24. marraskuuta 2017

Seitsemän kauppasopimuksen urakka

Valkoisen kirjan ja viiden pohdinta-asiakirjan avulla Euroopan komissio kutsui unionin asukkaat keskustelemaan yhteisestä tulevaisuudestamme. Suurvaltasuhteiden muutokset, Pariisin ilmastosopimus ja Yhdistyneiden Kansakuntien Agenda 2030 kestävän kehityksen tavoitteineen ilmentävät globaaleja muutosprosesseja, jotka vaikuttavat taustalla maailman verkottuessa. Usein tekniikan, talouden ja elämän integraatio ovat ihmisten mielessä, kun he ajattelevat globalisaatiota, jopa rajatummin niin että kauppa ja tuotanto ovat keskiössä.

Näin ollen Euroopan komission toukokuinen pohdinta-asiakirja globalisaation hallinnasta COM(2017) 240 lähtikin eurooppalaisten toiveista ja peloista työpaikkojen ja maailmankaupan suhteen.

Suuntaviivojen tasolta voimme siirtyä arjen askareisiin komission tulevan vuoden työohjelman avulla.   


Komission työohjelma 2018

Euroopan komission työohjelman 2018 COM(2017) 650 final/2 tavoitteena on yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni. Komissio etenee strategisesti puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin poliittisten suuntaviivojen ja painopisteiden perusteella, mutta valmistautuu myös EU:n tulevaisuutta koskevan keskustelun pohjalta esittämään unionin vahvistamista vuoden 2025 perspektiivissä.

Tässä kirjoituksessa tarkasteltava yhteisen kauppapolitiikan painopiste kuuluu nykyään: Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla.

Työohjelman kolmannen liitteen vireillä oleviin ehdotuksiin sisältyivät syyskuun kauppapoliittisen paketin ja muut käsittelyn alla olevat aloitteet, joita olemme tarkastelleet aiemmissa kirjoituksissa.   

Työohjelman ensimmäinen liite COM(2017) 650 final ANNEX 1 esittelee sitten loput eli  uudet aloitteet kuin muistilistan, ohimennen:

15. ”Kaikkien kauppa” -strategian toteuttaminen   

Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa tehtävien sopimuksien viimeistely, neuvottelujen käyminen Mercosurin ja Meksikon kanssa ja Australian ja Uuden-Seelannin kanssa käytävien neuvottelujen edistäminen sen jälkeen, kun neuvosto on hyväksynyt komission suosittelemat neuvotteluohjeet


Kauppapolitiikan strategia

Komission työohjelman mukaan toteutetaan siis strategiaa, jonka nimi on Kaikkien kauppa: Vastuullisempaa kauppa- ja investointipolitiikkaa COM(2015) 497.

Toimikautensa puolivälin ohittanut Euroopan komissio on kuitenkin vastikään raportoinut kauppapoliittisen strategian käyttökokemuksista:

"Kaikkien kauppa" -strategian täytäntöönpanoa koskeva kertomus: Globalisaation hallinta edistyksellisen kauppapolitiikan avulla; Bryssel 13.9.2017 COM(2017) 491 final  

Samalla komissio kertoi kansainvälisen kaupan strategian kehittämisestä tiedonannossa, joka sekin sai nimensä tulevaisuuskeskusteluun kuuluvan pohdinta-asiakirjan ja komission uuden painopisteen mukaan:

Globalisaation hallinta tasapainoisen ja edistyksellisen kauppapolitiikan avulla; Bryssel 13.9.2017 COM(2017) 492 final  

Jos komissio edelleen noudattaa vuoden 2015 strategiaa, onko nyt kyseessä strategian mukauttaminen tai päivittäminen tahi puolivälin tarkistus?

Oli miten oli, komission kertomus ja tiedonanto johdattavat yhdessä vuoden 2018 työohjelman tehtäviin, seitsemään kauppasopimusprosessiin.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: