10. huhtikuuta 2017

EU:n sisämarkkinastrategia 2015


Euroopan parlamentin vaalien jälkeen Jean-Claude Junckerin johtama uusi komissio aloitti 1. marraskuuta 2014, joten 2015 oli sen ensimmäinen toimintavuosi. Toimintaa ovat strategisten suuntaviivojen ohella leimanneet vanhojen esitysten peruuttaminen, olemassa olevan EU-lainsäädännön hyödyllisyyden kriittinen tarkastelu (Refit) ja aiempaa harvempien uusien lakiesitysten antaminen.

Silti vuoteen 2015 sisältyi merkittäviä rakenneuudistuksiin tähtääviä ehdotuksia, joista sisämarkkinoiden uusi etenemissuunnitelma oli yksi.


Uusi sisämarkkinastrategia

Tiedonannon virallinen nimi puhuu sisämarkkinoiden päivityksestä, mutta puheissa ja kirjoituksissa toimenpidepaketti mainitaan useimmiten uutena sisämarkkinastrategiana:
Sisämarkkinoiden päivitys: enemmän mahdollisuuksia kansalaisille ja yrityksille; Bryssel 28.10.2015 COM(2015) 550 final (23 sivua)

Tavara- ja palvelumarkkinoiden joustavoittamiseen tähtäävää sisämarkkinastrategiaa pohjustettiin komission kahdella tuhdilla työasiakirjalla (jälkimmäinen tosin “painettu” julkaisu, joka jostain syystä on jaettu kolmeen osaan Eur-Lexissä).  Nämä dokumentit löytyvät vain englanniksi:
A Single Market Strategy for Europe - Analysis and Evidence; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 202 final (108 sivua)


Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 203 final PART 1/3   
Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 203 final PART 2/3
Report on Single Market Integration and Competitiveness in the EU and its Member States; Brussels, 28.10.2015 SWD(2015) 203 final PART 3/3   


Oikeusportaali Eur-Lexin ulkopuolella sisämarkkinoiden yhdentymis- ja kilpailukykykertomus 2015 on tosin ladattavissa myös yhtenä kappaleena (112 sivua), painetun tuntuisena julkaisuna, komission verkkosivuilta.

***

Jatkossa tutustumme siihen, kuinka komissio tiedotti ja miten Pohjoismaiden hallitukset raportoivat EU:n uudesta sisämarkkinastrategiasta.


Ralf Grahn

Ei kommentteja: