1. maaliskuuta 2011

EU:n energian tukkumarkkinoiden säätely: Paremmin ja avoimemmin

Kuinka etenee energian tukkumarkkinoiden säätely Euroopan unionissa? Muutoksia on tulossa sisällön kohdalla ja on jo tullut käsittelytavan osalta neuvostossa.


Eurooppa-neuvosto

Puheenjohtaja Herman Van Rompuy on pyrkinyt paimentamaan Euroopan unionin jäsenmaiden valtioiden tai hallitusten päämiehet Euroopan strategisten haasteiden yhteiseen pohdintaan. Helmikuun ylimääräisen Eurooppa-neuvoston viralliset pääaiheet - energia ja innovaatiot – ovat ratkaisevan tärkeitä kasvun, työllisyyden ja hyvinvoinnin kannalta.

Tiedotusvälineiden päähuomion veivät tosin euroalueen kriisi, mukaan lukien Ranskan ja Saksan yhteisesti hahmottelema kurinpalautus julkistalouksille, sekä Pohjois-Afrikassa ja arabimaailmassa käynnistyneet diktaattoreiden vaihtoviikot.

Silti helmikuun huippukokouksen päätelmät muodostavat pohjan myöhemmille toimille energiapolitiikan alalla, joka on keskeisessä asemassa Eurooppa 2020 -kasvustrategiassa (EU2020):

Eurooppa-neuvosto 4. helmikuuta 2011: Päätelmät (EUCO 2/11; 15 sivua)


Neuvosto (Liikenne, televiestintä ja energia)

Eilen, 28. helmikuuta 2011, EU:n neuvosto kokoontui kokoonpanossa Liikenne, televiestintä ja energia. Tämän kokoonpanon tiimoilla näkyy usein lyhenne TTE, sillä esimerkiksi englanniksi aiheina ovat 'transport, telecommunications and energy', ranskaksi 'transports, télécommunications et énergie' ja ruotsiksi 'transport, telekommunikation och energi' jne.

Tanskan Lykke Friis, Suomen Mauri Pekkarinen ja Ruotsin Maud Olofsson edustivat Pohjoismaita. Komission energia-asioista vastaavana jäsenenä paikalla oli Günther Oettinger.

Neuvosto jatkoi energiaministereiden tasolla siitä mihin Eurooppa-neuvosto oli jäänyt. Tässä vaiheessa eiliset päätelmät löytyvät vain englanniksi:

3072nd Council meeting Transport, Telecommunications and Energy: ENERGY; Brussels, 28 February 2011 (neuvoston asiakirja 6950/11; 18 sivua)


Komission ehdotus energiamarkkinoiden säätelyksi

Neuvoston asialistalla oli eri energiakysymyksiä. Tässä kirjoituksessa esittelen vain yhden energia-aiheen sekä huomioita avoimuudesta.

Energiamarkkinoiden sääntelyä käsiteltiin neuvoston päätelmien sivulla 7. Perustana on joulukuussa 2010 julkaistu komission ehdotus, joka neuvoston asiakirjana löytyy eri kieliversioina numerolla 17825/10. Eur-Lexin kautta voi hieman havainnollisemmin nähdä eri kielitoisinnot, joita on 23, ja valita dokumenttimuodon. Suomeksi komission ehdotus on:

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä; Bryssel 8.12.2010 KOM(2010) 726 lopullinen (35 sivua)

Vaikutusten arviointi (Impact Assessment) SEC(2010) 1510 löytyy vain englanniksi, mutta lakiehdotukseen liittyvänä yhteenveto on julkaistu EU:n 23 virallisella kielellä, suomi mukaan lukien:

Komission yksiköiden valmisteluasiakirja: Tiivistelmä vaikutusten arvioinnista: Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä; Bryssel 8.12.2010 SEK(2010) 1511 lopullinen (7 sivua)

Asetusehdotus sisältää säännöt, joilla kielletään väärinkäytökset energian tukkumarkkinoilla. Asetuksessa säädetään energian tukkumarkkinoiden seurannasta, josta huolehtii energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto, keskiviikkona 3. maaliskuuta 2011 Slovenian Ljubjanassa käynnistyvä Acer (Agency for the Cooperation of Energy Regulators).

Asian etenemistä Euroopan parlamentissa ja neuvostossa voi seurata numerolla 2010/0363 (COD).


Energianeuvosto lisäsi avoimuutta

Koska esityslistalla oli pääasiassa energiapolitiikkaan kuuluvia asioita, voimme ehkä lyhentää eilisen kokoonpanon energianeuvostoksi.

Myönteisenä asiana voidaan panna merkille että neuvosto esittelee julkisesti tilannekatsauksen siitä miten Eurooppa 2020 -kasvustrategiaan kuuluvassa Energia 2020 -lippulaivahankkeessa edetään, kun näitä asioita tähän asti on käsitelty kuin valtionsalaisuuksia. Ei tässä eritellä valtioiden välisiä näkemyseroja, mutta avoimuuden lisäys on merkittävä parannus asiantuntijoille, edunvalvojille, tutkijoille ja muille vakaville harrastajille.


Markkinoiden eheys ja läpinäkyvyys

Neuvoston päätelmistä voi edetä englanninkieliseen raporttiin käsittelyn etenemisestä. Tässä yhteydessä 'markkinoiden eheys' on vastine käsitteelle 'market integrity':

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on energy market integrity and transparency - Progress Report; 18 February 2011 (asiakirja 5970/1/11 REV 1; 4 sivua)

Suomeksi tarjolla on kaksi asiakirjaa. Ensin on perusraportti (tilanneselvitys):

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä – Tilanneselvitys (asiakirja 5970/11; 4 sivua)

Noin viikkoa myöhemmin on julkaistu asiakirja, jossa on pari täsmennystä:

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi energiamarkkinoiden eheydestä ja läpinäkyvyydestä – Tilanneselvitys 5970/11 COR 1 (myöhempiä täsmennyksiä)


Asetuksen tuorein versio

Englanniksi löytyy asetuksen tuorein versio (5115/2/11 REV 2):

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on energy market integrity and transparency

***

Kun käsiteltävä asetus koskee avoimuutta ja läpinäkyvyyttä on hyvä että neuvosto on avannut omaa käsittelyään samassa hengessä. Avoimempi päätöksenteko kohentaa ensin julkista keskustelua ja johtaa aikaa myöten parempiin päätöksiin.Ralf Grahn
J.K. Suomeksi on juuri ilmestynyt 'Maailma järkkyy', jossa Amin Maalouf puhuu viisaita ihmiskunnan haasteista, jotka on hyvä muistaa tulevissa eduskuntavaaleissa ja vaalien välillä.


J.K. 2: Yhdellä silmäyksellä ovat nähtävissä kolmen yksikielisen ja yhden kolmikielisen blogini kymmenen viimeisen kirjoituksen aiheet:

Grahnblawg: EU-rådet för allmänna frågor 21 februari 2011: Bedrövlig förhandsinformation

Grahnlaw Suomi Finland: EU-rådet för allmänna frågor: Vad gör Norden?

Grahnlaw: EU General Affairs Council (GAC) communication: Wrong, stupid and a missed opportunity

Grahnlaw Suomi Finland: EU cohesion policy conclusions reveal lack of transparency

Eurooppaoikeus: Mitä EU:n alue- ja rakennepolitiikasta puuttuu Suomessa?

Grahnlaw Suomi Finland: Yhteisvastuu Euroopan unionissa: Kysyntää riittää

Grahnlaw: From Libya to Brazil, interior goes international (EU Justice and Home Affairs Council)

Grahnlaw Suomi Finland: EU: Jurisdiction in civil and commercial matters (Brussels I revision)

Grahnblawg: EU: Information och energi inför TTE-rådet

Grahnlaw Suomi Finland: Energin inför EU:s vårtoppmöte om ekonomi och näringsliv


Kiinnostavatko sinua Euroopan arvot, talous, yritystoiminta, politiikka tai oikeus? Siinä tapauksessa voisimme tutustua Twitterin @RalfGrahn tai Facebookin kautta.

Ei kommentteja: