29. marraskuuta 2017

Kauppakumppani Vietnam

Pohjois-Korean fallistiset ohjukset syöksyvät mihin sattuu, mutta meitä kiinnostavat Aasian kehittyvät maat, niiden joukossa Vietnam.

Euroopan unionin neuvoston 16. lokakuuta 2017 hyväksymä EU:n vuosikertomus ihmisoikeuksista ja demokratiasta maailmassa 2016, neuvoston asiakirja 12816/17, sisältää varsin yksityiskohtaisen jakson ‘Ihmisoikeudet kaikessa EU:n ulkoisessa politiikassa’, jonka kauppaa koskevan osuuden (s. 49-51 ) tulevaa sisältöä hahmotetaan ensimmäisessä kappaleessa:

Kauppapolitiikan avulla voidaan tukea ihmisoikeuksien edistämistä ja kunnioittamista kolmansissa maissa EU:n muun ulkoisen politiikan ja etenkin kehitysyhteistyön yhteydessä. Vuonna 2015 annetussa tiedonannossa "Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa" tarjotaan EU:n tukea kehitysmaille, etenkin heikoimmassa asemassa oleville ja vähiten kehittyneille maille, jotta ne pääsisivät mukaan globaaliin kauppajärjestelmään ja saisivat kansainvälisestä kaupasta mahdollisimman paljon hyötyä. Tähän liittyy monia eri politiikan välineitä, myös EU:n kauppaa tukeva kehitysyhteistyö, yksipuolisten kauppaetuuksien järjestelmä sekä kahdenvälisten ja alueellisten kauppasopimusten määräykset. Ihmisoikeusnäkökohdat, muun muassa perusperiaatteet ja työtä koskevat oikeudet, on otettu huomioon yksipuolisissa etuuksissa, EU:n vientivalvontapolitiikassa ja EU:n kahdenvälisissä vapaakauppasopimuksissa.  

Millainen on kauppakumppani Vietnam, joka osallistuu kirjoituksessa EU ja Aasian mahdollisuudet mainittuihin Asem-kokouksiin ja kuuluu ASEAN-järjestöön?  


Vietnam ja EU:n arvot  

EU:n ihmisoikeuskertomuksen mukaan Vietnamin sosialistinen tasavalta (s. 335-337) tarjoaa runsaasti kehittämiskohteita:

Vakaan talouskasvun ansiosta väestön sosioekonominen tilanne parani jonkin verran vuonna 2016, mutta kansalais- ja poliittisten oikeuksien rikkominen jatkui. Ihmisoikeuksien puolustajia häirittiin ja pidätettiin, ja osa tuomittiin pitkiin vankeusrangaistuksiin. Myönteistä kehitystä edustivat poliittisen toimintatilan avautuminen yleisön päästessä osallistumaan joidenkin lakien laadintaan ja YK:n kidutuksen vastaisen yleissopimuksen täytäntöönpanon seuranta Vietnamin YK:n ihmisoikeusneuvoston UPR-arvioinnin puitteissa antamien sitoumusten mukaisesti.

EU:n prioriteettina on edistää sananvapautta ja oikeusvaltioperiaatetta. EU osallistuu myös aktiivisesti ihmisoikeuksien puolustajien suojelemiseen ja kansalaisjärjestöjen ja osallistuvan demokratian kehittämisen tukemiseen.

EU:n työkaluihin kuului kertomuksen mukaan demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskeva eurooppalainen rahoitusväline (European Instrument for Democracy and Human Rights EIDHR), joka tuki kansalaisjärjestöjen hankkeita myös Vietnamissa.

Yhdistyneiden Kansakuntien jäsenmaissa toimittaman säännöllisen ihmisoikeuksien UPR-tarkastuksen (Universal Periodic Review UPR) toinen kierros Vietnamin osalta päättyi YK:n ihmisoikeusneuvoston päätökseen 20. kesäkuuta 2014. Varsinainen asia löytyy UPR-työryhmän raportista ja eräänlaisena ennusteena Vietnamin vastaus.

Ulkoministeriön parin viikon takainen matkustustiedote Vietnamista pitää maata suhteellisen turvallisena, mutta turisteihin kohdistuvat varkaudet ja huijaukset ovat varsin tavallisia kaupungeissa. Seksuaalivähemmistöjen karsastamisen ohella tiedote ei käsittele kansalaisvapauksia.


Vietnam vertailuissa

Eurostatin tilastojulkaisu Asia-Europe meeting (ASEM): A statistical portrait (2016 edition) tarjoaa sekä alueellisia että maakohtaisia vertailukohtia Euroopasta (EU, Norja ja Sveitsi) ja Aasian Asem-maista, Vietnam mukaan lukien.

Tuoreempi on kuitenkin Maailman valuuttarahaston (IMF) Vietnamin maasivu, jolla lähes 94 miljoonan asukkaan maalle ennakoidaan 6,3 prosentin talouskasvua vuonna 2017.

IMF:n valoisa World Economic Outlook, October 2017 ennustaa maailmalle 3,6 prosentin talouskasvulle vuonna 2017 ja 3,7 prosentin lisäystä vuonna 2018, joten Vietnam on selkeästi nopeasti kasvava talous.   

World Economic Forumin (WEF) Global Competitiveness Index 2017-2018 -kilpailukykyvertailun 137 talouden joukossa Vietnam on sijalla 55. WEF piti Yhdysvaltojen vetäytymistä 2016 allekirjoitetusta Tyynenmeren alueen vapaakauppasopimuksesta (Trans-Pacific Partnership Agreement TPP) takaiskuna Vietnamin vientitaloudelle, vaikka uskoi maan talouskasvun jatkumiseen.
USA:n irrottauduttua TPP:stä, joka olisi kattanut 40 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta, yhdentoista muun maan hallitukset - joukossa Vietnam - ovat jo päässeet yhteisymmärrykseen sopimuksen elvyttämisestä ja mukauttamisen pääkohdista: Trans-Pacific Partnership Ministerial Statement 11 November 2017 liitteineen. Uusi nimi ja lyhenne tekevät tuloaan tietoisuuteemme: Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP).
Maailmanpankin (World Bank) Doing Business 2018 -raportissa Vietnam on sijalla 68, kun tutkittuja talouksia on 190.

Tutkitusta 176 taloudesta Transparency Internationalin Corruption Perceptions Index 2016 rankkasi Vietnamin sijalle 113, joten parantamisen varaa on.  


EU:n ja Vietnamin suhteet

Monipuolisen johdatuksen Euroopan unionin ja Vietnamin suhteisiin tarjoaa EU:n ulkosuhdehallinnon (European External Action Service EEAS) edustuston verkkosivu, joka etenee poliittisista ja kaupallisista suhteista kehitysyhteistyöhön ja humanitaariseen apuun.

Euroopan komission tuore tiivistelmä kauppaneuvotteluista, Overview of FTA and other trade negotiations, kertoo että kun EU:n ja Vietnamin vapaakauppasopimuksen neuvottelut on viety päätökseen sopimuksen tekninen tarkastaminen ja tekstien kääntäminen ovat käynnissä:

Current status

On 2 December 2016, Commission President Juncker and Vietnamese Prime Minister Dung announced the formal conclusion of the negotiations for an EU-Vietnam FTA.  


Next steps

On 1 February 2016, the preliminary text of the Agreement was published on DG Trade’s website together with a Commission Staff Working Document on Human Rights and Sustainable Development in the EU-Vietnam Relations with specific regard to the EU-Vietnam Free Trade Agreement. The legal review of the text is almost completed. The text will then be translated into all official EU languages and into Vietnamese before being presented to the Council for signature and conclusion and the European Parliament for consent. Subject to the decision making procedures of these two co-legislators, it is expected that the agreement could enter into force by the end of 2018. Preparations to ensure swift practical implementation of this FTA are on-going.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: