23. lokakuuta 2017

EU-johtajien asialista 2017-2019

Eurooppa-neuvoston (EUCO) ensimmäinen kokopäiväinen puheenjohtaja Herman Van Rompuy pyrki jäntevöittämään valtioiden ja hallitusten päämiesten työskentelyä teemakokousten asialistalla. Vastauksena unionin kansalaisia edustavan Euroopan parlamentin, yleistä etua ajavan Euroopan komission ja Ranskaa Eurooppa-neuvostossa edustavan presidentti Emmanuel Macronin uudistusesityksiin, puheenjohtaja Donald Tusk sai perjantaina epävirallisen keskustelun perusteella tuen omalle aikataululleen. Työohjelmaa, joka kulkee nimellä EU-johtajien asialista (Leaders’ Agenda), pohjusti  vuoden takaisen Bratislavan huippukokouksen ja maaliskuisen Rooman julistuksen aikeiden toteutusraportti, Tuskin kutsukirje jäsenmaiden johtajille ja itse EU-johtajien asialista.

Työohjelma sisältää kolmetoista virallista tai epävirallista Eurooppa-neuvoston kokoontumista vuoden 2017 lokakuun ja vuoden 2019 kesäkuun välillä.

Euroopan unionin “omistavat” jäsenmaat ovat suunnitelleet liittonsa niin, että Eurooppa-neuvoston pitäisi antaa unionille sen kehittämiseksi tarvittavat virikkeet ja määritellä sen yleiset poliittiset suuntaviivat ja painopisteet (SEU-sopimuksen 15 artiklan 1 kohta).

Vatulointiin kyllästynyt tarkkailija saattaisi pikemmin nähdä hallitusten väliset toimielimet virikkeiden vastaanottajina ja tulppina edistymiselle. Varsin realistisesti Tuskin työohjelman johdanto nostikin esille pattitilanteiden ratkaisemisen:

Asialista sisältää niin meneillään olevan työn eri osa-alueilla kuin kysymykset, joista on keskusteltava pattitilanteiden ratkaisemiseksi tai ratkaisujen löytämiseksi keskeisiin poliittisiin asiakokonaisuuksiin (kursivoitu). Jälkimmäisten valmistelemiseksi laaditaan “päätösilmoitus”, jossa esitetään selvästi poliittiset ongelmat, jotka on ratkaistava.

Kutsukirjeessään Tusk oli puhunut Gordionin solmun avaamisesta kaikkein arkaluonteisimmissa kysymyksissä, kuten muuttoliikkeessä tai EMUn uudistuksessa. Demokraatti.fi taas otsikoi juttunsa: Umpisolmut vaivaavat EU:nkin päätöksentekoa - Tusk huipputapaamisia useammin.  

Alkutaival  
Englanniksi olen käsitellyt Eurooppa-neuvoston lokakuun 2017 kokousta ja EU-johtajien asialistaa sekä asettanut askelmerkit marraskuun sosiaaliseen huippukokoukseen yhteensä neljässä kirjoituksessa: European Council: United we’re stuck? ja European Council: Leaders’ Agenda sekä EPRS: keeping tabs on the European Council ynnä Future of Europe: Leaders’ Agenda for Gothenburg.

Kohti eurohuippukokousta
Näin ollen tie on auki paluulle blogini nykyiseen pääaiheeseen, joka on Euroopan tulevaisuus, lähemmin tällä hetkellä Euroopan komission valkoiseen kirjaan perustuva pohdinta-asiakirja talous- ja rahaliiton syventämisestä keskusteluineen.  

EU-johtajien asialistan mukaan Eurooppa-neuvoston aiheina 14. ja 15. joulukuuta 2017 ovat seuraavat asiat, joista muuttoliike ja EMU:n uudistus ovat juuri ne kysymykset, joita Tusk oli pitänyt kaikkein arkaluonteisimpina:   

• Puolustus: PRY:n [pysyvän rakenteellisen yhteistyön] käynnistäminen ja yleiskatsaus puolustusalan eri aiheisiin
• Sosiaalikysymykset, kulttuuri ja koulutus: Göteborgin sosiaalialan huippukokouksen jatkotoimet
• Muuttoliike: ulkoisen ja sisäisen ulottuvuuden jatkotoimet
• Eurohuippukokous: EMU + pankkiunioni (sopimus päätösten aikataulusta)

Twitterin laajahkojen aihetunnisteiden #FutureOfEurope ja #EUCO alta löytyy joskus monikielisen keskustelun kautta hyödyllisiä päivityksiä EU:n uudistuskysymyksiin, kun taas #deepeningEMU palvelee keskustelua talous- ja rahaliiton syventämisestä.
Suomalaista EU-reformikeskustelua löytyy tunnisteella #EUdebatti.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: