23. marraskuuta 2017

Monenvälisen investointituomioistuimen perustaminen

Euroopan tulevaisuuskeskustelun osana komissio julkaisi pohdinta-asiakirjan globalisaation hallinnasta COM(2017) 240 final, jonka jakson 3.3. otsikko kuuluu: EU:n on toimittava tasapuolisten toimintaedellytysten palauttamiseksi.

Sopimusten ja sääntöjen noudattamisen ohella tarvittiin muitakin toimia (s. 20):

Unionin olisi myös jatkettava työtä kansainväliset investoinnit suojaavien oikeudenmukaisten sääntöjen laatimiseksi. Samaan aikaan hallitusten olisi voitava jatkaa toimiaan lainmukaisten poliittisten tavoitteidensa saavuttamiseksi. Olisi lakattava käyttämästä vanhaa investoijien ja valtion välistä riitojenratkaisumenettelyä (ISDS). Komissio onkin ehdottanut monenvälistä investointituomioistuinta oikeudenmukaiseksi ja läpinäkyväksi riitojen ratkaisumekanismiksi. Siitä käydään parhaillaan keskustelua kumppaneiden kanssa.  


Komission työohjelma 2018

Komission työohjelmaa vuodeksi 2018 COM(2017) 650 final/2 täydentävä liite 3 COM(2017) 650 final ANNEX 3 kokoaa ensisijaiset vireillä olevat ehdotukset. Painopisteen ‘Kauppa: Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla’ esitellään neljä ehdotusta, joista yksi on syksyn kauppapoliittiseen pakettiin kuuluva:

51. Monenvälinen investointituomioistuin

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen ratkaisemiseen tarkoitetun monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi; 13.9.2017 COM(2017) 493 final

Liite asiakirjaan; Bryssel 13.9.2017 COM(2017) 493 final ANNEX 1

Ehdotuksen seurana tulivat komission valmisteluasiakirjat, vaikutusten arviointi (vain englanniksi) ja sen tiivistelmä:

Impact assessment: Multilateral reform of investment dispute resolution; Brussels, 13.9.2017 SWD(2017) 302 final

Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista; Bryssel 13.9.2017 SWD(2017) 303 final

Neuvoston päätöksen ehdotettu sisältö on:

1 artikla
Annetaan komissiolle lupa aloittaa unionin puolesta neuvottelut yleissopimuksesta investointiriitojen ratkaisemiseen tarkoitetun monenvälisen investointituomioistuimen perustamiseksi.

2 artikla
Neuvottelut käydään tämän päätöksen liitteenä olevien neuvotteluohjeiden mukaisesti.

3 artikla
Tämä päätös ja sen liite julkaistaan välittömästi niiden hyväksymisen jälkeen.

4 artikla
Tämä päätös on osoitettu komissiolle.


Euroopan parlamentti  

Koska ehdotus tähtää neuvoston päätökseen, Euroopan parlamentti on omasta aloitteestaan perustanut menettelyn 2017/2924(RSP), joka tähtää täysistuntokeskusteluun 29. marraskuuta 2017 ja julkilausumaan ajankohtaisesta aiheesta. Kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) valmistelijana toimii sen puheenjohtaja, S&D-ryhmään kuuluva Bernd Lange.  

Euroopan parlamentin seurantaväline Legislative Train Schedule tarjoaa tiiviissä muodossa tietoa komission ehdotuksesta: Multilateral Investment Court (MIC).

Monenvälinen investointituomioistuin oli neuvoston kauppapoliittisen komitean (palvelut ja investoinnit) eilisen kokouksen asialistalla.  

Ralf Grahn

Ei kommentteja: