10. lokakuuta 2010

EU-oikeus: 6140 asetuksen ja 1820 direktiivin soveltamisongelmat selvitetty

Vuoden 2009 lopulla Euroopan unionin oikeuteen sisältyi perussopimusten lisäksi noin 6 140 asetusta ja hieman alle 1 820 direktiiviä, jotka ovat voimassa kaikissa 27 jäsenvaltiossa, sanotaan komission kertomuksessa EU-oikeuden soveltamisesta. Virallisesti:Komission kertomus: 27. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2009); Bryssel 1.10.2010 KOM(2010) 538 lopullinen (12 sivua)


Lyhyessä kertomuksessa käydään yleisellä tasolla läpi direktiivien voimaansaattamiseen ja soveltamiseen liittyvät ongelmat sekä komission ja jäsenmaiden toimet ongelmien ratkaisemiseksi. Kehittyvä ratkaisukeskeinen yhteistyö voisi olla mielenkiintoinen tutkimuskohde hallintotieteen harrastajalle (ottaen huomioon Euroopan parlamentin näkökohdat, joihin viitataan jäljempänä).

Jos komission yleinen kertomus on lyhyt, asiaan liittyy huomattavasti yksityiskohtaisempi asiakirja, jossa käydään läpi lainsäädäntöön liittyvät ongelmat aloittain. Tämä vaikuttaa hyödylliseltä elinkeinojärjestöjen, yritysjuristien ja oikeudenhoidosta kiinnostuneiden kannalta:Commission staff working document: Situation in the different sectors; Brussels, 1.10.2010 SEC(2010) 1143 final (512 sivua)


Samaan yhteyteen kuuluu vielä tilastoliite, joka eurooppaoikeuden harrastajien iloksi tarjoaa faktapohjaa aina yksittäisten menettelyjen tasolle:Commission staff working document: Statistical annex - Annexes I to III (Volume 1); Brussels, 1.10.2010 SEC(2010) 1144 final (118 sivua)EuroparlamenttiEuroopan parlamentin (EP) oikeudellisten asioiden valiokunta (JURI) on saamassa loppusuoralle viime vuonna annetun kertomuksen käsittelyn. Valiokunnan raporttiluonnos on tarkoitus hyväksyä 18. lokakuuta 2010.26. vuosikertomus (vuodelta 2008) KOM(2009) 675, Eva Lichtenbergerin laatima mietintöluonnos ja muut dokumentit löytyvät valiokunnan kokousasiakirjojen joukosta.Mietintöluonnos käsittelee komission ja jäsenmaiden hallitusten EU Pilot -hanketta varsin kriittisesti. Luonnos vaatii myös menettelysäännöstöä, jolla vahvistetaan EU:n kansalaisten oikeuksia ja lisätään Euroopan unionin toiminnan avoimuutta.EP:n menettelyä voi seurata numerolla 2010/2076(INI).

Ralf Grahn

Ei kommentteja: