3. lokakuuta 2010

EU:n sisämarkkinat Montin raportista uuteen nousuun?

Unionin tila oli José Manuel Barroson puheen virallinen otsikko, mutta käytännössä komission puheenjohtaja esitteli europarlamentaarikoille komission vuoden 2011 työohjelmaluonnoksen pääkohdat.

Viiden suuren haasteen joukossa Barroso asetti kärkeen kaksi talouteen liittyvää, julkistalouksien vakauttamisen ja taloudelliset uudistukset:


• talouskriisiin hoitaminen ja hallintotavan käsittely
• työllisyyttä edistävän kasvun palauttaminen nopeuttamalla Eurooppa 2020 uudistusohjelman täytäntöönpanoa
• vapauteen, oikeuteen ja turvallisuuteen perustuvan alueen luominen
• neuvottelujen aloittaminen nykyaikaisesta EU:n talousarviosta ja
• globaalin painoarvomme vahvistaminen.

Terveiden julkistalouksien pohjalta komissio tähtää parempaan työllisyyteen:


Terveen julkisen talouden avulla voidaan päästä päämäärään: työllisyyttä edistävään kasvuun. Tavoitteenamme on kasvu, kestävä kasvu, osallistava kasvu. Tämä on ensisijainen yleistavoitteemme. Meidän täytyy investoida tähän tavoitteeseen.

Eurooppa 2020 alkaa nyt. Meidän on aikaistettava ja nopeutettava ohjelmamme kasvua eniten edistäviä uudistuksia. Tämä voisi nostaa kasvua yli kolmanneksella vuoteen 2020 mennessä.

Se merkitsee keskittymistä kolmeen ensisijaiseen tavoitteeseen, jotka ovat työpaikkojen lisääminen, yritystemme kilpailukyvyn parantaminen ja yhtenäismarkkinoiden syventäminen.Yhtenäismarkkinasäädös (Single Market Act)Professori Mario Monti kävi Suomessa tapaamassa hallituksen edustajia selvittäessään Euroopan unionin sisämarkkinoiden toimivuutta. Eurooppapäivänä 9. toukokuuta 2010 Monti luovutti raporttinsa: A new strategy for the Single Market – At the service of Europe’s economy and society (107 sivua).Kirjeessään Euroopan parlamentin jäsenille Barroso (MEMO/10/393) hahmotti Eurooppa 2020 -kasvustrategiaa (EU2020) lippulaivahankkeineen komission viimeisteltävänä olevan työohjelman 2011 kannalta. Tärkeällä sijalla ovat Jatkotoimet sisämarkkinoiden kehittämiseksi Montin raportin perusteella.

Nyt jo alkaneen lokakuun loppuun mennessä komission tarkoituksena on julkaista toimenpidenippu, joka kulkee nimellä yhtenäismarkkinasäädös (Single Market Act). Lisäksi vuoden 2011 työohjelmaan kuuluu muita sisämarkkinoita koskevia toimia:


• yhtenäismarkkinasäädöksessä vahvistettavat toimenpiteet,
• eurooppalainen sopimusoikeuden viitekehys ja toimet niiden esteiden poistamiseksi, joita yritykset ja kansalaiset kohtaavat periessään velkasaatavia muista jäsenvaltioista; kun pääoman saaminen on rajoitettua, vaateiden nopea täytäntöönpano on yritysten toimintaedellytysten kannalta elintärkeää,
• verkkovierailupalvelujen kehittämisen arviointi,
• julkisen sektorin tiedon uudelleenkäytön tarkistetut säännöt,
• kollektiivista oikeussuojaa koskevan työn loppuun saattaminen;
• sen määrittäminen, miten EU voi edistää eläkeuudistuksen muodostaman valtavan haasteen ratkaisemista.


Barroso lupaa myös uusia ehdotuksia, joilla vähennetään talouden toimijoille ja erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille) aiheutuvaa hallinnollista rasitusta.
Ralf Grahn

Ei kommentteja: