6. syyskuuta 2017

Euroopan unionin tulevaisuus ja tila 2017


Jos Euroopan unionin jäsenmaiden hallitukset päättivät pohdintansa ennennäkemättömistä haasteista Rooman julistukseen, komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker esitti valkoisessa kirjassa Euroopan tulevaisuudesta COM(2017) 2025 avoimen kutsun keskusteluun, joka jatkuu Euroopan parlamentin vaaleihin vuonna 2019 (s. 18):

Valkoinen kirja on Euroopan komission panos Rooman huippukokoukseen. Kuten merkkipäivät yleensä, tämä on luonteva hetki tarkastella menneiden kuuden vuosikymmenen aikana tapahtunutta kehitystä. Nyt olisi kuitenkin annettava myös alkusysäys prosessille, jossa EU:n 27 jäsenvaltiota päättävät yhdessä unionin tulevaisuudesta.

Euroopan komissio osallistuu tähän keskusteluun esittämällä tulevina kuukausina keskusteluasiakirjat seuraavista aiheista:

• EU:n sosiaalisen ulottuvuuden kehittäminen;
• talous- ja rahaliiton syventäminen kesäkuussa 2015 esitetyn viiden puheenjohtajan raportin pohjalta;
• globalisaation hallinta;
• EU:n puolustuksen tulevaisuus;
• EU:n rahoituksen tulevaisuus.

Samoin kuin tässä valkoisessa kirjassa, näissä keskusteluasiakirjoissa esitetään keskustelun pohjaksi erilaisia ideoita, ehdotuksia, vaihtoehtoja ja skenaarioita siitä, millainen Eurooppa voisi olla vuonna 2025. Tässä vaiheessa ei kuitenkaan tehdä vielä varsinaisia päätöksiä.

Puheenjohtaja Juncker esittää yhteenvedon näistä ideoista unionin tilaa koskevassa vuoden 2017 puheessaan,  ja Eurooppa-neuvosto voi esittää ensimmäiset päätelmänsä joulukuussa 2017 pidettävässä kokouksessaan. Tämän pohjalta pitäisi olla helpompi päättää, miten asiassa olisi edettävä, hyvissä ajoin ennen kesäkuussa 2019 pidettäviä Euroopan parlamentin vaaleja.


Euroopan unionin tila 2017

Puheenjohtaja Juncker esittää puheessaan Euroopan unionin tilasta 13. syyskuuta 2017 näkemyksiään Euroopan tulevaisuudesta ja esittelee komission painopisteet vuodelle 2018.
Johdatuksena tulevaisuusaiheeseen voivat toimia otsikon EU:n tulevaisuus ja Rooman julistus alle kootut yksitoista blogikirjoitusta sekä merkinnät EU-sanasto tulevaisuuskeskusteluun ja Puolan lahja Euroopalle: liberum veto.

Jos EU:n jäsenmaiden johtajat toimisivat geopoliittisesti ja strategisesti, olisimme kaiketi jo kirjoituksen Myopia or Utopia? kuvaamassa tilassa.
Junckerin puheessa tulevaisuus ja tila virtaavat samaan uomaan. Monikielistä viestintää unionin tulevaisuudesta voi seurata Twitterissä tunnuksella #FutureOfEurope ja EU:n tilaa koskevan puheen alustamista tunnuksella #SOTEU (sanoista State of the European Union).


Ralf Grahn

Ei kommentteja: