12. tammikuuta 2010

EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistaminen (IPRED & ACTA)

Teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen vahvistaminen on tärkeällä sijalla Euroopan unionin asialistalla. Pyrkimykset koskevat sekä sisämarkkinoita että EU:n kauppaa ulkomaailman kanssa (mm. ACTA).


Voimassa olevasta lainsäädännöstä voidaan mainita paljon keskustelua aiheuttanut:
EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2004/48/EY, annettu 29 päivänä huhtikuuta 2004, teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta


Alun perin direktiivi 2004/48 julkaistiin Euroopan unionin virallisessa lehdessä 30.4.2004 L 157, mutta oikaistuna 2.6.2004 L 195/16.


Kansainvälisesti direktiivi tunnetaan lyhenteellä IPRED (Directive 2004/48/EC on the enforcement of intellectual property rights).Joulukuun 15.-16. päivänä 2009 Ruotsi Euroopan unionin neuvoston puheenjohtajamaana järjesti konferenssin teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisesta: EU Conference on Enforcement of Intellectual Property Rights (11. joulukuuta 2009).


Neuvonpidon taustalla oli mm. komission tuore tiedonanto. Koska EU:n lakiportaali Eur-Lexin sivuille ei juuri nyt pääse, esitän englanninkieliset viitetiedot:
The Commission's Communication of 11 September 2009 on enhancing the enforcement of intellectual property rights in the internal market; COM(2009) 467final (12 pages)


Lyhyesti sanottuna, komission mielestä teollis- ja tekijänoikeuksien suojan tulisi toteutua tehokkaammin.

Täydentävää tietoa Ruotsin järjestämäst koferenssista löytyy verkkosivulta: Enforcement of Intellectual Property Rights, with a Special Focus on Trademarks and Patents (15. joulukuuta 2009).


Varsinaista asiaa löytyy linkeistä seuraavien henkilöiden alustuksiin: Richard Heath, Stefan Johansson, Annette Kur, Benoît Lory, Konstantinos Rossoglou, Alvydas Stancikas, Anamaria Stoia, Thierry Sueur, Anne-Charlotte Söderlund, Birte Timm-Wagner, Dariusz Urbanski, Erling Vestergaard, Susanne As Sivborg ja Luc Pierre Devigne.
Ralf Grahn
J.K. Englanninkielinen blogini Grahnlaw sisältää kirjoituksia Euroopan unionin tietoyhteiskuntaa koskevista suunnitelmista ja aiheeseen liittyvästä lainsäädännöstä. Sisämarkkinoiden ohella asioihin vaikuttaa kansainvälisen kaupan näkökulma, sillä neuvottelujen alla on ACTA-sopimus (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) EU:n, Yhdysvaltojen ja eräiden muiden keskeisten maiden välillä.

Ei kommentteja: