24. helmikuuta 2012

Mainio tietopaketti EU:sta: Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2011

Eilen viittasin hyödylliseen EU-tiedon lähteeseen Eurooppa-neuvosto 2011 ja sen edeltäjään, joka koskee vuotta 2010.

Valtioiden ja hallitusten päämiesten ”huipparit” ovat Euroopan unionin kansalaisille näkyvin osa ja omalla tavallaan Eurooppa-neuvosto on myös EU:n tärkein toimelin. Ja euroalueen kriisien jatkuessa näitä huippukokouksia on riittänyt...

Euroopan unioni on kuitenkin paljon laajempi ja monitahoisempi, mutta samalla myös sokkeloinen, vaikeaselkoinen ja suhteellisen huonosti tunnettu.


Yleiskertomus

Mitä siis esittää ihmisille, jotka opintojen, työn tai harrastuksen vuoksi tarvitsevat jäsenneltyä asiatietoa EU:n toimielinten toiminnasta runsaalla kolmellakymmenellä politiikka-alalla?

Apuun tulee tässä toinen vuosijulkaisu, joka on peräti kirjattu perussopimuksiin pakolliseksi, nimittäin komission julkaisema raportti, viimeksi Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2011.

Vuosikertomuksen sähköinen versio on ilmainen ja tarjolla 22 kielellä.

Jos joku haluaa kartuttaa käsikirjastoaan kunnolla tai etsiä käsiinsä tietyn vuoden tapahtumat, tarjolla on linkki Näytä koko sarja. Sen kautta löydät vaivattomasti julkaisut noin vuosikymmeneltä taaksepäin.


Kenelle?

Olen kokenut yleiskertomukset hyödyllisiksi kirjoitusten, puheiden ja luentojen valmistelussa. Edellisen vuoden tapahtumista saa suhteellisen tiiviin kuvan. Viittaukset esityksiin ja muihin asiakirjoihin helpottavat syventävän tiedon löytämistä.

EU:n poliittiset prosessit ovat useimmiten pitkiä, esimerkiksi vihreän kirjan julkaisemisesta kuulemisten kautta direktiiviehdotuksen julkaisemiseen ja hyväksymiseen aina direktiivin saattamiseen osaksi kansallista lainsäädäntöä ja voimaantuloon.

Vuoden vanhetessa tosin tarve seurata ehdotusten käsittelyn vaiheita muista lähteistä kasvaa. Samoin kuvaan astuvat uudet aloitteet ja linjaukset, jotka enenevästi vaativat monipuolisempaa tiedon hakua.

Ammattimainen tietotyö vaatii luonnollisesti asiatiedon käyttämistä, mutta myös valveutuneen kansalaiskeskustelun syntyminen edellyttää kysymysten tarkentamista konkreettisempaan ja asiapitoisempaan suuntaan.


Eur-Lex ja virallinen lehti

Viitseliäille Euroopan unionin toimielimet tuottavat hämmästyttävän määrän tietoa, suurelta osin 22 kielellä (virallisten lakiehdotusten osalta jopa 23 kielellä, kun myös iiri tulee käyttöön). Lakiesitykset ja niiden vaiheet löytyvät unionin kaikilla virallisilla kielillä Eur-Lexin, eli EU:n lakitiedon portaalin kautta, jonka rungon muodostaa Euroopan unionin virallinen lehti (EUVL).


EU Bookshop

Tietystä politiikka-alasta kiinnostuneille voin suositella unionin sähköistä kirjakauppaa. EU Bookshop tarjoaa yleiskertomuksen ohella vuosittain monipuolisen valikoiman syventäviä selvityksiä, kertomuksia ja muita julkaisuja rajatummilta aloilta. Erityisalojen julkaisujen kielivalikoima on kuitenkin usein suppeampi.

Toisaalta löytyy myös tietoisesti suurelle yleisölle suunnattuja kirjasia, jotka pyrkivät selittämään kansalaisten oikeuksia ja velvollisuuksia helppotajuisemmin ja heidän omalla kielellään.


Yleiskertomus 2011

Palaan vielä viime vuoden yleiskertomukseen, jonka sisältö on jaettu muutamiin laajoihin aiheisiin, jotka kuvaan vapaasti vain avainsanoilla:

talouskriisi
talouskasvu
oikeus- ja sisäasiat
kansainväliset suhteet
hallinnon kehittäminen
velkakriisin selvittelyn vaiheet

Toistan siis kirja- ja kirjastoväen hokeman: Lue enemmän, luule vähemmän.Ralf Grahn
EU-asioiden, erityisesti digitaalipolitiikan ja -juridiikan puhuja

J.K. Huomenna, lauantaina 25. helmikuuta 2012, järjestetään Euroopan laajuisesti uusi toimintapävä väärentämisen (ja paljon muun) vastaisen kauppasopimuksen hylkäämiseksi. Yli 150 mielenosoituksen kautta eurooppalaiset yhdistävät voimansa demokraattisten pelisääntöjen ja Internetin vapauden puolesta. Suomessa on luvassa Stop ACTA Helsinki, johon kaikki nettikansalaiset ovat tervetulleita. Valmisteluja, tapahtumia ja keskustelua voi seurata Twitterissä tunnisteen #ACTA alla.

Ei kommentteja: