18. helmikuuta 2012

EU: Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat

Kirjoituksen EU:n teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva suunnitelma pohjalta otamme seuraavaksi tarkasteluun komission strategian:

Teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat: Luovuuden ja innovoinnin kannustaminen talouskasvun, laadukkaiden työpaikkojen ja ensiluokkaisten tuotteiden ja palvelujen tarjoamiseksi Euroopassa; Bryssel 24.5.2011 KOM(2011) 287 lopullinen (28 sivua)

Etenemissuunnitelmasta löytyy 22 kieliversiota.

Näin komissio luonnehtii itse strategiaansa (sivu 3):

Tässä tiedonannossa esitetään komission strateginen visio, jolla pyritään luomaan Eurooppaan todelliset teollis- ja tekijänoikeuksien sisämarkkinat, jotka sieltä tällä hetkellä puuttuvat. Tavoitteena on luoda järjestelmä, joka soveltuu uuteen talouteen, palkitsee luovia ja kekseliäitä tekoja, kannustaa EU-pohjaiseen innovointiin ja mahdollistaa kulttuurin moninaisuuden kukoistamisen tarjoamalla sisällölle uusia tilaisuuksia avoimilla ja kilpailukykyisillä markkinoilla.

Jo vilkaisu sisällysluetteloon riittää kertomaan kuinka moni immateriaalioikeuksiin liittyvä asia on ajankohtainen.

Tiedonanto kuvaa suhteellisen tiiviisti seuraavat etapit ja dokumentointi auttaa löytämään kunkin kysymyksen keskeiset asiakirjat viime kevään tilanteessa.

Suosittelen siis tiedonannon lukemista yleiskuvan saamiseksi tai tiekartan käyttämistä hakuteoksena yksittäisen aiheen osalta.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. 1: ACTA osoittaa että EU on – hyvässä tai pahassa - tärkeä toimija globaalin ja kansallisen tason välissä. Monikielinen Bloggingportal.eu kokoaa yli 900 euroblogin kirjoitukset, myös tietoyhteiskuntaa, Internetiä ja digimediaa koskevissa asioissa.

J.K. 2: Avaazin käynnistämä verkkovetoomuus ACTA:n eli väärentämisen (ja paljon muun) vastaisen kauppasopimuksen hylkäämisestä kerää jatkuvasti uusia allekirjoittajia. Hetki sitten jo 2.363.922 kansalaista oli allekirjoittanut vetoomuksen Euroopan parlamentille (ja kansallisille parlamenteille). Tunnisteen #ACTA alla voi Twitterissä seurata mielipiteitä ja uutisia torjuntataistelusta.

Ei kommentteja: