15. marraskuuta 2010

Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma EU-kansalaisten liikkumis- ja oleskeluvapaudesta

Blogikirjoitukset EU-kansalaisten liikkumis- ja oleskeluvapaus Tukholman ohjelmassa (12. marraskuuta 2010) suomeksi sekä englanniksi Freedom of movement and of residence in EU Charter & sundry notes (13. marraskuuta) ja Stockholm Programme on free movement of EU citizens (14. marraskuuta) valottivat vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen rakentamista vuosina 2010-2014.

Eurooppa-neuvoston joulukuussa 2009 hyväksymän Tukholman ohjelman perusteella komission julkaisi tarkentavan tiedonannon:

Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen toteuttaminen EU:n kansalaisten hyväksi - Toimintasuunnitelma Tukholman ohjelman toteuttamiseksi; Bryssel 20.4.2010 KOM(2010) 171 lopullinen (72 sivua)

Komissio julisti lupaavasti (sivu 2):

Päätavoitteena unionin tulevien vuosien toiminnassa tällä alalla on ”kansalaisten Euroopan kehittäminen” eli sen varmistaminen, että kansalaiset voivat käyttää oikeuksiaan ja hyötyä täysimääräisesti Euroopan yhdentymisestä.

Liikkuvien EU-kansalaisten kannalta rohkaiseva oli myös seuraava kannanotto (sivu 4):

Kansalaisten liikkumisen helpottaminen on ratkaisevan tärkeää Euroopan yhdentymiskehitykselle. Vapaa liikkuvuus kuuluu EU:n kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä keskeisiin oikeuksiin. Sitä on sovellettava tinkimättä. Liikkuvuutta olisi parannettava poistamalla esteitä, joita kansalaiset yhä kohtaavat halutessaan hyödyntää oikeuttaan muuttaa toiseen jäsenvaltioon opiskelemaan tai työskentelemään, käynnistämään yritys, perustamaan perhe tai viettämään eläkepäiviä. Kansalaisia on suojeltava, liikkuivatpa he missä päin maailmaa tahansa. Jos EU:n kansalainen oleskelee maassa, jossa hänen jäsenvaltiollaan ei ole edustusta, hänen olisi saatava konsuliapua minkä tahansa muun jäsenvaltion lähetystöistä tai konsulaateista samoin edellytyksin kuin kyseisen jäsenvaltion omat kansalaiset.

Otsikon Vapaan liikkumisoikeuden täysimääräinen käyttö alla komissio konkretisoi luvassa olevia toimia (sivu 17):

• Vapaata liikkuvuutta koskevan direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanon seuranta (komission toimesta, käynnissä)
• Toinen kertomus direktiivin 2004/38/EY täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (komission toimesta, vuonna 2013)
• Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke Nuoret liikkeellä (Youth on the move) (komission toimesta, vuonna 2010)


Osallistuminen unionin demokraattiseen toimintaan sisälsi mm. seuraavat toimet (sivu 18):

• Kansalaisuutta koskeva kertomus, jossa analysoidaan ja esitetään keinoja poistaa vapaata liikkuvuutta haittaavia esteitä, sekä kertomus EU:n lainsäädännön soveltamisesta Euroopan parlamentin vaaleissa vuonna 2009 (komission toimesta, vuonna 2010)
• Kansalaisuutta koskeva kertomus, jossa jatketaan vapaata liikkuvuutta haittaavien esteiden analysointia ja esitetään uusia keinoja niiden poistamiseksi (komission toimesta, vuonna 2013)

Lisäksi komission esittämä Tukholman ohjelman toimintasuunnitelma sisältää lukuisia muita toimenpiteitä perhe-, siviili-, rikos- ja prosessioikeuden aloilta joilla on merkitystä lähtömaansa ulkopuolella asuville EU-kansalaisille.

Toimintasuunnitelmaan kuuluu myös runsaasti toimia, jotka koskevat EU:n ulkopuolisten eli kolmansien maiden kansalaisia, kuten laitonta ja laillista maahanmuuttoa.Ralf GrahnJ.K. Ranskalaisen Libération-lehden Brysselin kirjeenvaihtaja Jean Quatremer kirjoittaa blogia Coulisses de Bruxelles, joka kuuluu euroblogien huippukastiin.

Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa nyt jo 698 EU-aiheisen blogin kirjoitukset.

Ei kommentteja: