11. huhtikuuta 2010

EU-tieto: Yleiskertomukset Euroopan unionin toiminnasta 2009

Yleiskertomus Euroopan unionin toiminnasta 2009 on hyödyllinen tietolähde niille, jotka haluavat kattavan kuvauksen EU:n toimista tai suhteellisen tuoreen kuvan tietyn politiikka-alan tärkeimmistä tapahtumista. Tarkat viitteet ohjaavat lisätiedon hankintaan.

Vuotta 2009 koskevan yleiskertomuksen esitystapaa on kevennetty värikuvin ja taulukoin. Kertomus on myös aiempaa lyhyempi (132 sivua). Yleiskertomus on julkaistu kaikilla virallisilla kielillä iirin kieltä lukuun ottamatta (siis 22 kielellä).

Monilla erityisaloilla komissio tosin raportoi neuvostolle, Euroopan parlamentille ja yleisölle erityiskertomuksin, joten syventävää tietoa on tarjolla.

Komissio on viime vuonna luopunut kuukausittain julkaistusta tiedotteesta (Bulletin), joten tuoreempaa tietoa etsivän on syytä hakeutua komission tai asianomaisen pääosaston uutissivuille, joita tosin hallitsevat englanti, ranska ja saksa.


Ruotsi

Valtiopäiväjärjestyksen nojalla Ruotsin hallitus raportoi vuosittain toiminnasta(an) Euroopan unionissa. Tuoreimmassa selostuksessa tiukan asiallinen painoasu ja pituus ovat pysyneet entisellä tasolla:Regeringens skrivelse 2009/10:150 Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen under 2009 (410 sivua).

Kyseessä on yksityiskohtainen ja hyödyllinen tietolähde EU:sta kiinnostuneille.
Ralf Grahn

Ei kommentteja: