17. lokakuuta 2017

IMF EU:n talous- ja rahaliiton uudistamisesta

Blogikirjoituksessa Euroopan tulevaisuus: talous- ja rahaliiton syventäminen mainittiin puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Macronin antamat sykäykset EU:n tulevaisuuskeskusteluun, valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta, pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämiseksi ja Euroopan komission EMU-painopiste ennen viiden puheenjohtajan kertomuksen lyhyttä esittelyä. - Aloitteiden joukossa olisi pitänyt mainita Euroopan parlamentin päätöslauselmat, jotka viimeksi mainitsin kirjoituksessa Future of Europe to meet European Council.

Blogimerkintä Pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämiseksi kertoi pääkohdat keskeneräisen EMU:n korjausajatuksista tulevaisuuskeskustelun osana.

Kun ainakin jotkin euroalueen maat muovaavat kantojaan lähinnä nollasummapelin hengessä, on aika katsoa  vastuullisuutta ja yhteisvastuuta sekä uudistustarpeita talous- ja rahaliitossa kokonaisuutena ja ulkopuolisin silmin.


Kansainvälinen valuuttarahasto

Kansainvälinen valuuttarahasto (International Monetary Fund IMF) julkaisi heinäkuun loppupuolella tämän vuoden niin sanotun maaraportin euroalueesta Euro Area Policies: 2017 Article IV Consultation, jossa johtajisto totesi suotuisamman  poliittisen ja taloudellisen tilanteen otolliseksi uudistusten jouduttamiseen sekä kansallisella että keskustasolla euroalueen rakenteiden (architecture) loppuun saattamiseksi.

Talous- ja rahaliiton rakenteiden osalta IMF:n johtajisto korosti muun muassa seuraavia uudistustarpeita:

Directors stressed that countries need to respect the Stability and Growth Pact, which is crucial to ensure the credibility of the fiscal framework and also important to build support for a central fiscal capacity. Developing such a capacity could go hand in hand with reforms to simplify the fiscal framework and make enforcement more automatic.
---
Directors urged further efforts to address nonperforming loans and low bank profitability, which, in part, requires countries to continue reforming their insolvency frameworks. They encouraged the European Commission to provide a blueprint for national asset management companies and clarity on State Aid requirements, which could help develop markets for distressed debt. Restructuring and consolidation in the banking sector should be incentivized by a firm approach to closing failing banks. Directors noted that the upcoming review of the Bank Recovery and Resolution Directive presents an opportunity to address any impediments to bank resolution.
Directors considered completing the banking union—with common deposit insurance and a common fiscal backstop—as an essential complement to risk reduction in the banking sector. They also noted that ring fencing of capital and liquidity within countries runs counter to the concept of a banking union. Directors agreed that Brexit gives greater urgency to building a capital markets union and that supervisory capacity needs to be correspondingly upgraded.

Asiantuntijaraportin keskeisiin sanomiin kuuluvat euroalueen yhdentymisen syventäminen ja viimeistely:

Euro area countries should grasp the opportunity provided by the recovery and the political momentum to push for deeper integration and complete the architecture of the Economic and Monetary Union (EMU).

Talouskriisin seurauksena euromaiden talouksien lähentyminen lakkasi ja kääntyi hajaantumiseksi. Asiantuntijaraportti painottaa lähentymisen ja yhteenkuuluvuuden merkitystä sekä yhdentymisestä koituvien hyötyjen jakamista (kohta 7). Alhaisen tuottavuuden maiden on syytä jouduttaa työ- ja tuotemarkkinoiden uudistamista.

Euroalueen sisäisten rakenneongelmien rinnalla protektionismin voimistuminen  (Yhdysvallat) ja Britannian lähtö EU:sta ovat lisänneet ulkoista epävarmuutta. Euromaiden joukossa populistiset politiikat ja sisäisten raja-aitojen nostaminen saattavat hankaloittaa ihmisten ja tuotteiden vapaata liikkuvuutta (kohta 15).  

Kohdasta 21, jonka toistan alla, alkaa kohtaan 57 jatkuva jakso jossa yksittäisiä uudistuksia käsitellään hieman tarkemmin (ennen valuuttarahaston asiantuntijoiden valitsemia kohokohtia kohdissa 58-69):

21. Actions at the central and national level are needed to address the euro area’s major risks and challenges. The euro area should grasp the current political momentum to push forward much-needed collective actions to strengthen the EMU. At the same time, a further widening of income gaps between countries could threaten the ability of policymakers to build support for common solutions. Decisive actions at the member-state level are essential to address the challenges: restart convergence, reduce imbalances, and address vulnerabilities. The desired policy mix covers actions on several fronts: (i) promoting structural reforms to boost potential growth; (ii) using fiscal space where available, while consolidating in high-debt countries; (iii) continuing monetary accommodation; (iv) repairing bank balance sheets; and (v) enhancing fiscal integration through a central fiscal capacity, completing the banking union, and advancing the capital markets union, as laid out in the EC’s recent Reflection Paper on the Deepening of the EMU.
 
Yhteisistä toimista mainittakoon euroalueen yhteinen vakautusjärjestely (budjettikapasiteetti):

38. Political determination is needed to strengthen the EMU. A common stabilization function would complement national budget stabilizers and allow smoother aggregate fiscal policy for the euro area. To have the necessary political support, it should not lead to permanent transfers, though a borrowing capacity would be needed to allow sufficient stabilization. The establishment of a CFC [Central Fiscal Capacity] could be combined with other EMU deepening measures, such as the creation of safe assets. With a CFC to support stabilization needs, national fiscal rules could focus on sustainability.

Pankkiunionin keskeneräisyyden osalta IMF:n raportti totesi kohdassa 50 eurooppalaisen talletussuojajärjestelmän suotavuuden:

Completing the banking union, by establishing a common deposit insurance scheme with a common fiscal backstop, would foster the free flow of liquidity and provide reassurance to supervisors that the bank-sovereign link is severed.

Pääomamarkkinaunionin jouduttamista ja tehostamista valuuttarahasto painotti (kohta 52):   

52. Faster progress on the capital markets union (CMU) action plan would foster greater international private risk sharing, helping better insure against adverse country-specific shocks. Greater harmonization of financial regulatory and supervisory regimes, and improved access to non-bank financing sources such as venture capital, would provide greater investor certainty and diversify firms’ funding options, boosting investment. There has been some forward momentum on the CMU, with the EU’s adoption of simple, transparent, and standardized (STS) securitization to bolster banks’ ability to provide credit, political agreement on a venture capital fund and regulation, and a revised prospectus regime to facilitate access to capital markets. However, improvements in other areas, such as securities ownership rules, and corporate insolvency proceedings, are pending. New action items added in light of the recent mid-term review of the CMU action plan, such as stronger supervisory powers for the European Securities and Markets Authority (ESMA), potential revisions to the prudential treatment of investment firms, and measures to encourage FinTech and sustainable finance, should further enhance the functioning of the Single Market. Completing the CMU action plan would improve the EU’s resilience to shocks and facilitate the efficient allocation of capital.
***
Kansainvälisen valuuttarahaston näkökohdat edistävät Euroopan parlamentin,  komission ja presidentti Macronin aloitteiden sekä euroalueen jäsenmaiden kantojen arviointia EU:n kansalaisen kannalta.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: