24. helmikuuta 2011

Mitä EU:n alue- ja rakennepolitiikasta puuttuu Suomessa?

Ruotsiksi ja englanniksi tarkastelin Euroopan unionin yleisten asioiden nevoston kokouksen ennakkoinformaatiota neuvoston puolelta ja Pohjoismaiden hallitusten taholta sekä kokouksen päätelmien tasoa, ensin talousuudistusten valmistelun kannalta ja sitten alue- ja rakennepolitiikan osalta. Kirjoituksissa on ajankohtaista tietoa, jota valtiovalta ei ole (ainakaan vielä) levittänyt kovinkaan tehokkaasti Suomessa.

Grahnblawg: EU-rådet för allmänna frågor 21 februari 2011: Bedrövlig förhandsinformation (21. helmikuuta 20119

Grahnlaw Suomi Finland: EU-rådet för allmänna frågor: Vad gör Norden? (21. helmikuuta 2011)

Grahnlaw (in English): EU General Affairs Council (GAC) communication: Wrong, stupid and a missed opportunity (22. helmikuuta 2011)

Grahnlaw Suomi Finland: EU cohesion policy conclusions reveal lack of transparency (23. helmikuuta 2011)

Tässä kirjoituksessa alan hahmottaa mitä löydämme suomeksi tai mitä aineistoa suomalainen lukija löytää muilla kielillä, mutta ensin tulee eteen virallinen tiedotus Suomessa sekä muutamat havainnot ajatustavoista ja kielivalinnoista suomeksi.


Työ- ja elinkeinoministeriö

Työ- ja elinekinoministeriö (TEM) tarjoaa verkkosivuston, joka alkaa sivulta EU:n alue- ja rakennepolitiikka. Sivujen avulla voi saada yleiskuvan EU:n rakennerahastojen toiminnasta Suomessa ohjelmakaudella 2007-2013, mutta päivitettyä tietoa ei juuri ole tarjolla.


Rakennerahastot.fi

Rakennerahastot.fi ilmoittaa olevansa palveluportaali Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoituksen hakijoille, viranomaisille ja kaikille EU-rahoituksesta kiinnostuneille.

Tuoreimmat ilmoitukset kertovat että rakennerahastojen verkkopalvelu on uudistunut ja että uutiskirje käsittelee rakennerahastojen arvioinnin kehittämistä.

Tänä vuonna on ilmestynyt jo kaksi rakennerahastojen uutiskirjettä Vipuvoimaa EU:lta, tammikuussa ja helmikuussa. Jutuissa korostuvat rakennerahastojen toimeenpanoon liittyvät asiat, jotka koskettavat tuhansia suomalaisia, mutta ei niinkään Euroopan unionin koheesiopolitiikan tulevaisuus.


Yhteenkuuluvuus ja yhteisvastuu

Kuten huomasimme, ministeriön (TEM) ja Rakennerahastot-portaalin käsittelyssä korostuvat yleiskäsitteinä EU:n alue- ja rakennepoltiikka sekä erityisesti Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahaston (ESR) hankkeiden konkreettinen toimeenpano.

Euroopan union tasolla yhteenkuuluvuus ja yhteisvastuu on kuitenkin nostettu ydinpäämäärien joukkoon, joilla EU:n olemassaoloa perustellaan ja unionin hyvyyttä puolustellaan. Liikumme siis arvopäämäärien tasolla kun EU-sopimuksen 3 artiklassa vahvistetaan:

Unioni edistää taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta sekä jäsenvaltioiden välistä yhteisvastuuta.

Yhteenkuuluvuus on ihanne ja päämäärä. Yhteisvastuu on ihanne ja päämäärä.

Aluepolitiikka on väline. Rakennepolitiikka on väline.

Rakennerahasto on budjetti- ja säännöstötyökalu hyviä hankkeita varten (toivomme).

Suomessa omaksutusta välineellisestä ja arkisesta hyötyajattelusta jäävät siis tietyt kerrokset uupumaan. Jos niiden kanssa joudutaan joskus kasvokkain, ne kuitataan nopeasti tokaisulla eteläisiin kulttuureihin kuuluvasta kaunopuheisuudesta ja tyhjien korulauseiden takaa paljastuvasta raadollisuudesta.

Voidaan kuitenkin kysyä: Onko totuus aivan näin yksinkertainen? Jääkö ajattelusta ja toiminnasta sittenkin jotain uupumaan, jos ylempiä ja ylevämpiä ulottuvuuksia ei edes tiedosteta?Ralf GrahnJ.K. Ovatko blogit vain muotihullujen shoppailijoiden ja neurootikkojen vuodatusta, vai voivatko ne palvella muitakin tarkoituksia? Sivistäytymistä ja saksan kielen taidon parantamista edistää blogiyhteisö Carta, jota suosittelen seurattavaksi.

J.K. 2: Blogini pyrkivät avartamaan näköaloja ja opastamaan lähemmäksi alkuperäisiä läheitä EU-asioissa.

Minua blogien kirjoittaminen palvelee luentotoiminnan ja oikeudellisen neuvonnan peruskuntoharjoitteluna, sillä joudun seuraamaan asioita varsin tiiviisti.

Blogini ovat: yläjuoksulla Grahnlaw (englanniksi), Grahnblawg (ruotsiksi) ja Eurooppaoikeus (suomeksi) sekä yleensä alajuoksulla kolmikielinen Grahnlaw Suomi Finland.

Jos talous, yritystoiminta, politiikka tai oikeus Euroopassa kiinnostavat sinua, voimme tutustua myös Twitterissä @RalfGrahn tai Facebookissa.

Ei kommentteja: