27. tammikuuta 2017

Kohti sisämarkkinoiden toimenpidepakettia (2010-2011)


Mario Monti ja Euroopan parlamentti sekä EU:n jäsenmaat (neuvoston ja Eurooppa-neuvoston kautta) olivat kaikki peräänkuuluttaneet sisämarkkinoiden tehostamista komissiolta, jonka puheenjohtajana oli José Manuel Barroso ja sisämarkkinoista vastaavana jäsenenä Michel Barnier.


Tiedonanto KOM(2010) 608

Euroopan komission vastaus oli vuoden 2010 lokakuun loppupäivinä julkaistu tiedonanto:

Kohti kilpailukykyistä sosiaalista markkinataloutta
50 ehdotusta työskentelyn, yrittäjyyden ja kaupankäynnin parantamiseksi
Bryssel 27.10.2010 KOM(2010) 608 lopullinen

Kääntäjien ratkaisut kutakuinkin sujuvien sanontojen löytämiseksi poikkeavat hieman englanninkielisestä otsikosta (joka ehkä on alkuperäisversio), joten asetan tämän näytille:

For a highly competitive social market economy
50 proposals for improving our work, business and exchanges with one another
Brussels, 11.11.2010 COM(2010) 608 final/2

(Pientä sekaannusta aiheuttaa myös se, että englanninkielisestä tiedonannosta löytynyt virhe johti kakkosversion julkaisemiseen pari viikkoa alkuperäisen jälkeen.)

Single Market Act kuulostaa komeammalta kuin toimenpidepaketti, mutta jälkimmäinen termi on varsin osuva viidenkymmenen ehdotuksen koonnoksesta, jota priorisointien puutteessa on vaikea mieltää strategiaksi.

Toisaalta jäin suomenkielisen otsikon alkuriviltä kaipaamaan kohti-sanaa, sillä kyseessä oli vasta varsinaista toimenpidepakettia pohjustava julkisen kuulemisen asiakirja. Komissio kutsui kaikkia kinnostuneita toimittamaan kannanottonsa viimeistään helmikuun 28. päivänä 2011.

Hieman löysästi tuotiin esille että varsinainen toimenpidepaketti julkaistaisiin vasta julkisen keskustelun jälkeen (sivut 37-38):

Komissio toivoo, että kaikki EU:n toimielimet sitoutuvat ottamaan toimenpidepaketin vuodet 2011–2012 kattavaksi lopulliseksi toimintasuunnitelmaksi julkisen keskustelun päätteeksi ja sen perusteella tehtyjen päätelmien pohjalta vuoden 2011 alussa. Sisämarkkinoiden toimenpidepaketin toteuttaminen antaisi sisämarkkinoille niiden 20. vuosipäivän kunniaksi vuoden 2012 lopulla uutta dynamiikka.  

SEC(2011) 467

Yhteenvetona julkisesta kuulemisesta komissio julkaisi keväällä - samana päivänä varsinaisen toimenpidepaketin (Single Market Act) kanssa - työasiakirjan (Commission Staff Working Paper), joka löytyy vain englanniksi:


Näin paljon myöhemmin virallinen yhteenveto näyttää jäävän vaille vertailua alkuperäisiin kannanottoihin, sillä luvattu vastausten verkkosivu ei löytynyt enää ja muutama muukin etsintäyritys komission sisämarkkinasivuilta johti vesiperään.  

Muuttuvien verkko-osoitteiden ja katoavien sivujen ongelma harmittaa historiallisia kehityskulkuja seuraavia.  


Ralf Grahn

Ei kommentteja: