19. huhtikuuta 2017

EFTA ja Euroopan talousalue: eurooppalaiset standardit


Kirjoituksessa Sisämarkkinastrategian eurooppalaiset standardit esittelin lyhyesti Euroopan komission sisämarkkinastrategiaan perustuvat toimet eurooppalaisten standardien nykyaikaistamiseksi.

Seuraavassa katsotaan standardointia Euroopan vapaakauppaliiton ja Euroopan talousalueen kannalta.


EU-asetus standardoinnista ja standardointipaketti  

Euroopan talousalueen EEA-Lex kertoo meille, että asetus (EU) N:o 1025/2012 eurooppalaisesta standardoinnista on voimassa Eta-maissa,

Näin ollen Euroopan komission standardointipaketti kiinnosti varmasti myös Euroopan talousalueen jäsenmaita:
Eurooppalaiset standardit 2000-luvulle; Bryssel 1.6.2016 COM(2016) 358 final (13 sivua)


EFTA Eta

Sveitsistä poiketen Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) kolme muuta jäsentä, siis Islanti, Liechtenstein ja Norja, kuuluvat EU:n sisämarkkinoihin Euroopan talousalueen (Eta) kautta.  

EFTA:n verkkosivu Standardisation tarjoaa englanninkielisen yleiskuvauksen siitä, kuinka neljä maata osallistuvat standardisoimiseen Euroopan tasolla sekä kuinka toisaalta kolme maata Eta-teitse, toisaalta Sveitsi kahdenvälisesti omaksuvat alan EU-lainsäädäntöä.  


Euroopan komission sisämarkkinastrategian perusteella EFTA- ja Eta-sivuilla selostettiin kaavailuja EU:n standardoinnin nykyaikaistamiseksi ja yhteisen standardointialoitteen hyväksymiseksi: Modernising the European Standardisation System.


Jo standardointipaketin hyväksymistä seuraavana päivänä komissio esitteli tiedonannon oheisasiakirjoineen EFTA:n kaupan teknisten esteiden komitealle (TBT Committee): Commission presents Standardisation Package and Joint Initiative on Standardisation to EFTA.


Islanti
Runsas kuukausi sitten Islanti liittyi yhteiseen standardointialoitteeseen, joten nyt siihen kuuluvat kaikki EFTA-maat: Iceland signs Joint Initiative on Standardisation
Yhteisen standardointialoitteen englanninkielinen teksti on ladattavissa komission verkkosivulta: C(2016) 3211 final - Annex


Ralf Grahn

Ei kommentteja: