13. syyskuuta 2015

Euroopan unionin viiden vuoden prioriteetit

Viime vuoden kesäkuussa Eurooppa-neuvosto (EUCO 79/14) päätti ehdottaa Euroopan parlamentille Jean-Claude Junckeria ehdokkaaksi Euroopan komission puheenjohtajaksi. Samassa kokouksessa jäsenmaiden valtioiden tai hallitusten päämiehistä koostuva ”ylin neuvosto” sopi seuraavien viiden vuoden keskeiset prioriteetit sisältävästä strategisesta ohjelmasta. Eurooppa-neuvosto kehotti ei vain EU:n toimielimiä, mutta myös jäsenvaltioita soveltamaan näitä prioriteetteja kaikilta osin työssään:
26. Eurooppa-neuvosto pääsi yhteisymmärrykseen liitteessä olevasta strategisesta ohjelmasta. Se kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita soveltamaan näitä prioriteetteja kaikilta osin työssään. Ohjelmassa annetaan myös toimielimille ohjausta vuotuiseen ja monivuotiseen ohjelmasuunnitteluun sekä lainsäädännön valmisteluun; niiden tulisi järjestää työskentelynsä sen mukaisesti. Eurooppa-neuvosto varmistaa näiden strategisten prioriteettien täytäntöönpanon säännöllisen seurannan.
'Unionin strateginen ohjelma muutoksen aikoina' (liite I, sivulta 14) tarjoaa suuntaviivat viiden prioriteetin osalta:

1. Työpaikkojen, kasvun ja kilpailukyvyn unioni 
2. Kaikkia kansalaisiaan voimaannuttava ja suojeleva unioni 
3. Energiaunionia kohti soveltaen kauaskantoista ilmastopolitiikkaa 
4. Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden unioni 
5. Unioni vahvana globaalina toimijana 

Suuntaviivoja konkretisoidaan parhaillaan vuodelle 2016.


 Ralf Grahn

Ei kommentteja: