7. tammikuuta 2010

EU:n kilpailusäännöt: Kartelliasioihin uudet ohjeet

Euroopan komission kilpailuasioiden pääosasto on juuri julkaissut uudet menettelyohjeet kilpailuasioiden käsittelystä, jotta yritykset ja niiden neuvonantajat olisivat mahdollisimman hyvin perillä asioiden etenemisjärjestyksestä ja komission odotuksista.

Kartelliasioita ja yritysten sulautumista koskevat ohjeet ovat väliaikaisia, ja niitä sovelletaan välittömästi. Kiinnostuneet tahot voivat kuitenkin esittää näkemyksiään komissiolle. Kuulemisaika päättyy 3. maaliskuuta 2010, ja komissio voi täsmentää ohjeita esitettyjen näkökohtien valossa.

Yleiskuvaus löytyy komission eilisestä tiedotteesta, joka on saatavissa englanniksi, ranskaksi ja saksaksi:


Antitrust: improved transparency and predictability of proceedings (Brussels, 6th January 2010; IP/10/2)Tarkempaa tietoa etsivä löytää uudet ohjeet kilpailuasioiden pääosaston julkisten kuulemisten verkkosivulta (Public consultations).

Kohderyhmänä kartellimenettelyissä ja täten myös kuulemisessa ovat suuryritykset ja niiden juridiset neuvonantajat, joten ohjeet on julkaistu pelkästään englanniksi.

Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1. joulukuuta 2009 keskeiset kilpailusäännökset ovat nyt sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta: artikla 101 (kielletyt sopimukset)ja 102 (määräävän aseman väärinkäyttö)(EUVL 9.5.2008 C 115/88-89). Ne vastaavat aiemman EY-sopimuksen artikloita 81 ja 82.


Keskeinen uusi ohje on:DG COMPETITION Best Practices on the conduct of proceedings concerning Articles 101 and 102 TFEU


Täydentävä ohje koskee taloudellisten todisteiden luovuttamista:DG COMPETITION BEST PRACTICES FOR THE SUBMISSION OF ECONOMIC EVIDENCE AND DATA COLLECTION IN CASES CONCERNING THE APPLICATION OF ARTICLES 101 AND 102 TFEU AND IN MERGER CASES


Näitä täydentävät ohjeet kuulemisasioista vastaavista neuvonantajista:HEARING OFFICERS Guidance on procedures of the Hearing Officers in proceedings relating to Articles 101 and 102 TFEU (ex- articles 81 and 82 EC)


Uusi komissio


Sisämarkkinoiden toimintaa varten tarvittavien kilpailusääntöjen vahvistaminen kuuluu Euroopan unionin yksinomaiseen toimivaltaan.

Vanha komissio jatkaa edelleen ”toimitusministeristönä”, mutta todennäköisesti José Manuel Barroson toinen komissio saadaan nimitettyä helmikuun alusta, Euroopan parlamentin kuulemisten jälkeen.

Barroson esityksen mukaan nykyinen kilpailukomissaari Neelie Kroes siirtyy hoitamaan tietoyhteiskunta-asioita. Varapuheenjohtajaksi ja kilpailuasioista vastaavaksi komission jäseneksi tulee Joaquín Almunia, jonka vastuulla ovat olleet talous- ja raha-asiat, siis Olli Rehnin tuleva vastuualue. Keskeisten salkkujen jaossa kokemus on ollut valtti.
Ralf GrahnJ.K. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa lähes 500 euroblogin kirjoitukset samaan kätevään osoitteeseen. Myös suomalaiset EU-aiheiset blogit voivat lisätä näkyvyyttään ilmoittautumalla mukaan.Grahnlaw on englanninkielinen blogini, joka käsittelee eurooppaoikeutta ja EU-politiikkaa.

Ei kommentteja: