26. tammikuuta 2010

EU: Arvopaperiesitteiden yksinkertaistaminen

Lainsäädännön yksinkertaistaminen ja yritysten hallinnollisten rasitteiden keventäminen ovat Euroopan unionin virallisia tavoitteita, joista on poikinut myös ehdotus arvopaperimarkkinoilla julkaistavien esitteiden keventämisestä ja yhdenmukaistamisesta:
Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä annetun direktiivin 2003/71/EY ja säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta annetun direktiivin 2004/109/EY muuttamisesta; Bryssel 23.9.2009;
KOM(2009) 491 lopullinen; menettely 2009/0132 (COD)Euroopan parlamentissa hanke on edennyt niin pitkälle, että Talous- ja raha-asioiden valiokunnalla on 11. tammikuuta 2010 päivätty mietintöluonnos (esittelijä: Wolf Klinz).


Euroopan keskuspankki on äsken antanut lausunnon, jossa se esittää joidenkin yksityiskohtaisten muutosten tekemistä direktiiviehdotukseen:EUROOPAN KESKUSPANKIN LAUSUNTO, annettu 11 päivänä tammikuuta 2010, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi direktiivien 2003/71/EY ja 2004/109/EY muuttamisesta (CON/2010/6); julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 26.1.2010 C 19/1
Ralf Grahn


J.K. Christian Engström, Pirate MEP, haastaa vahvat immateriaalioikeuksien (IPR) haltijoiden edut ja nykyiset liiketoimintamallit esittämällä Piraattipuolueen näkemykset siitä, miten tekijänoikeutta ja teollisoikeuksia pitäisi uudistaa. Kirjoituksia on sekä ruotsiksi että englanniksi.

Christian Engströmin blogi kuuluisi ehdottomasti yli 500 muun hienon eurooppablogin joukkoon, löydät kätevästi samasta osoitteesta: Bloggingportal.eu. Voit myös tilata RSS-syötteen uusista otsikoista.

Bloggingportal.eu täyttää juuri nyt vuoden. Tässä ajassa blogien määrä on lähes kaksinkertaistunut.

Myös Suomalaiset eurooppablogit voivat parantaa näkyvyyttään ja sanomansa leviämistä ilmoittautumalla mukaan monikieliseen Blogginportal.eu:hun.

Sieltä löydät myös englannin- ja ruotsinkielisen euroblogini: Grahnlaw (in English) ja Grahnblawg (på svenska).

Ei kommentteja: