29. maaliskuuta 2012

Asetus eurooppalaisista riskipääomarahastoista

EU:n sisämarkkinat uudistuvat kokosi viime aikojen suomenkieliset kirjoitukset sisämarkkinoiden toimenpidepaketin muotoutumisesta. Artikkeleita löytyy myös ruotsiksi (Grahnblawg) ja englanniksi (Grahnlaw). Etenemme nyt komission tiedonantoon, joka löytyy 22 virallisella EU-kielellä; suomeksi: Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti: 12 viputekijää kasvun vauhdittamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi ”Yhdessä uuteen kasvuun”; Bryssel 13.4.2011 KOM(2011) 206 lopullinen Pk-yritysten rahoituksen saanti Kahdentoista viputekijän joukossa ensimmäinen on pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen saanti. Useimpien kohdalla mainitaan muutama kaavailtu uudistus, mutta jokaisen osalta on valikoitu erityisen kiireelliseksi tai tärkeäksi katsottu avaintoimi. Pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi tämä on (sivu 5):
Avaintoimi: Annetaan lainsäädäntöä, jolla pyritään helpottamaan jäsenvaltioihin sijoittautuneiden riskipääomarahastojen mahdollisuuksia sijoittaa missä tahansa muussa jäsenvaltiossa ilman niiden toimintaa haittaavia esteitä ja lisävaatimuksia. Tavoitteena on, että pk-yritykset, jotka haluavat käyttää riskipääomaa, voivat kääntyä sellaisten rahastojen puoleen, joilla on tarvittavaa asiantuntemusta kyseisten pk-yritysten erityisalalta ja joilla on kapasiteettia tarjota niille pääomaa houkuttelevaan hintaan.
Eurooppalaiset riskipääomarahastot Tältä pohjalta komissio julkisti joulukuussa lainsäädäntöehdotuksen, joka on saatavissa 23 kielellä. Tämä Euroopan talousalueen (ETA) kannalta merkityksellinen teksti suomeksi: Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eurooppalaisista riskipääomarahastoista; Bryssel 7.12.2011 KOM(2011) 860 lopullinen Lainsäädäntömenettelyä voi seurata tunnisteella 2011/0417 (COD). Syitä ehdotukseen ovat muun muassa Euroopan markkinoiden kehittymättömyys ja pirstaleisuus Yhdysvaltoihin verrattuna sekä uusien ja innovatiivisten yritysten heikommat mahdollisuudet riskirahoituksen saamiseen (sivu 1):
Vuosina 2003–2010 Yhdysvallat suuntasi riskipääomarahastoihin noin 131 miljardia euroa, mutta eurooppalaiset riskipääomarahastot onnistuivat samalla jaksolla kokoamaan vain 28 miljardia euroa.
Ehdotuksen pääkohdat Komissio kuvaa asetusehdotuksen tarkoituksen, siis mitä eurooppalainen riskipääomarahasto on (sivu 3):
Ehdotetulla asetuksella puututaan mainittuihin ongelmiin. Siinä otetaan käyttöön yhtenäiset vaatimukset, jotka koskevat eurooppalaisen riskipääomarahaston nimellä toimivien yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten hoitajia. Siinä otetaan käyttöön myös sijoitussalkkua, sijoitustekniikoita sekä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoituskohteeksi soveltuvia yrityksiä koskevia vaatimuksia. Lisäksi siinä otetaan käyttöön yhtenäisiä sääntöjä siitä, millaisille sijoittajille vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto voidaan suunnata, sekä siitä, millainen kyseisiä rahastoja markkinoivan hoitajan sisäisen organisaation on oltava. Koska eurooppalaisen riskipääomarahaston nimikkeellä toimiviin yhteissijoitusyritysten hoitajiin sovelletaan jatkossa sisällöltään samoja sääntöjä koko EU:ssa, hoitajat hyötyvät yhtenäisistä rekisteröintivaatimuksista sekä koko EU:n alueella voimassa olevasta passista, mikä auttaa osaltaan luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille riskipääomamarkkinoiden osapuolille.
Käsittely Puheenjohtajamaa Tanskan laatimassa asiakirjassa on seurattu uudistusten etenemistä Eurooppa-neuvosto – Neuvoston jatkotoimet; Bryssel, 19. maaliskuuta 2012 (22.03) (OR. en) 7824/12. Pk-yritysten rahoitusta koskevaa lainsäädäntöehdotusta luvataan käsitellä ripeästi:
3. Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa 30. tammikuuta 2012 esitetyn pyynnön mukaisesti kilpailukykyneuvosto raportoi toukokuussa Euroopan tasolla toteutettavista toimenpiteistä pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi. Samassa yhteydessä kilpailukykyneuvosto keskustelee COSME-ohjelmasta, ja EU:n laajuisen pääomasijoitusjärjestelyn luomiseksi esitetyn lainsäädäntöehdotuksen käsittelyä viedään ripeästi eteenpäin (osana sisämarkkinoiden toimenpidepaketin kahtatoista viputekijää).
Asetuksen hyväksymiseen tarvitaan Euroopan parlamentin ja neuvoston yhtäpitävät kannat (tavallinen lainsäädäntömenettely). Pyrkimyksenä näyttää olevan asetuksen antaminen ennen kesälomien alkua. Ralf Grahn EU-politiikan ja eurooppaoikeuden asiantuntija, puhuja ja luennoitsija J. K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa jo 950 euroblogin kirjoitukset. Eurooppalainen verkkokeskustelu yli maan- ja kielirajojen kehittyy siis edelleen. Nicolas Gros-Verheyde on EU:n puolustus-, turvallisuus- ja ulkopolitiikkaan erikoistunut lehtimies, jonka asiantunteva ja aktiivinen ranskankielinen blogi Bruxelles2 on arvokas lähde. Euroblogien joukossa on tällä hetkellä aktiivinen blogikolmikkoni, jonka muodostavat Eurooppaoikeus-blogin ohella englannninkielinen Grahnlaw (jonka Cision Finland rankkasi neljänneksi Suomen poliittisten blogien joukossa) sekä pohjoismainen Grahnblawg. Kirjoitan ja puhun EU-tason demokratiasta ja EU:n toimielinten avoimuudesta, mutta nykyään entistä useammin myös Euroopan talouskasvuun (EU2020) sekä (digitaalisiin) sisämarkkinoihin liittyvistä, eurooppalaisille elintärkeistä haasteista ja hankkeista. Olen aktiivinen myös seuraavissa sosiaalisissa medioissa: Twitter, Facebook ja Google+

Ei kommentteja: