27. marraskuuta 2017

EU:n ja Singaporen vapaakauppasopimus

Blogikirjoitus Kauppakumppani Singapore lupasi  EU:n ja Singaporen välisen kauppasopimuksen käsittelyvaiheen ja sisällön hieman tarkempaa tarkastelua tulevassa kirjoituksessa.


Euroopan parlamentti

Aloitan Euroopan parlamentista, ei siksi että parlamentti olisi Euroopan unionin  tärkein toimielin vapaakauppasopimuksesta puhuttaessa, vaan siksi että se tuottaa tietoa sulatettavassa muodossa.

Euroopan parlamentin seurantaväline Legislative Train Schedule on usein erinomainen ensimmäinen rasti melko tuoreen kokonaiskuvan saamiseksi. Näin myös otsikon EU-Singapore Free Trade Agreement (EUSFTA) alla. Kyseessä on ‘uuden sukupolven’ vapaakauppasopimus, joka on pääosin valmiiksi neuvoteltu. Euroopan unionin uusi lähestymistapa investointien suojaan valmistui kuitenkin vasta sopimusneuvottelujen päätyttyä, joten komissio ja Singapore keskustelevat nyt jälkikäteen sopimusluonnoksen sijoitusten suojaa koskevien määräysten mukauttamisesta EU:n uuden näkemyksen mukaan.

Kun investointien suojaa koskevat neuvottelut saadaan päätökseen, komissio hakee neuvoston luvan sopimuksen allekirjoittamiseen. Neuvosto päättää sopimuksen tekemisestä, mihin tarvitaan Euroopan parlamentin suostumus.

Tekstissä ja lähteissä viitataan Euroopan unionin tuomioistuimen lausuntoon 2/15 (16. toukokuuta 2017), joka selkeytti toimivallan jakoa Singaporen kanssa tehtävän vapaakauppasopimuksen perusteella ja vastaisen varalle. Aiheesta kiinnostuneille löytyy parlamentin tietopalvelun lyhyt briiffaus: CJEU Opinion on the EU-Singapore Agreement.

Havainnollinen on mielestäni Euroopan parlamentin tietopalvelu EPRS:n muistio (briefing), joka tarjoaa neuvotteluprosessin ja vapaakauppasopimuksen pääkohdat sekä arvion Singaporen sopimuksen mahdollisista alueellisista vaikutuksista Kaakkois-Aasiassa (ASEAN-maat): EU-Singapore Free Trade Agreement: Stimulus for negotiations in the region.

Kansainvälisen kaupan valiokunnan (INTA) jäsen David Martin (sosialistien ja demokraattien ryhmä S&D) on Euroopan parlamentin vastuuhenkilö Singaporen vapaakauppasopimuksen osalta.     

Euroopan komissio

Tuoreen yleiskatsauksen EU:n kauppasopimuksia koskeviin neuvotteluihin antaa komission yhteenveto: Overview of FTA and other trade negotiations.

Singaporea koskevan tiivistelmän tietoja on päivitetty, mutta yllä kerrottuun nähden lisätietona on lähinnä vahvistus siitä, että sopimustekstit löytyvät komission verkkosivuilta (s. 2-3):

Current status

Trade and investment negotiations between the EU and Singapore were for the most part completed on 17 October 2014. Negotiated texts are available on DG Trade’s website.
On 10 July 2015 the Commission lodged the application initiating proceedings with the Court of Justice of the EU for an Opinion on the EU competence to sign and ratify the agreement. The Court issued Opinion 2/15 on 16 May 2017.


Next Steps

For its entry into force, the draft agreement needs to be formally approved by the European Commission and then agreed upon by the Council of Ministers, and ratified by the European Parliament.Neuvosto

Neuvoston avoimuudesta kertoo asiakirja 6501/1/11 REV 1 EXT 1, jolla turvallisuusluokka on poistettu osittain komission suositukselta sijoitustoimintaa koskevien neuvotteluohjeiden muuttamisesta.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: