31. tammikuuta 2010

Euroopan tietosuojapäivä 28 tammikuuta 2010

Euroopan neuvoston piirissä solmittiin 28. tammikuuta 1981 yleissopimus yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä. Tietosuojasopimuksen tarkoituksena on

turvata henkilötietojen automaattisessa tietojenkäsittelyssä jokaisen sopimuspuolen alueella jokaiselle yksilölle riippumatta hänen kansalaisuudestaan tai asuinpaikastaan hänen oikeutensa ja perusvapautensa ja erityisesti hänen oikeutensa yksityisyyteen ("tietosuoja"). (1 artikla)
Virallisesti yleissopimus on englannin- ja ranskankielinen. Euroopan neuvoston verkkosivuilta löytyy mm. englanninkielinen versio – Convention for the Protection of Individuals with regard to Automatic Processing of Personal Data CETS No.: 108 – sekä täydentävää tietoa.
Euroopan neuvosto on myöhemmin ruvennut viettämään 28. tammikuuta eurooppalaisena tietosuojapäivänä; 28.1.2010 vietetty tietosuojapäivä oli neljäs.
Suomessa valtiontalouden tarkastusvirasto ja tietosuojavaltuutetun toimisto järjestivät IT-foorumin, jonka esitysaineisto löytyy täältä.Euroopan unioni


Euroopan unionin keskeinen tietoturvaa koskeva yleislaki on niin sanottu henkilötietodirektiivi (tietosuojadirektiivi) 95/46, viralliselta nimeltään:
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (Linkki konsolidoituun eli päivitettyyn versioon)


Toinen tärkeä laki on televiestintää ja tietoverkkoa koskeva sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi 2002/58:EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2002/58/EY, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2002, henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (Viittaus konsolidoituun eli päivitettyyn versioon)


Tietosuojapäivänä kokoontuivat ensimmäisen kerran televiestinnän sääntelyviranomaisten edustajat 27 EU-valtiosta Brysselissä uudessa Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimessä (BEREC; Body of European Regulators for Electronic Communications), joka on osa EU:n telelainsäädännön tuoreesta uudistuspaketista.Samana päivänä komissio julkaisi tiedotteen, jossa komissaari Viviane Reding lupasi toimia EU:n tietoturvasäännösten uudistamiseksi: Eurooppalaisten yksityisyyden suoja on ensi vuosikymmenen suuri haaste.Tietosuojapäivänä komissaari Reding puhui myös Euroopan parlamentissa. Yleisen tietosuojadirektiivin uudistamista koskevassa julkisessa kuulemisessa on annettu yli 160 vastausta, joita komissio tarkastelee. Vastausten, Lissabonin sopimuksen ja EU:n perusoikeuskirjan pohjalta komissio tulee valmistelemaan ehdotuksen.

Redingin mukaan tietosuojan perusperiaatteet täytyy toteuttaa myös poliisialaa ja rikosoikeutta koskevassa yhteistyössä sekä Euroopan unionin ulkosuhteissa. Esimerkkeinä hän mainitsi pankkisiirrot, lentolipun ostot ja lentokenttien turvatarkastukset.

Viviane Reding ei vielä ollut vakuuttunut alastonskannereiden tai pankkisiirtotietojen luovuttamista USA:lle koskevan SWIFT-sopimuksen tarpeellisuudesta.
Ralf GrahnJ.K. Euroopan unionin politiikat ovat tärkeitä suomalaisille kuten muillekin eurooppalaisille, joten EU-keskustelun seuraamiseen ja siihen osallistumiseen on syytä myös Euroopan tasolla, maiden rajojen yli. Samalla voi mukavalla tavalla parantaa kielitaitoaan.

Norjalaisten toimittajien ylläpitämä Europabloggen.no tuo pohjoismaisen näkökulman euroblogien maailmaan. Norjaksi kirjoitettu Europabloggen.no kuuluu nyt jo 522 hienon eurooppablogin joukkoon, jotka löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Monikielinen Bloggingportal.eu täytti äsken vuoden. Tässä ajassa euroblogien määrä lähes kaksinkertaistui.

Myös suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska).

Ei kommentteja: