21. marraskuuta 2017

Kiinan investoinnit pelästyttivät EU:n

Kiinan voimakkaasti kasvaneet suorat investoinnit Euroopan unionissa toimiviin strategisiin yrityksiin pelästyttivät suuret jäsenmaat ja Euroopan parlamentin suurimman poliittisen ryhmän sekä johtivat komission lainsäädäntöehdotukseen.

Etenemme kuitenkin rauhallisesti virallisten asiakirjojen perusteella, kuten aiemmissa kirjoituksissa, jotka ovat koskeneet globalisaation hallintaa ja Euroopan unionin kauppapolitiikkaa.


Komission työohjelma 2018   

Komission työohjelma 2018: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni COM(2017) 650 final/2 käsitteli uuden painopisteen, Globalisaation hallinta tasapainoisen ja kehittyvän kauppapolitiikan avulla, alla myös priorisoituja lakiehdotuksia, jotka vielä olivat auki:

Emme kuitenkaan ole sinisilmäisiä vapaakauppiaita. Tänä vuonna jatkamme työtä Euroopan tiukkojen normien ylläpitämiseksi ja edistämiseksi kolmansien maiden kanssa sekä tasapuolisten globaalien toimintaedellytysten varmistamiseksi eurooppalaisille yrityksille ja työntekijöille. Tätä varten on olennaisen tärkeää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vireillä olevat ehdotukset kaupan suojakeinojen nykyaikaistamisesta ja EU:hun tehtävien ulkomaisten suorien investointien seurannasta nopeasti.

Alaviite (16) viittasi työohjelman liitteeseen 3: Ensisijaiset vireillä olevat ehdotukset COM(2017) 650 final ANNEX 3. Kaupan suojakeinojen osalta yksilöity priorisoitu esitys (mutta ei ainoa asiaa koskeva) COM(2013) 192 käsiteltiin blogikirjoituksessa EU:n kauppapolitiikan suojatoimet: polkumyynti ja tuettu tuonti.

Nyt käsiteltävä toinen esitys oli syyskuun kauppapoliittiseen pakettiin kuuluva ehdotus ulkomaisten suorien investointien seurannasta:

50. EU:hun tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seuranta

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan unioniin tulevien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta; 13.9.2017 COM(2017) 487 final [menettely 2017/0224 (COD)]   

Liite asiakirjaan; Bryssel 13.9.2017 COM(2017) 487 final ANNEX 1 (Luettelo 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuista hankkeista ja ohjelmista, jotka koskevat unionin etua)

Esityksen tukena oli komission valmisteluasiakirja, joka on julkaistu vain englanniksi:

Commission Staff Working Document Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing a framework for screening of foreign direct investments into the European Union; Brussels, 13.9.2017 SWD(2017) 297 final  

Johdatuksena aiheeseen voi toimia komission tiedonanto:
Suorat ulkomaiset sijoitukset tervetulleita EU:hun - keskeiset edut on kuitenkin suojattava; Bryssel 13.9.2017 COM(2017) 494 final.   


Euroopan parlamentti

Asia on Euroopan parlamentin kansainvälisen kaupan valiokunnan (International Trade Committee INTA) huomenna, 22. marraskuuta 2017 pidettävän kokouksen esityslistalla. Valmisteltavan mietinnön esittelijäksi on nimetty Euroopan kansanpuolueen parlamenttiryhmän ranskalaisjäsen Franck Proust, joka vastikään vakuutti sinnikästä valppauttaan kaupan suojakeinojen osalta.

Euroopan parlamentin seurantaväline Legislative Train Schedule valaisee tilannetta otsikon Screening of foreign investment in strategic sectors alla 20. lokakuuta 2017 asti.


Kiinalaisten investoinnit pelästyttivät

Suorien investointien (foreign direct investment = FDI) seurantavälinettä on parlamentissa ehdottanut Euroopan kansanpuolueen ryhmä sekä jäsenmaista yhdessä Ranska, Saksa ja Italia.  

Euroopan parlamentin tietopalvelu EPRS julkaisi toukokuussa 2017 muistion (briefing) Foreign direct investment screening: A debate in light of China-EU FDI flows, joka kertoo kiinalaisten suorien investointien dramaattisesta kasvusta korkean teknologian aloilla. Osa investointihankkeista herätti kysymyksiä kansallisesta turvallisuudesta EU:n jäsenmaissa, mutta osaltaan olivat kuvassa huolet huipputeknologian valumisesta Kiinaan valtion tuella.

Samalla EU-alueen yritysten pääsyä Kiinan markkinoille rajoitetaan monin tavoin.

EU:lla ei ole keskitettyä järjestelmää strategisten investointien seuraamiseen ja karsimiseen. Vaikka investointeja puolustusalan yrityksiin rajoitetaan pääsääntöisesti, Euroopan unionin jäsenmaiden lait ja käytännöt eroavat paljon muiden alojen investointien osalta.

Muistion mukaan Australia, Japani, Kanada, Kiina ja Yhdysvallat seulovat ulkomailta tulevia investointeja laajan turvallisuuskäsitteen tai jopa ‘kansallisen edun’ pohjalta. Kriteerit eivät aina ole erityisen läpinäkyviä, eikä päätöksistä aina voi valittaa.

Vuoden 2016 Euroopan komission strategiayksikkö EPSC oli nostanut esiin tarpeen vastata Kiinan strategisiin investointeihin muistiossa (strategic note) Engaging China at a Time of Transition.

Komission toukokuinen pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta COM(2017) 240 oli ennakoinut toimia (s. 20):

EU:n tärkeimpiin periaatteisiin kuuluu avoimuus ulkomaisille sijoituksille. Ne ovat myös merkittävä kasvun lähde. Viime aikoina on kuitenkin huolestuttu siitä, että ulkomaiset sijoittajat, varsinkin valtion omistamat yritykset, kaappaavat strategisista syistä eurooppalaisia yrityksiä, joiden hallussa on keskeisiä teknologioita. EU:n sijoittajilla ei useinkaan ole samoja oikeuksia sijoittaa maihin, joista tällaiset sijoitukset tehdään. Tätä kysymystä analysoitava huolellisesti, ja on toteutettava asianmukaisia toimia.   

Syyskuun 2017 kauppapoliittisessa paketissa tulivat sitten yleinen tiedonanto ulkomaisista investoinneista COM(2017) 494 ja konkreettinen asetusehdotus EU:hun suuntautuvien ulkomaisten suorien sijoitusten seurantaan tarkoitettujen puitteiden perustamisesta COM(2017) 487.  


Ralf Grahn

Ei kommentteja: