23. maaliskuuta 2011

Talousuudistukset Eurooppa-neuvostoon

Eurooppa-neuvoston maaliskuun kokouksessa Suomea edustaa pääministeri Mari Kiviniemi, mahdollisesti viimeistä kertaa, sillä 17. huhtikuuta 2011 pidettävien eduskuntavaalien perusteella Suomeen neuvotellaan uusi hallitus.

Kevään Eurooppa-neuvoston tarkoituksena on arvioida talouden kehitystä ja näyttää suuntaa uudistuspolitiikalle kasvun ja työllisyyden parantamiseksi.

Finanssi-, talous- ja eurokriisin seurausten keskellä ja epäonnistuneen Lissabonin kasvustrategian raunioilla EU-maiden presidenteillä ja pääministereillä on uskottavuusongelma, joka heijastuu Euroopan unioniin ja euroalueeseen.

Valtioneuvoston tiedote 'Eurooppa-neuvosto kokoontuu sopimaan talouden strategiasta' (18.3.2011) tarjoaa tiiviin, lähes sähkemäisen kuvan käsiteltävistä aiheista 24. ja 25. maaliskuuta pidettävässä päämiesten kokouksessa:

Talouden kokonaisvaltainen strategia koostuu eurooppalaisesta ohjausjaksosta, Euroopan rahoitusvakausvälineestä (ERVV), tulevasta Euroopan vakausmekanismista (EVM), talouspolitiikan koordinaatiota vahvistavasta lainsäädäntöpaketista sekä euroa koskevasta sopimuksesta kilpailukyvyn vahvistamiseksi.


Viestinnän kehittäminen

Tämä on varsin tiivistä tekstiä, joka avautuu vain niille, jotka tuntevat nämä asiat. Euroopan unionin neuvosto on enenevässä määrin ruvennut lisäämään käteviä linkkejä taustamuistioihin ja päätelmiin. Tanskan kansankäräjät tarjoavat lähes kaikki EU-tiedot samalta luukulta auttavin linkein muistioihin, päätösesityksiin ja autenttisiin lähteisiin. Ruotsin viranomaiset taitavat erityisesti verkkosivujen rakenteen käytön: helppolukuista perustietoa tarjoavan verkkosivun linkittämistä syventävään tietoon omalla kielellä, jos sitä on, joko portaittain tai suoraan alkuperäisiin lähteisiin.

Suomessa voitaisiin kehittää viestintää tiedon käyttäjän näkökulmasta pyrkimällä parhaiden tasolle ja ylikin.Ralf GrahnJ.K. Valtion hyvin toimivan keskushallinnon taustalla on hallituksen ja erityisesti pääministerin toimintaa tukeva valtioneuvoston kanslia. Pääministerin avustaminen korostuu edelleen kanslian englanninkielisessä nimessä Prime Minister's Office.

Ei kommentteja: