18. helmikuuta 2012

Väärentäminen ja laiton valmistaminen – suojatut teollis- ja tekijänoikeudet

Kirjoituksessa EU: Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat oli lyhyt luonnehdinta komission strategiasta 24.5.2011 KOM(2011) 287.

Keskustelu tuoteväärennöksistä ja verkkopiratismista käy sen verran kuumana, että voi olla eduksi tarkastella käytettäviä käsitteitä. Jaksossa 3.5 Väärennettyjen ja laittomasti valmistettujen tuotteiden torjuminen (sivulla 18) komissio viittaa julkilausumaan jossa se pyrki määrittelemään suojattavat teollis- ja tekijänoikeudet:

KOMISSION JULKILAUSUMA 2005/295/EY teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 2 artiklasta; EUVL 13.4.2005 L 94/37.


Julkilausman teksti

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY 2 artiklan 1 kohdassa todetaan, että direktiiviä sovelletaan kaikkiin yhteisön lainsäädännössä ja/tai kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä säädettyjen teollis- ja tekijänoikeuksien loukkauksiin.

Komissio katsoo, että vähintään seuraavat teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat direktiivin soveltamisalaan:

— tekijänoikeus,
— tekijänoikeuden lähioikeudet,
— tietokannan valmistajan sui generis -oikeus,
— puolijohdetuotteiden piirimallien luojan oikeudet,
— tavaramerkkioikeudet,
— mallioikeudet,
— patenttioikeudet, mukaan lukien lisäsuojatodistuksista johtuvat oikeudet,
— maantieteelliset merkinnät,
— hyödyllisyysmallioikeudet,
— kasvinjalostajanoikeudet,
— toiminimet, kun ne on suojattu yksinoikeudella asianomaisessa kansallisessa oikeudessa

”IPRED” 2004/48

Komission julkilausuman alaviitteessä mainitaan tämän Euroopan talousalueen (ETA) kannalta merkityksellisen direktiivin oikaistu versio:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta; EUVL 2.6.2004 L 195/16

Direktiivin lyhyt esittely tässä.

Englanninkielisestä nimestä on vääntynyt direktiivin yleisesti käytetty lyhenne IPRED (Directive on the enforcement of intellectual property rights).


IPRED remonttiin

Komission strategian mukaan ei riitä pelkkä kansalaisten ”valveuttaminen” tiedotuskampanjoilla ja piratismin eurooppalaisen seurantakeskuksen toimesta, vaan sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisvirastolle (OHIM) pitäisi antaa lisää toimivaltuuksia.

Komissio lupasi lisäksi ottaa IPRED:in 2004/48 uudelleen tarkasteltavaksi tänä keväänä sekä pohjusti hanketta perusoikeuksien kunnioittamista koskevilla lauseilla. (Ks. Sivut 18-20).

Ilmassa tulee olemaan suuren urheilujuhlan tuntua.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. 1: ACTA osoittaa että EU on – hyvässä tai pahassa - tärkeä toimija globaalin ja kansallisen tason välissä. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa yli 900 euroblogin kirjoitukset, myös tietoyhteiskuntaa, Internetiä ja digimediaa koskevissa asioissa.

J.K. 2: Avaazin käynnistämä verkkovetoomuus ACTA:n eli väärentämisen (ja paljon muun) vastaisen kauppasopimuksen hylkäämisestä kerää jatkuvasti uusia allekirjoittajia. Hetki sitten jo 2.365.154 kansalaista oli allekirjoittanut vetoomuksen Euroopan parlamentille (ja kansallisille parlamenteille). Tunnisteen #ACTA alla voit Twitterissä seurata mielipiteitä ja uutisia sekä levittää sanaa torjuntataistelusta.

Ei kommentteja: