26. lokakuuta 2010

Suomen pienet ja keskisuuret yritykset tähyävät seuraavalle vaalikaudelle

Suomen yrityskannasta pienten ja keskisuurten yritysten osuus oli peräti 99,8 prosenttia. Alle kymmenen henkeä työllistäviä mikroyrityksiä oli 93,3 prosenttia kaikista yrityksistä. Lähes kaksi kolmannesta on alle kahden työntekijän yrityksiä.

Keskisuuria yrityksiä, joilla on työntekijöitä 50 ja 249 välillä, oli prosentti kaikista yrityksistä (2416 kpl).

Pienten ja keskisuurten yritysten osuus henkilöstöstä on 61,2 prosenttia. Kaikkien yritysten henkilöstön lisäyksestä 72 prosenttia syntyi pk-yrityksissä vuosina 1993-2008.

Vaalikentille jalkautuvat poliitikot tulevat muistamaan pk-yritysten tärkeyden, ainakin vaalihuoneistojen sulkemiseen asti.

Pelkän pienyrittäjyyden varassa Suomi ei eläisi, vaikka uusien työpaikkojen synty pk-yrityksiin osoittaa niiden välttämättömyyden työllisyyden parantamiselle.

Kun Suomessa oli kaikkiaan 263001 yritystä, suuria, vähintään 250 henkeä työllistäviä oli vain 254 eli 0,2 prosenttia, mutta niiden taloudellinen merkitys on suuri: 38,8 prosenttia henkilöstöstä ja 51,4 prosenttia liikevaihdosta.

Luvut kuvaavat vuoden 2008 lopun tilannetta. Alkutuotannon yritykset eivät ole mukana. Lähde:

Yrittäjyyskatsaus 2010 (Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 60/2010; 202 sivua)


Yrittäjäjärjestöt

Elinkeinoelämän keskusliitto EK muistuttaa että sen 16000 jäsenyrityksestä 96 prosenttia on pk-yrityksiä. EK on pohjustanut seuraavaa eduskuntavaalikautta uudella pk-ohjelmalla Uutta luova Suomi – EK:n yrittäjyysohjelma vuoteen 2015, jonka aiheita ovat mm: toimintaympäristö yrittäjälähtöiseksi, kannustava verotus, tuottavuus joustavilla työmarkkinoilla, kasvua ja kilpailukykyä tukeva rahoitus, julkisten markkinoiden ja hankintojen avaaminen yrityksille, energiatehokkuus, vastuullisuus, harmaan talouden saaminen kuriin sekä tieto- ja viestintätekniikan parempi hyödyntäminen.

Suomen Yrittäjät, jolla on 110000 jäsenyritystä, sai viikonloppuna uuden puheenjohtajan. Mikko Simonlinna lähtee luotsaamaan järjestöä. Liittokokous hyväksyi kannanoton Harmaa talous kuriin.

Seuraavan vaalikauden tavoitteet löytyvät tuoreesta (19.10.2010) ohjelmasta Yrittäjyys kantaa Suomea – Tavoiteohjelma 2011-2015.

Yrityselämän järjestöt tähyävät jo seuraavalle eduskunta- ja hallituskaudelle, joten ainakin siinä mielessä pk-yritykset ovat lähtötelineissä työllistämistalkoisiin.Ralf Grahn


J.K. Euroopan tasolla pienyritysten edunvalvonnan hoitaa European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises, jonka lyhenne on UEAPME. Suomen Yrittäjät SY, englanniksi the Federation of Finnish Enterprises FFE, on jäsen.

Ei kommentteja: