3. helmikuuta 2017

Neuvosto vielä sisämarkkinoiden kuulemisasiakirjasta (2011)


Lokakuussa 2010 julkistettu Euroopan komission kuulemisasiakirja (“vihreä kirja”) oli siis:

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen
Täydennämme joulukuun 2010 kilpailukykyneuvoston ja maaliskuun 2011 Eurooppa-neuvoston päätelmien tarkastelua ennen sisämarkkinoiden varsinaisen toimenpidepaketin KOM(2011) 206 vahvistamista palaamalla kahden neuvostokokoonpanon päätelmiin, vaikka molemmat tarjoavat vain vähän uutta  tietoa lukijalle.

Talous- ja rahoitusasioiden neuvosto 18. helmikuuta 2011 keskusteli sisämarkkinoiden edelleen kehittämisestä komission kuulemisasiakirjaan liittyen ja sopi kysymyksen uudelleen tarkastelusta myöhemmin (asiakirja 5287/11).  

Kilpailukykyneuvosto (sisämarkkinat, teollisuus, tutkimus ja avaruus) 9. ja 10. maaliskuuta 2011 lausui komission vihreästä kirjasta (asiakirja 7475/11):

Sisämarkkinoiden toimenpidepaketti

Neuvosto keskusteli sisämarkkinoiden toimenpidepaketista, joka on kaksivuotissuunnitelma (2011-2012). Suunnitelmaan sisältyy 50 aloitetta, joilla pyritään varmistamaan sisämarkkinoiden optimaalinen toiminta myös vastaisuudessa ja edistämään Eurooppa 2020 -strategian työllisyyden ja talouskasvun elvyttämistavoitteiden täytäntöönpanoa (13977/1/10).

Ennen keskustelua komission edustaja esitteli helmikuun 2011 lopussa päättyneen, komission järjestämän julkisen kuulemisen keskeiset tulokset.

Valtuuskunnat esittivät erityisesti näkemyksiään kriteereistä, joiden perusteella valitaan toimielinten ja jäsenvaltioiden sitoumuksen ensisijainen kohdeala, ja siitä, kuinka määritellään ne ensisijaiset toimet. joilla voidaan saavuttaa tehokkaimmin Eurooppa 2020 -strategian tavoitteet.

Tämänpäiväisen keskustelun, Euroopan parlamentin lähiaikoina antaman lausunnon ja julkisen kuulemisen tulosten perusteella komission odotetaan esittävän piakkoin aloitevalikoiman, jolla voidaan auttaa paremmin selviämään talouskriisistä ja edistämään kasvua ja työllisyyttä.
Neuvosto antoi 10. joulukuuta 2010 sisämarkkinoiden toimenpidepakettia koskevat päätelmät [asiakirja 17799/10 suomeksi]. Niiden mukaan jäsenvaltiot sitoutuvat määrittelemään ennen vuoden 2012 loppua toteutettavat ensisijaiset toimet, joilla on tarkoitus helpottaa sisämarkkinoille pääsyä, tukea yrityksiä, kannustaa kasvua ja auttaa luomaan uusia työpaikkoja.

Päätelmissä hyväksyttiin myös komission lokakuussa 2010 esittämässä sisämarkkinoiden toimenpidepaketissa noudatettu yleinen lähestymistapa, jonka mukaan sisämarkkinoilla on oltava vahva taloudellinen ja sosiaalinen perusta erittäin kilpailukykyisen talouden aikaansaamiseksi.

***

Seuraavaksi kohdistamme katseemme Euroopan parlamenttiin.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: