19. marraskuuta 2017

EU:n kauppapolitiikan suojatoimet: polkumyynti ja tuettu tuonti

EU:n kauppapolitiikan uusi painopiste konkretisoituu toiminnan suuntaamisen ja strategiaa täydentävien aloitteiden kautta, joissa kaupalliset suojatoimet ovat olleet sekä ajankohtaisia että kiistanalaisia viime vuosina.


Komission työohjelma 2018

Komission työohjelman kolmas liite (ja asiakirja neljä Eur-Lexissä) kertoi prioriteettiehdotusten tilan julkistamishetkellä:
Liite asiakirjaan Komission työohjelma 2018: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni; Strasbourg 24.10.2017 COM(2017) 650 final ANNEX 3    

Vuoden 2018 työohjelman uudelleen kirjoitetussa painopisteessä Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla komissio vetosi  tasapuolisten toimintaedellytysten nimissä neuvostoon ja Euroopan parlamenttiin, jotta ne hyväksyisivät vireillä olevat ehdotukset kaupan suojakeinojen nykyaikaistamisesta ja EU:hun tehtävien ulkomaisten suorien investointien seurannasta nopeasti.

Hieman tarkemmin yksilöiden siirrymme ehdotuksen piiriin, joka osaltaan koskee kaupan suojatoimia polkumyyntiä ja tuettua tuontia vastaan.


Kaupan suojatoimien uudistaminen  

Komission vuoden 2018 työohjelman liitteessä kolme mainittu ensisijaisiin lainsäädäntöhankkeisiin kuluva ehdotus on peräti vuodelta 2013 laahaava:

48. Kaupan suojavälineiden uudistaminen (joka  mainittiin Euroopan parlamentin puhemiehen ja neuvoston ja komission puheenjohtajien allekirjoittamassa EU:n lainsäädäntöprioriteetteja vuodelle 2017 koskevassa yhteisessä julistuksessa)

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 muuttamisesta; 10.4.2013 COM(2013) 192 final [menettely 2013/0103 (COD)]  

Ehdotuksen tukena oli kaksi oheisasiakirjaa, vaikutusten arviointi englanniksi ja tiivistelmä unionin virallisilla kielillä, mukaan lukien suomi:

Commission Staff Working Document: Impact Assessment; Brussels, 10.4.2013 SWD(2013) 105 final

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista; Bryssel 10.4.2013 SWD(2013) 106 final

Johdatuksena aiheeseen toimi Euroopan komission tiedonanto samalta päivältä, jossa komissio tarkastelee EU:n kaupan suojatoimien toimivuutta ja pohtii niiden saattamista ajan tasalle :

Kaupan suojatoimien uudistaminen: Kaupan suojatoimien mukauttaminen Euroopan talouden nykyisiin tarpeisiin; Bryssel 10.4.2013 COM(2013) 191 final   
Kaupallisten suojavälineiden paketti sisälsi mainitut kaksi asetusehdotusta ja suuntaviivaluonnokset neljästä perustekijästä (vahinkomarginaalin laskeminen, vertailumaan valinta muista kuin markkinatalousmaista tulevaa tuontia koskevissa tutkimuksissa, unionin edun tarkastelu sekä toimenpiteiden kesto ja niiden voimassaolon päättymistä koskevat tarkastelut).


Euroopan parlamentti

Euroopan parlamentti hoiti tehtävänsä. Kansainvälisen kaupan valiokunnan (International Trade Committee INTA) mietinnön A7-0053/2014 esittelijänä toimi  Euroopan kansanpuolueen ryhmän Christofer Fjellner.

Euroopan parlamentin täysistunto määritteli kantansa kahdessa julkilausumassa, tosin lukuisin muutoksin:

Euroopan parlamentin tarkistukset P7_TA(2014)0082 5. helmikuuta 2014 ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 muuttamisesta (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD)) [palautus INTA-valiokuntaan]

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma P7_TA(2014)0420 16. huhtikuuta 2014 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 muuttamisesta (COM(2013)0192 – C7-0097/2013 – 2013/0103(COD))  


Neuvosto

Menettelyssä 2013/0103(COD) neuvosto oli jumissa yli kolme vuotta, mutta vuoden 2017 puolella on päästy parlamentin, neuvoston ja komission välisiin neuvotteluihin (trilogi) sovun löytämiseksi.

Tuoretta tietoa tarjoavat Euroopan parlamentin seurantaväline Legislative Train Schedule (päivitetty 20.10.2017), sekä polkumyyntiä ja tuettua tuontia, mutta toista menettelyä 2016/0351(COD) koskevat parlamentin tutkimuspalvelun muistio EPRS briefing: Protection from dumped and subsidised imports (päivätty 10.11.2017) ja marraskuun täysistuntoa silmällä pitäen laadittu täydentävä aanelonen At a glance: Protection from dumped and subsidised imports (marraskuu 2017), jotka kuitenkin sisältävät oheistietoa.


Asetusten kodifiointi

Jos joku ihmettelee polkumyyntiä koskevan perusasetuksen ja tukien vastaisen perusasetuksen tunnistetietojen muutosta, siihen löytyy selitys. Vuodelta 2009 olevat asetukset polkumyynnistä ja tuetusta tuonnista on kodifioitu ja korvattu uusilla:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1036, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, polkumyynnillä muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio); julkaistu EYVL 30.6.2016 L 176/21

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2016/1037, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2016, muista kuin Euroopan unionin jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta (kodifikaatio); julkaistu EYVL 30.6.2016 L 176/55


Ralf Grahn

Ei kommentteja: