9. syyskuuta 2017

Euroopan parlamentti EU:n tulevaisuudesta


Valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta - Pohdintaa ja skenaarioita: EU 27 vuoteen 2025 mennessä COM(2017) 2025 final lupasi jatkaa pohdintaa viiden teeman osalta. Valtioiden tai hallitusten päämiesten Rooman julistuksen jälkeen komissio julkaisi luvatut keskustelualoitteet, jotka asetin tarjolle suomenkieliselle lukijalle kirjoituksessa Pohdinta-asiakirjat EU:n tulevaisuudesta.


Euroopan parlamentti

Europarlamentti oli liikkeellä ennen Euroopan komissiota ja jäsenmaiden päämiehiä.

Yleisillä, välittömillä, vapailla ja salaisilla vaaleilla valittu Euroopan parlamentti valmistautui pitkään unionin tulevaisuuskeskusteluun nimittämällä kahden mietinnön esittelijät jo syksyllä 2014. Lissabonin sopimuksen joustojen hyödyntämisen (Bresso ja Brok) ja perussopimusten uudistamisen (Verhofstadt) rinnalle Europarlamentti nosti myöhemmin euroalueen talousarviota koskevan mietinnön, jonka valmistelijat (Berès ja Böge) nimettiin vuotta myöhemmin.  
Parlamentin yhteinen täysistuntokeskustelu (kohta 3) kolmesta mietinnöstä käytiin 14. helmikuuta 2017 ja saman kuun 16. päivänä Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslausumat, joista luonnehdinnat blogikirjoituksissa:  
Päätöslauselmat

Täältä löytyvät kuin hopeatarjottimelta Euroopan parlamentin päätöslauselmat, jotka komission valkoista kirjaa ja Eurooppa-neuvoston Rooman julistusta yksityiskohtaisemmin ja rohkeammin hahmottivat tarvittavia uudistuksia:
Euroopan parlamentin päätöslauselma P8_TA(2017)0049 16. helmikuuta 2017 Euroopan unionin toiminnan parantamisesta hyödyntämällä Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia (2014/2249(INI)) [Bresso ja Brok]
Euroopan parlamentin päätöslauselma P8_TA(2017)0048 16. helmikuuta 2017 Euroopan unionin nykyisen toimielinrakenteen mahdollisista kehityskuluista ja mukautuksista (2014/2248(INI)) [Verhofstadt]

Euroopan parlamentin päätöslauselma  P8_TA(2017)0050 16. helmikuuta 2017 euroalueen budjettikapasiteetista (2015/2344(INI)) [Berès ja Böge]

***
Kertaus voi olla paikallaan, sillä Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker on luvannut yhteenvedon EU:n tulevaisuuskeskustelusta puhuessaan Euroopan unionin tilasta Euroopan parlamentissa 13. syyskuuta 2017. Twitterissä keskustellaan EU:n tulevaisuudesta tunnuksella #FutureOfEurope ja unionin tilaa ja vuoden 2018 painopisteitä koskevasta puheesta tagin #SOTEU alla (sanoista State of the European Union).


Ralf Grahn

Ei kommentteja: