3. maaliskuuta 2017

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin aineisto


Euroopan erittäin kilpailukykyisen sosiaalisen markkinatalouden jäljittämisestä täällä ja täällä (ynnä viimeksi ruotsiksi ylähuone ja säädöshistoria sekä englanniksi puolueet ja tutkijat) on luonnollista edetä rakenteilla olevaan Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilariin.

Vuosi sitten Euroopan komissio julkaisi tiedotteen IP/16/544 Euroopan sosiaalista pilaria koskevan julkisen kuulemisen käynnistämisestä. Vuoden 2016 loppuun jatkunut, euroalueelle suuntautunut laaja kuuleminen sisälsi samalla komission ensimmäisen hahmotelman sosiaalisesta pilarista.  Aloite oli kuitenkin avoin euroalueeseen kuulumattomille jäsenvaltioille.
Samana päivänä, eli 8. maaliskuuta 2016, EU:n komissio julkaisi myös taustoittavan muistion MEMO/16/545:

Kun pilari saadaan perustettua, sen pitäisi toimia vertailukohtana, jonka pohjalta arvioidaan osallistuvien jäsenvaltioiden sosiaali- ja työllisyysasioita koskevaa tuloskuntoa ja edistetään kansallisen tason uudistusprosessia. Sen pitäisi etenkin antaa suuntaa euroalueen uudelle lähentymiselle.

Jäsenmaiden keskeinen vastuu ja Euroopan unionin täydentävä toimivalta nykyisten perussopimusten mukaan tuotiin selkeästi esiin:

Jäsenvaltiot ovat toissijaisuusperiaatteen mukaisesti pääasiassa toimivaltaisia työllisyys- ja sosiaalipolitiikkansa määrittelyn suhteen. Tähän kuuluvat työlainsäädäntö ja sosiaaliturvajärjestelmien organisointi. Tämä toimivalta tunnustetaan EU:n perussopimuksissa, joissa on Euroopan talousyhteisön perustamisesta lähtien myös määrätty EU:n roolista jäsenvaltioiden toimien tukemisessa ja täydentämisessä.

Komission avainhankkeisiin kuuluva sosiaalinen pilari tähtää syvempään ja oikeudenmukaisempaan talous- ja rahaliittoon (EMU). Verkkosivulle saattaa ilmestyä päivitettyä tietoa englannin, ranskan tai saksan kielellä.  


Kuulemisasiakirjat

Laajan kuulemisen käynnistämiseksi komissio julkaisi neljä virallista asiakirjaa, joista kaksi löytyy myös suomeksi.
Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevan kuulemisen käynnistäminen; Strasbourg 8.3.2016 COM(2016) 127 final (12 sivua)
LIITE Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin alustava luonnos - Oheisasiakirja;  Strasbourg 8.3.2016 COM(2016) 127 final ANNEX 1 (19 sivua)
Vain englanniksi komission työasiakirja: The EU social acquis; Strasbourg, 8.3.2016 SWD(2016) 50 final (17 sivua)
Vain englanniksi työasiakirja: Key economic, employment and social trends behind a European Pillar of Social Rights; Strasbourg, 8.3.2016 SWD(2016) 51 final (37 sivua)  Ralf Grahn

Ei kommentteja: