10. maaliskuuta 2017

Harmaa valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta


Kun komissio esittää näkemyksensä Euroopan tulevaisuudesta teksti on niin hailakkaa että tuskin taustasta erottuu. Lähes vertauskuvallisesti harmaa teksti vaaleanharmaalla taustalla hahmottelee mahdollisia kehityspolkuja:
Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 vuoteen 2025 mennessä
Bryssel 1.3.2017 COM(2017) 2025 final (18 sivua)

Komission olettamuksena on 27 jäsenmaan unionin jatkuminen, tai ainakin täydelliseltä hajoamiselta välttyminen, sillä valkoinen kirja johdattaa viiden tulevaisuuskuvan pohdintaan, joista vähäisimmätkin tarkoittavat joko nykymenon tai edes joidenkin ydintoimien jatkumista. Toisaalta vaihtoehdoista on rajattu kansalaisiin perustuva, demokraattinen ja toimintakykyinen Euroopan tasavalta.  

Näin ollen haasteiden kuvaamisen jälkeen valitut kehityspolut kulkevat enemmän lähekkäin ja rinnakkain kuin eri suuntiin johdattavista otsikoista voisi päätellä. Hieman typistetyllä asteikolla ovat edustettuina pysähtyneisyyden aika, keskipakoisvoimat ja uudistusmahdollisuudet:

Ensimmäinen skenaario: Jatketaan entiseen tapaan (sivulta 7)
Toinen skenaario: Sisämarkkinat etusijalle (sivulta 9)
Kolmas skenaario: Halukkaat tekevät enemmän yhdessä (sivulta 11)
Neljäs skenaario: Tehdään vähemmän mutta tehokkaammin (sivulta 13)
Viides skenaario: Tehdään paljon enemmän asioita yhdessä (sivulta 16)

Ensimmäinen liiteasiakirja havainnollistaa aikalisän saanutta keskusteluprosessia, joka jatkuu Euroopan parlamentin vaaleihin kesäkuussa 2019:  
LIITE asiakirjaan valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 vuoteen 2025 mennessä
Bryssel 1.3.2017 COM(2017) 2025 final ANNEX 1  

Toinen liiteasiakirja tarjoaa silmänruokaa graafisen esitystavan ystäville esittämällä viisi skenaariota rinnakkain:
LIITE asiakirjaan valkoinen kirja Euroopan tulevaisuudesta Pohdintaa ja skenaarioita: EU27 vuoteen 2025 mennessä
Bryssel 1.3.2017 COM(2017) 2025 final ANNEX 2

Vaihtoehtoisesti tai kertauksena voi tutustua valkoisen kirjan pääkohtiin tiedotteen  IP/17/385 kautta (liitteeseen asti lähes mustaa valkoisella).  


Junckerin esittely  

Puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin Euroopan parlamentissa 1. maaliskuuta 2017 pitämän valkoisen kirjan esittelypuheenvuoron käsikirjoitus löytyy myös suomeksi: Quo vadis Europa - minne menet 27 jäsenvaltion Eurooppa? SPEECH/17/424.

Alkuun saivat huomiota Altiero Spinelli ja Ernesto Rossi, joiden Ventotenen manifesti vapaan ja yhtenäisen Euroopan puolesta innoitti maanosamme yhdentymiseen (linkki eri kieliversioihin).

Vaikka Juncker halusi supistaa EU:hun kohdistuvia odotuksia unionin mahdollisuuksien tasolle, hän sanoutui selvästi irti supistumisesta lähinnä vain sisämarkkina- tai vapaakauppa-alueeksi (toinen skenaario).

Komission puheenjohtajaa miellytti jossain määrin kolmas skenaario, jossa edes yhdentymishaluinen liittouma voi raivata tietä kuten Schengenin ja euron osalta, jos kaikki jäsenmaat eivät halua edetä.

Neljäs skenaario toisti mantraa, jonka mukaan EU tekisi vähemmän mutta tehokkaammin. (Yleensä tätä hokevat haluavat lähinnä vastustaa EU:n toiminnan laajentumista tai supistaa unionin toimintaa, joten epäselväksi jää useimmiten mikä tehostuisi ja miten.)

Viideskin skenaario - tehdään enemmän yhdessä - tarkoitti nykymuotoisen, jäsenmaiden päämiesten ja hallitusten omistaman unionin tekemisiä, mutta EU olisi jonkin verran nykyistä tehokkaampi arvaamattomassa maailmassa.

Kehityspolkujen lisäksi Junckerin puhe tarjoaa sekä alussa että lopussa lukemisen arvoisia näkökohtia Euroopan unionin ja EU:n kansalaisten arvojen ja etujen puolustamisesta maapallon ja ihmiskunnan eduksi.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: