30. lokakuuta 2017

Euroopan parlamentti kansalaisten EU:n puolesta

Euroopan tulevaisuutta koskevien tärkeimpien ehdotusten ja keskustelualoitteiden viitteet löytyvät ruotsiksi kirjoituksesta Initiativen om EU:s framtid. Suomeksi silmäilimme jäsenmaiden johtajien reaktiota blogimerkinnässä EU-johtajien asialista 2017-2019 sekä aloitteiden havainnollisia esittelyjä ja vertailuja kahdessa kirjoituksessa: Euroopan tulevaisuus: parlamentti ja komissio yhtä jalkaa ja Euroopan tulevaisuus: Junckerin ja Macronin visioiden vertailu.

Euroopan parlamentin näkemys

EU:n kansalaisia edustava Euroopan parlamentti on sittemmin palannut Euroopan unionin tulevaisuusaiheeseen julkaisemalla kirjasen (joka toistaiseksi näyttää löytyvän vain englanniksi): Future of Europe: European Parliament sets out its vision (28 sivua).  

Puhemies Antonio Tajani muistuttaa, että Euroopan parlamentin päätöslauselmat käynnistivät tulevaisuuskeskustelun. Parlamentti aikoo käydä täysistuntokeskusteluja EU:n tulevaisuudesta ja se on kutsunut valtioiden ja hallitusten päämiehet puhumaan.

Parlamentti haluaa europuolueiden kärkiehdokkaiden kilpailun (Sptizenkandidaten) pysyväksi käytännöksi ja peräänkuuluttaa omia varoja unionille. Jotta EU vastaisi herkemmin kansalaisten odotuksiin ja toimisi poliittisesti vastuunalaisemmin, unionin on vahvistettava toimintakykyään ja tehtävä euroalue kykenevämmäksi kohtaamaan taloudelliset iskut hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamat mahdollisuudet täysin. Jatkossa tarvitaan perusteellisempaa uudistusta, arvioi Tajani (sivu 1).

Euroopan unionin kansalaiset uskovat entistä enemmän EU:n hyötyyn ja Euroopan parlamenttiin sekä odottavat unionilta turvaa mm. terrorismilta, työttömyydeltä, köyhyydeltä ja syrjäytymiseltä, kuten myös hallitsemattomalta maahanmuutolta, kertoo kirjanen tuoreeseen Parlemeter 2017 -mielipidemittaukseen viitaten (sivu 2).  

Säilytettäviä saavutuksia ovat ennen kaikkea EU-kansalaisten perusoikeudet sekä oikeus matkustaa, tehdä työtä ja opiskella kaikkialla unionissa. Taloudellisten etujen joukossa kansalaiset arvostavat erityisesti työntekijöiden oikeuksia, riittäviä eläkkeitä ja taloudellista hyvinvointia.

Sivulla 3 on johdanto Euroopan parlamentin aloitteisiin demokraattisemman unionin puolesta, joka esittelee kolmen päätöslauselman pääkohdat.

Julkaisun loppuosa (sivut 4-24) esittelee Euroopan parlamentin reforminäkemykset eri politiikka-aloilla ja lukuisssa yksittäisissä asioissa, verraten samalla lyhyesti parlamentin kantoja puheenjohtaja Junckerin ja presidentti Macronin uudistusajatuksiin.  
***
EU-politiikan ja -oikeuden harrastajia parlamentin julkaisu palvelee laajana ja ajankohtaisena katsauksena uudistuskohteista unionin kansalaisten odotusten kannalta. EU-johtajien asialistasta kiinnostuneet löytävät tausta-aineistoa Eurooppa-neuvoston tulevien kokoontumisten aiheista. Viitetiedot Euroopan parlamentin menettelyihin ja siten myös muiden toimielinten asiakirjoihin lisäävät kirjasen hyödyllisyyttä mm. tutkijoille, opettajille ja opiskelijoille.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: