25. kesäkuuta 2017

Eurooppalainen palvelukortti: komission ehdotukset


Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) sisämarkkinoiden (yhtenäismarkkinoiden) ihanteena on tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus.

Saumattoman, yhtenäisen markkina-alueen sijaan EU:n jäsenmaat ovat kuitenkin luoneet järjestelmän, joka pääosin rajoittuu tekemään 28 (tai 31) maan markkinat vähemmän yhteensopimattomiksi.

Malli on työläs ja hidas: pitoa on enemmän kuin luistoa. Tuloksena on lähes hallitsematon määrä säädöksiä ja hallinnoitavaa, sillä useimmiten monen vuoden raskaan prosessin jälkeen aikaansaatu yksittäinen säädös koskee vain seitinohutta osaa tietyn alan todellisuudesta.

Elävässä elämässä sisämarkkinoiden valuvika estää tai lykkää kasvu- ja työpaikkahyötyjen korjaamista unionin yrityksille, kansalaisille, kuluttajille ja veronmaksajille.
 
Blogikirjoitus Sisämarkkinastrategiasta palvelupakettiin kehysti nämä ennen komission toimikauden puoliväliä annetut palvelupaketin ehdotukset ja hahmotti toimenpiteiden ääriviivat.

Näissä tunnelmissa palaamme aiheeseen kääntymällä sähköisen eurooppalaisen palvelukortin puoleen luettelemalla ensin ehdotusten viralliset asiakirjat.


Asetusehdotus eurooppalaisesta palvelukortista

Komission keskeinen virallinen asiakirja on ehdotus asetukseksi:

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sähköisen eurooppalaisen palvelukortin ja siihen liittyvien hallinnollisten välineiden käyttöönotosta; Bryssel 10.1.2017 COM(2016) 824 final [menettelyn tunnus 2016/0403 (COD)]

Vain englanniksi julkaistiin komission osastojen valmisteluasiakirjana esityksen vaikutusten laaja arviointi:

Impact Assessment; Brussels, 10.1.2017 SWD(2016) 439 final

EU:n virallisilla kielillä, 24 iiri mukaan lukien, komissio julkaisi kuitenkin oheisasiakirjana todella lyhyen version:

Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista; Bryssel 10.1.2017 SWD(2016) 442 final


Direktiiviehdotus palvelukortin hallinnoinnista

Samaan aikaan Eurooppalaisen palvelukortin kanssa komissio esitti direktiiviä hallintoasioista:
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI asetuksella … [ESC Regulation] käyttöön otettua sähköistä eurooppalaista palvelukorttia koskevasta lainsäädäntö- ja toimintakehyksestä; Bryssel 10.1.2017 COM(2016) 823 final [menettelyn tunnus 2016/0402 (COD)]

Liite; Strasbourg 10.1.2017 COM(2016) 823 final ANNEX 1

Komission osastojen valmisteluasiakirjana julkaistiin laaja vaikutusten arviointi, vain englanniksi:

Impact Assessment; Brussels, 10.1.2017 SWD(2016) 437 final

Jäsenvaltioiden hallitusten ja hallintojen riemuksi julkaistiin kuitenkin oheisasiakirjana myös tiivistelmä vaikutusten arvioinnista unionin kaikilla virallisilla kielillä, joita on 24; suomeksi:

Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista; Bryssel 10.1.2017 SWD(2016) 438 final   


Ralf Grahn