16. helmikuuta 2012

EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva suunnitelma

Internet on muodostumassa yhä kiihkeämmäksi taistelukentäksi erilaisten etujen välillä. Keskeisessä asemassa ovat immateriaalioikeudet, joilla globaalit yritykset linnoittavat asemiaan ja estävät kilpailijoita, netin käyttäjien taistellessa parempien palvelujen ja omien oikeuksiensa puolesta.

Viime vuoden toukokuussa Euroopan komissio julkisti strategian immateriaalioikeuksien suojan vahvistamiseksi entisestään. Tiedote IP/11/630 Komissiolta teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva suunnitelma luovan toiminnan ja innovoinnin edistämiseksi tarjoaa selkeästi jäsennellyn johdannon aiheeseen (22 kieliversiota).

Täydentävää tietoa tarjoavat kolme muistiota, jotka on suunnattu lehtimiehille ja muille kiinnostuneille (vain englanniksi).

Muistio MEMO/11/332 Intellectual Property Strategy – Frequently Asked Questions tarjoaa taustatietoa teollis- ja tekijänoikeuksista sekä niiden taloudellisesta merkityksestä. Keskeinen EU-lainsäädäntö (kuten myös keskeiset kansainväliset sopimukset) ja suunnitellut lakiesitykset mainitaan.

Samana päivänä (24.5.2011) annettu ehdotus orpoteosten tietyistä sallituista käyttötarkoituksista on saanut oman taustoittavan muistionsa MEMO/11/333 Orphan works – Frequently asked questions. Kysymys on tärkeä erityisesti kulttuuriperinnön digitoinnin ja tarjonnan kannalta.

Edelleen komissio tarttui samana päivänä tulliliiton ulkorajojen valvonnan tehostamiseen teollis- ja tekijänoikeuksien osalta. Muistiossa MEMO/11/327 Customs enforcement of intellectual property rights – Frequently Asked Questions komissio selostaa miksi tuoteväärennösten ja piratismin vastustaminen vaatii uuden asetuksen.

***

Jatkossa lähdemme seuraamaan esitysten etenemistä.Ralf Grahn
Toimin puhujana EU-asioista, erityisesti digitaalipolitiikasta ja -juridiikasta

J.K. 1: ACTA osoittaa että EU on – hyvässä tai pahassa - tärkeä toimija globaalin ja kansallisen tason välissä. Monikielinen Bloggingportal.eu tarjoaa yli 900 euroblogin kirjoitukset tuoreeltaan, myös tietoyhteiskuntaa, Internetiä ja digimediaa koskevissa asioissa.

J.K. 2: Avaazin käynnistämä verkkovetoomuus ACTA:n eli väärentämisenvastaisen (ja paljon muun) kauppasopimuksen hylkäämisestä kerää jatkuvasti uusia allekirjoittajia. Hetki sitten jo 2.337.816 kansalaista oli allekirjoittanut vetoomuksen Euroopan parlamentille (ja kansallisille parlamenteille). Tunnisteen #ACTA alla voi seurata mielipiteitä ja uutisia torjuntataistelusta.

Ei kommentteja: