18. marraskuuta 2017

EU:n kauppapolitiikan uusi painopiste

Euroopan parlamentin ajatuspaja EPRS julkaisi heinäkuussa 2017 puolivälin arvion Jean-Claude Junckerin johtaman komission etenemisestä kymmenen prioriteetin osalta: The European Commission at mid-term: State of play of President Juncker’s ten priorities.

Komission painopistettä 6, Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa, käsittelevä osuus (sivut 19-22) alkaa toteamalla transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (englanniksi Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP) laskennalliset hyödyt, jotka perustuvat kauppasopimuksen vaikutusten arviointiin (Trade Sustainability Impact Assessment = Trade SIA).

Maaliskuussa 2017 valmistuneen mittavan tutkimuksen SIA in support of the negotiations on a Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) mukaan EU:n bruttokansantuote kasvaisi 0,5 prosenttia ja USA:n 0,4 prosenttia. Euroopan unionin vienti karttuisi 8,2 prosenttia ja Yhdysvaltojen 11,3 prosenttia. Kummankin tuonti kasvaisi myös: EU:n 7,4% ja USA:n 4,6% (EPRS s. 19).  

Parlamentin väliarviointi käy varsin hienosyistä keskustelua siitä, millaisessa koomassa TTIP on viidentoista neuvottelukierroksen jälkeen (viimeinen vuoden 2016 lokakuussa), mutta tarjoaa myös tietoa TTIP-neuvottelujen sisältökysymyksistä, osapuolten kannoista sekä Euroopan parlamentin ehdoista ja toivomuksista.

Johtopäätösten tekeminen jäi kuitenkin Euroopan komission harteille.    


Kauppapolitiikan uusi prioriteetti
Kuten näimme, Yhdysvallat järkytti EU:n kauppapolitiikkaa. Euroopan komissio joutui siis vetämään johtopäätökset transatlanttisen kauppa- ja investointikumppanuuden (englanniksi Transatlantic Trade and Investment Partnership TTIP) joutumisesta pakastimeen presidentti Donald Trumpin valinnan myötä. Virallisesti tämä tapahtui asiakirjassa:

Komission työohjelma 2018: Yhtenäisempi, vahvempi ja demokraattisempi unioni; Bryssel 24.10.2017 COM(2017) 650 final/2

Väistyä sai prioriteetti 6. Kohtuullinen ja tasapainoinen vapaakauppasopimus Yhdysvaltojen kanssa. Vuoden 2018 työohjelmassa ovat muuttununeet sekä prioriteetin otsikko että sisältö pohdinta-asiakirjaa ja kauppapolitiikan pakettia myötäilevään muotoon:
Globalisaation hallinta tasapainoisen ja kehittyvän kauppapolitiikan avulla

Maailman suurimpana kauppamahtina EU on riippuvainen avoimesta ja oikeudenmukaisesta kaupasta kumppaneidensa kanssa kaikkialla maailmassa. Tavoitteenamme on toteuttaa kehittyvää ja kunnianhimoista kauppaohjelmaa, jossa otetaan tasapuolisesti huomioon avoimuus ja vastavuoroisuus sekä sosiaali- ja ympäristönormien noudattaminen. EU:n kauppasopimukset luovat työpaikkoja ja kasvua. Sopimusneuvotteluja Mercosurin ja Meksikon kanssa jatketaan, ja yhteistyössä Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa varmistetaan, että sopimukset muun muassa Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa tehdään ja pannaan asianmukaisesti täytäntöön niin, että nämä hyödyt toteutuvat. Lisäksi komissio haluaa edistää kauppaneuvotteluja Australian ja Uuden-Seelannin kanssa sen jälkeen kun neuvosto on hyväksynyt komission suosittamat neuvotteluvaltuudet. Emme kuitenkaan ole sinisilmäisiä vapaakauppiaita. Tänä vuonna jatkamme työtä Euroopan tiukkojen normien ylläpitämiseksi ja edistämiseksi kolmansien maiden kanssa sekä tasapuolisten globaalien toimintaedellytysten varmistamiseksi eurooppalaisille yrityksille ja työntekijöille. Tätä varten on olennaisen tärkeää, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät vireillä olevat ehdotukset kaupan suojakeinojen nykyaikaistamisesta ja EU:hun tehtävien ulkomaisten suorien investointien seurannasta nopeasti.

Kuinka komission uusi painopiste toteutuu? Seuraavaksi luomme silmäyksen vireillä oleviin konkreettisiin lainsäädäntöehdotuksiin ja uusiin kauppapolitiikan aloitteisiin.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: