29. tammikuuta 2011

EU:n sisämarkkinoiden toimenpidepaketti suomeksi

Euroopan komission verkkosivu Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti auttaa löytämään suomenkielistä aineistoa kaavailluista uudistuksista. Äskettäin huomasin tämän sivun kautta, että Mario Montin laatima raportti löytyy nyt myös suomeksi: Uusi sisämarkkinastrategia Euroopan talouden ja yhteiskunnan hyväksi (9. toukokuuta 2010; 108 sivua).

Suomeksi löytyvät myös Euroopan parlamentin päätöslauselma kuluttajille ja kansalaisille tarkoitetuista yhtenäismarkkinoista, esite Sinunkin sisämarkkinasi? (noin 40 sivua) ja julkistamiseen liittyvä tiedote IP/10/1390 Ryhtiä sisämarkkinoihin talouskasvun ja kansalaisoikeuksien voimalla.


KOM(2010) 608

Keskeinen asiakirja on komission tiedonanto. Kuten (lainsäädäntö)ehdotukset yleensä, tämäkin löytyy suomeksi Eur-Lexistä:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti - Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta - 50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi; Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen (noin 48 sivua)


Kilpailukykyneuvosto

Neuvoston 3057. istunto, Kilpailukyky (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus),
Brysselissä 10. joulukuuta 2010, hyväksyi päätelmät sisämarkkinoiden kehittämisestä (neuvoston asiakirja 17668/1/10 REV 1). Yleinen teksti löytyy sivulta 7:

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti – Neuvoston päätelmät

Neuvosto antoi päätelmät sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, joka on kaksivuotissuunnitelma (2011–2012), johon sisältyy 50 aloitetta. Niillä pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden optimaalinen toiminta myös vastaisuudessa ja edistämään Eurooppa 2020 -strategian työllisyyden ja talouskasvun elvyttämistavoitteiden täytäntöönpanoa.

Päätelmien teksti on kokonaisuudessaan TÄÄLLÄ.[Katso jäljempänä]

Päätelmissä hyväksytään sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa (13977/1/10)[Ks. alla] noudatettu yleinen lähestymistapa, jonka mukaan sisämarkkinoilla on oltava vahva taloudellinen ja sosiaalinen perusta erittäin kilpailukykyisen talouden aikaansaamiseksi.

Päätelmien mukaan on erityisesti puututtava yritysten ja kansalaisten esiin tuomiin ongelmiin, jotka estävät hyötymästä täysin sisämarkkinoiden tarjoamista eduista, on käytettävä uusien kasvulähteiden kehittämiseen tarkoitettuja välineitä sekä palvelualalla että teollisuudessa, otettava huomioon Euroopan kansainvälinen kilpailukyky ja luotava uusi yhteinen strategia sisämarkkinoiden onnistuneen elvyttämisen varmistamiseksi.

Päätelmissä neuvosto sitoutuu lisäksi jatkamaan sisämarkkinoiden toimenpidepaketin tarkastelua ensisijaisten toimien määrittämiseksi, jotka täytyisi toteuttaa ennen vuoden 2012 loppua, jotta helpotetaan sisämarkkinoille pääsyä, tuetaan yrityksiä, kannustetaan kasvua ja autetaan luomaan uusia työpaikkoja.

Viittaus yksityiskohtaisiin päätelmiin johtaa englanninkieliseen tekstiin:

Conclusions on the Single Market Act (6 sivua)

Suomeksi tarkemmat päätelmät eivät löydy, mutta englannin ohella kuitenkin myös ranskaksi:

Conclusions sur l'Acte pour le marché unique (6 sivua)

Neuvoston päätelmien linkki asiakirjaan 13977/1/10 johtaa komission englanninkielisen ehdotuksen korjattuun versioon, vaikka tiedonanto on saatavissa suomeksi (ja union 20 muulla kielellä).


Suomen hallitus ja eduskunta

Joitakin linjauksia löytyy Suomesta. Hallitus (työ- ja elinkeinoministeriö) lähetti toukokuun lopussa eduskuntaan kirjelmän Mario Montin raportista (E 41/2010 vp) ja marraskuun loppupuolella selvityksen sisämarkkinoiden toimenpidepaketista (E 107/2010 vp). Kirjelmien käsittely on yhdistetty erityisvaliokunnissa ja suuressa valiokunnassa, mutta eduskunta ei ole vielä vahvistanut.lopullista kantaansa.

Työ- ja elinkeinoministeriön verkkosivuilla sisämarkkinat, kuten EU-asiat muutenkin esiintyvät matalalla profiililla.Ralf GrahnP.S. Fleishman-Hillard (Bryssel) on julkaissut ajankohtaisen selvityksen europarlamentaarikoiden verkkomedia käytöstä, sosiaaliset mediat mukaan lukien: European Parliament Digital Trends Survey. Twitterissä voit jatkaa keskustelua tunnisteen #epdigitrends alla. Erottuvatko MEPit kansallisen tason poliitikoista? #some

P.S. 2: Olen iloinen jos haluat seurata blogejani, jotka ovat: Grahnlaw (englanniksi), Grahnblawg (ruotsiksi) och Eurooppaoikeus (suomeksi) sekä kolmikielinen Grahnlaw Suomi Finland. Voimme myös tutustua Facebookissa ja Twitterissä @RalfGrahn.

Ei kommentteja: