4. helmikuuta 2017

Euroopan parlamentti matkalla sisämarkkinoiden toimenpidepakettiin (2011)


Euroopan komission kuulemisasiakirja (“vihreä kirja”) oli siis:

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen
Kilpailukykyneuvoston ja Eurooppa-neuvoston päätelmien sekä vielä talous- ja rahoitusasioiden neuvoston ja kilpailukykyneuvoston lisäpäätelmien jälkeen käännämme katseemme Euroopan parlamenttiin, joka valmisteli kolme mietintöä ennen sisämarkkinoiden varsinaisen toimenpidepaketin KOM(2011) 206 vahvistamista.

Toimenpidepaketin hahmotelman keskeiset luvut käsittelivät yritysten kasvua, kansalaisten luottamusta sekä sisämarkkinoiden hallinnoinnin ja kumppanuuden kehittämistä, joten Europarlamentti jakoi valmisteluvastuun siltä pohjalta.

Täysistunnossa parlamentti kävi yhteiskeskustelun neljästä aiheesta (kohta 4), joista kolme ensimmäistä kuuluvat tämänkertaiseen aiheeseemme:  Hallintotapa ja kumppanuus sisämarkkinoilla - Sisämarkkinat eurooppalaisia varten - Yrityksiä ja kasvua tukevat sisämarkkinat - (sekä hieman ekstrana, joskin sisämarkkinoiden kannalta tärkeä aihe) Julkiset hankinnat.

Sisämarkkina- ja kuluttajasuojavaliokunnan esittelijöiden jälkeen puhunut komission sisämarkkinoista vastaava jäsen Michel Barnier hahmotti, vain viikkoa ennen julkistamista, sisämarkkinoiden toimenpidepaketin paketointia kahteentoista prioritettitoimeen:

Meillä on 12 välinettä: 12 erityisehdotusta, jotka eivät sulje mitään pois. Olemme kunkin välineen osalta yksilöineet muita ajatuksia, toimia ja ehdotuksia, joita komissio samaan aikaan kehittelee, mutta työtämme symboloi 12 avaintointa. Toivon, että korkeimmalla tasolla Eurooppa-neuvosto, teidän edustamanne parlamentti ja omalta osaltamme komissio sekä puheenjohtajavaltio Unkari – jota kiitän osallistumisesta, hyvä puheenjohtaja Győri – pystyy ottamaan ennen kesä- tai heinäkuun loppua, jopa toivottavasti juhlallisesti, tehtäväkseen toteuttaa sisämarkkinoiden toimenpidepaketin. Arvoisa puhemies, tässä kaikki, mitä voin tästä asiasta sanoa.

Ryhmäpuheenvuorot ja muu jatkokeskustelu käytiin paljolti Eurooppa 2020 -strategian (EU2020) älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun valossa  sekä sisämarkkinoiden “elvyttämisen” hengessä.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: