄLLÄ.[Katso jäljempänä]

Päätelmissä hyväksytään sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa (13977/1/10)[Ks. alla] noudatettu yleinen lähestymistapa, jonka mukaan sisämarkkinoilla on oltava vahva taloudellinen ja sosiaalinen perusta erittäin kilpailukykyisen talouden aikaansaamiseksi.

Päätelmien mukaan on erityisesti puututtava yritysten ja kansalaisten esiin tuomiin ongelmiin, jotka estävät hyötymästä täysin sisämarkkinoiden tarjoamista eduista, on käytettävä uusien kasvulähteiden kehittämiseen tarkoitettuja välineitä sekä palvelualalla että teollisuudessa, otettava huomioon Euroopan kansainvälinen kilpailukyky ja luotava uusi yhteinen strategia sisämarkkinoiden onnistuneen elvyttämisen varmistamiseksi.

Päätelmissä neuvosto sitoutuu lisäksi jatkamaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketin tarkastelua ensisijaisten toimien määrittämiseksi, jotka täytyisi toteuttaa ennen vuoden 2012 loppua, jotta helpotetaan sisämarkkinoille pääsyä, tuetaan yrityksiä, kannustetaan kasvua ja autetaan luomaan uusia työpaikkoja.

Viittaus yksityiskohtaisiin päätelmiin johtaa englanninkieliseen tekstiin:

Conclusions on the Single Market Act (6 sivua)

Suomeksi tarkemmat päätelmät eivät löydy, mutta englannin ohella kuitenkin myös ranskaksi:

Conclusions sur l'Acte pour le marché unique (6 sivua)

Neuvoston päätelmien linkki asiakirjaan 13977/1/10 johtaa komission englanninkielisen ehdotuksen korjattuun versioon, vaikka tiedonanto on saatavissa suomeksi (ja union 20 muulla kielellä).


Suomen hallitus ja eduskunta

Joitakin linjauksia löytyy Suomesta. Hallitus (työ- ja elinkeinoministeriö) lähetti toukokuun lopussa eduskuntaan kirjelmän Mario Montin raportista (E 41/2010 vp) ja marraskuun loppupuolella selvityksen sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (E 107/2010 vp). Kirjelmien käsittely on yhdistetty erityisvaliokunnissa ja suuressa valiokunnassa, mutta eduskunta ei ole vielä vahvistanut.lopullista kantaansa.

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla sisämarkkinat, kuten EU-asiat muutenkin esiintyvät matalalla profiililla.Ralf GrahnP.S. Fleishman-Hillard (Bryssel) on julkaissut ajankohtaisen selvityksen europarlamentaarikoiden verkkomedia käytöstä, sosiaaliset mediat mukaan lukien: European Parliament Digital Trends Survey. Twitterissä voit jatkaa keskustelua tunnisteen #epdigitrends alla. Erottuvatko MEPit kansallisen tason poliitikoista? #some

P.S. 2: Olen iloinen jos haluat seurata blogejani, jotka ovat: Grahnlaw (englanniksi), Grahnblawg (ruotsiksi) och Eurooppaoikeus (suomeksi) sekä kolmikielinen Grahnlaw Suomi Finland. Voimme myös tutustua Facebookissa ja Twitterissä @RalfGrahn.

23. tammikuuta 2011

Unkari: Vahvaan Eurooppaan perustaa murentamalla?

Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana Unkari kertoo tavoittelevansa vahvaa Eurooppaa, mutta pääministeri Viktor Orbanin hallituksen sisäpoliittinen ohjelma on paljastanut heikkouksia EU:n toimivallassa ja unionin kansalaisten perusoikeuksien suojassa. Ongelmat eivät rajoitu kiisteltyyn medialakiin, vaan pakottavat meidät eurooppalaisen demokratian ja oikeusvaltion ydinkysymysten pohdintaan.

Englanniksi olen käsitellyt Unkarin hallituksen toimia Euroopan perusarvojen kannalta useissa kirjoituksissa, joihin blogini Grahnlaw Suomi Finland tarjoaa linkit: Hungary and Strong Europe 2011? (22. tammikuuta 2011).


Euroblogit ja Unkari

Monikielinen Bloggingportal.eu tarjoaa mahdollisuuden tutustua euroblogien näkemyksiin. Tiedotuksen vapautta uhkaava laki on jäävuoren huippu. Perustuslain muuttaminen sekä demokratian ja oikeusvaltion murentaminen eivät vielä ole saaneet ansaitsemaansa huomiota. Varjoon ovat jääneet myös Unkarin puheenjohtajuusohjelma ja toimet neuvoston puheenjohtajana. Tunnisteella ”Hungary” merkityt sata viimeistä kirjoitusta tarjoavat näkymän Euroopan tasolla käytyyn keskusteluun.


Unkarin puheenjohtajuusohjelma

”Strong Europe” on siis Unkarin puheenjohtajuusohjelman otsikko. Ohjelma tarjoaa hyödyllisen katsauksen kuluvan vuosipuoliskon keskeisiin hankkeisiin Euroopan unionissa:

The Programme of the Hungarian Presidency of the Council of the European Union 1 January – 30 June 2011 Strong Europe (noin 56 sivua)Ralf Grahn


J.K. Wall Street Journal (WSJ) -lehden blogi New Europe tutustuttaa meidät Keski- ja Itä-Euroopan maiden talouteen ja politiikkaan. Suosittelen.

J.K. 2: Blogieni lisäksi minua voi seurata Facebookissa ja Twitterissä @RalfGrahn.