22. lokakuuta 2010

Työmarkkina-avain: Perustietoa työelämästä Suomessa

Työmarkkina-avain on keskeisten työmarkkinajärjestöjen tuottama portaali, joka tarjoaa tietoa työelämän säännöksistä ja sopimuksista sekä oikeuksista ja velvollisuuksista Suomessa. Verkkosivuston takana ovat: Akava, Elinkeinoelämän Keskusliitto EK, Kunnallinen työmarkkinalaitos KT, Kirkon työmarkkinalaitos KiT, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ja Valtion työmarkkinalaitos VTML.Opas on tarjolla ruotsiksi nimellä Arbetsmarknadsnyckeln ja englanniksi nimellä Guide to working in Finland.

Suomenkielinen nettisivusto on jaettu seitsemään kokonaisuuteen, jotka ovat: työsuhde, työaika, palkka, sosiaaliedut, pelisäännöt, yhteistoiminta ja lisätietoa.

Kultakin pääsivulta on mahdollisuus hakea tietoa selkeiden linkkien kautta. Sivukartta, aakkosellinen haku ja vapaa haku tarjoavat lisämahdollisuuksia kaivatun tiedon löytämiseen.

Kokonaisuus on mielestäni selkeä ja asiallinen. Tekstit ovat lyhyitä, mikä helpottaa lukemista ja keskeisen tiedon saamista. Helppouden vastapainona tarjolla oleva tieto selvittää vain perusasiat.

Käyttökelpoinen sivusto voi olla muun muassa työelämään siirtyvälle nuorelle, peruskäsitteitä selvittävälle varttuneelle sekä Suomessa työskentelevälle ulkomaalaiselle ja maahanmuuttajalle. Yksityiskohtaisempaa tietoa joutuu hakemaan tai kysymään muualta, kuten myös yksilöllisempiä neuvoja.Ralf GrahnJ.K. Työllisyys paranee jos työ ja tekijä kohtaavat entistä useammin. Liikkuvuus on avain tähän. Eurooppalainen ammatillisen liikkuvuuden portaali Eures tarjoaa väylän työpaikkoihin 31 Euroopan maassa sekä tietoa työskentelemisestä, asumisesta ja muusta. Äsken oli tarjolla 937 725 työpaikkaa.

Ei kommentteja: